А держава, намисто, три, двічі; б двійка, спина, настрій, радість; ВСкачати 452.07 Kb.
Дата конвертації14.01.2018
Розмір452.07 Kb.
Варіант 1

1. Іменниками є всі слова в рядку:А держава, намисто, три, двічі;

Б двійка, спина, настрій, радість;

В зрання, ранок, байдужість, золото;

Г читання, два, тричі, велич.

2. В алфавітному порядку записано всі слова в рядку:А краса, автобус, хліб;

Б сіль, сільський, сором;

В малюк, маяк, манеж;

Г альбом, арія, ананас.

3. Слово серце вжито в прямому значенні в рядку:А хворе серце;

Б ніжне серце;

В материнське серце;

Г серце України.

4. НЕ є словосполученням сполука слів:А спів пташок;

Б читати книгу;

В сонячний ранок;

Г батьки і діти.

5. М’який знак замість пропусків слід писати в усіх наведених словах у рядку:А пул..с, комп..ютер, тін..;

Б українс..кий, Пол..ща, Хар..ків;

В діл..ниця, нен..ці, їдал..ня;

Г гір..кий, Гор..кий, пол..ський.

6. Установіть відповідність між частинами фразеологізмів.1 гордіїв

2 дамоклів

3 прометеїв

4 ноїв


А горб

Б ковчег

В меч

Г вузол

Д вогонь

7. Виконайте синтаксичний розбір речення. Визначте відмінки іменників.Пісня шириться, росте, розливається на вечірніх просторах Дніпра (О. Довженко).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Кожному птаху своє гніздо миле»?Варіант 2

1. Виділене слово є прийменником у рядку:А Ох, тривого, дика тривого, не шаленій і серця не край.

Б Посадив юнак тополю край дороги.

В Мій рідний крайце батьківська земля.

Г Краснодарський край межує з Україною через Керченську протоку.

2. Лише дзвінкі приголосні мають усі слова в рядку:А радість, сонце, світити;

Б користь, ложка, перелаз, Прага;

В голуб, обкопати, різний, сир;

Г джерело, зміна, ніж, будівля.

3. Укажіть речення з фразеологізмом:А Мої дні течуть тепер серед степу… (М. Коцюбинський).

Б До місяця рукою подати… (М. Литвин)

В Ще сонячні промені сплять — / Досвітні вогні вже горять (Леся Українка).

Г Ой у лузі червона калина похилилася (Народна творчість).

4. Поширеним є речення:А Тетяно, будь відвертою.

Б Іванко, мабуть, заснув.

В Мені радісно.

Г Таємниці білими нитками шиті.

5. Апостроф уживається в усіх словах у рядку:А м..ята, мавп..ячий, в..юн;

Б роз..яснити, п..єдестал, б..юро;

В пам..ять, комп..ютер, м..язи;

Г ін..єкція, зів..ялий, св..ято.

6. Укажіть рядок, у якому словосполучення потребує редагування. Запишіть правильний варіант, визначте в ньому частини мови.А дякувати вас;

Б зошит з історії;

В суперечити істині;

В навчатися музики.

7. Виконайте морфемний аналіз (розбір за будовою) слів. Складіть з одним із них просте речення, підкресліть граматичну основу.Підрядний, розпис.
8. Як ви розумієте значення прислів’я: «У нашій дружбі — наша сила»?


Варіант 3

1. У якому рядку буква я в усіх словах позначає два звуки?А рясно, пір’я, м’ята;

Б п’ятнадцять, сміється, моя;

В бур’ян, з’явилась, поява;

Г свято, бязь, поля.

2. Синонімами є слова в рядку:А свіжий, ранній, пухкий;

Б багатобарвний, барвистий, кольористий;

В байдужий, нецікавий, сторонній;

Г м’який, білий, пухнастий.

3. Префікс при- слід писати в усіх словах у рядку:А пр..пишний, пр..йти, пр..йменник;

Б пр..єднання, пр..сісти, пр..мусити;

В пр..чепити, пр..багатий, пр..лягти;

Г пр..їхати, пр..міський, пр..добрий.

4. Прислівником виражено залежне слово в усіх словосполученнях у рядку:А сірі очі, подивилася ясно, читати з радістю;

Б вечірня пісня, зібралися ввечері, дати спокій;

В читати мовчки, співати натхненно, відпочивати влітку;

Г молодо виглядати, іти до школи, вітати батьків.

5. Яким способом утворено слово зорепад?А префіксальним;

Б суфіксальним;

В переходу з однієї частини мови в іншу;

Г складання основ.

6. Установіть відповідність між реченням та ускладнювальним елементом у ньому.

1 Звертання.

2 Однорідні присудки.

3 Однорідні обставини.

4 Вставне слово.А Стрімка гірська річка рветься, шукає собі русла, потужним струменем падає з висоти (За В. Мірошниченком).

Б Ой, не шуми журливо, темний гаю мій (Олександр Олесь).

В Ви десь, мабуть, не з наших сіл (П. Ти-
чина).

Г Мандрували гайдамаки лісами, ярами (Т. Шевченко).

Д Мав він вдачу теплу й щиру (В. Симоненко).


7. Укажіть складне речення. Визначте кількість звуків і букв у ви-


діленому слові.

А Хочу бачити, знати, чути, і любити, й творити красу (Л. Первомайський).

Б Буває, часом сліпну від краси (Л. Костенко).

В Слово, моя ти єдиная зброє, ми не повинні загинуть обоє! (Леся Українка).

Г Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє (Т. Шевченко).
8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається»?


Варіант 4

1. Однакову кількість звуків і букв мають усі слова в рядку:А стілець, м’яч, листя;

Б знання, сіль, ніж;

В сонце, ліси, в’язень;

Г яблуко, тінню, надзвичайний.

2. Що означає фразеологізм «як кіт наплакав»?А дуже багато;

Б дуже швидко;

В дуже мало;

Г лити сльози.

3. До якого типу мовлення належить наведений уривок тексту?Ліс ще дрімає в передранішній тиші. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Тихо навкруги, мертво… (М. Коцюбинський).

А розповідь;

Б опис;

В роздум;

Г розповідь з елементами роздуму.

4. Префікс с- мають усі слова в рядку:А ..питати, ..шити, ..фотографувати;

Б ..чесати, ..гуртувати, ..бігати;

В ..пекти, ..трусити, ..кривдити;

Г ..танцювати, ..чистити, ..тримати.

5. Головне слово виражено іменником в усіх словосполученнях у рядку:А читання мовчки, співати пісні, зробити вчасно;

Б рідне місто, пісня матері, літні канікули;

В тепле повітря, автор роману, заспівав дзвінко;

Г зустріти друга, під високою березою, обмінятися думками.

6. Визначте рядок, у якому словосполучення не потребує редагування. Виконайте морфемний (за будовою) розбір виділеного слова.А не звертати увагу;

Б переказав коротко;

В іти по вулиці;

Г робота по алгебрі.

7. Розставте пропущені розділові знаки в реченні з прямою мовою. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

Які книжки ви вже прочитали запитали мене в бібліотеці (В. Ващенко).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Лагідні слова роблять приятелів, а гострі слова — ворогів»?Варіант 5

1. Укажіть рядок слів, які не можна перенести з рядка в рядок:А меч, паста, заєць;

Б олія, гімн, око;

В нора, тінь, сіль;

Г міст, місто, смак.

2. Спільнокореневими є всі слова в рядку:А сонце, сонечком, на сонці;

Б водний, водити, вода;

В читати, читанка, прочитаний;

Г пролісок, проліском, (у) проліску.

3. Яким членом речення є виділене слово?Ласкаве слово — що весняний день (Українське прислів’я).

А підметом;

Б присудком;

В додатком;

Г означенням.

4. З подвоєними літерами пишемо всі слова в рядку:А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий;

Б блажен..ий, швидкоплин..ий, осін..ій;

В склян..ий, юн..ат, без..убий;

Г спросон..я, лист..я, кам’ян..ий.

5. До якого типу мовлення належить наведений фрагмент.За чарівною хмаринкою сховалася ніч, і на землю спустився рожевий ранок. Ось-ось має зійти сонце. Його промінчики уже спалахують на обрії. Чекають ранку люди, рослини, тварини. Схід поступово рожевіє. Нарешті, ніби з під ковдри, зійшло над горизонтом сонце, величне, красиве.

А розповідь;

Б розповідь з елементами роздуму;

В опис;

Г роздум.

6. Укажіть рядок, у якому всі сполуки слів є словосполученнями. Визначте частини мови в них.А рідна мова, прийшла вчасно, прочитати книгу;

Б між заняттями, наголошений склад, тихо заспівати;

В починається урок, довгий хвіст, улітку відпочивати;

Г на узліссі, край дороги, повернутися вчасно.

7. Розставте розділові знаки в реченні. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.Скрізь червоно на небі і на узгір’ях і на горі (Марко Вовчок).
8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Книга вчить, як на світі жить»?

Варіант 6

1. В алфавітному порядку розміщено слова в рядку:А син, синонім, синець;

Б мандри, мангал, манеж;

В тварина, твір, творчість;

Г слово, санчата, слизький.

2. У переносному значенні вжито виділене слово в рядку:А Гаї шумлять — / Я слухаю. // Хмарки біжать — / Милуюся (П. Тичина).

Б Сивий дідок стояв, здивовано розвівши руки (А. Головко).

В «Яка краса!» — вигукнула мати (Олесь Гончар).

Г Доводилося вам їздити пізньої весни чи раннього літа по Україні? (Панас Мирний).

3. Значущі частини слова, що служать для утворення нових слів, — це:

А префікс і суфікс;

Б префікс і корінь;

В суфікс і корінь;

Г суфікс і закінчення.

4. Букву е слід поставити замість пропусків в усіх словах рядка:А в..селий, д..рев’яний, в..сокий;

Б пр..летіти, пр..звище, мар..во;

В пр..красний, с..льський, д..тина;

Г в..ликий, пр..мудрий, кол..со.

5. Неправильно розставлено розділові знаки в реченні:А Максим Рильський закликав: «Як парость виноградної лози, плекайте мову!»

Б «Книги для мене необхідні, як хліб насущний», — говорив Т. Шевченко.

В «У слова немає крил, але воно літає»: говорить узбецьке прислів’я.

Г «Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати», — писав В. Симоненко.

6. Запишіть правильний варіант речення, яке потребує редагування. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.А Надходить весна — душа радіє.

Б У нашій школі проводилися міроприємства.

В Книга — джерело знань.

Г Шануй батька й неньку — буде скрізь добренько.

7. Виконайте синтаксичний розбір речення. Визначте рід іменників.Теплий дощик поливав утомлену землю.

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Розуму не позичиш»?Варіант 7

1. У якому слові під час його зміни відбувається чергування голосних звуків у корені?А ніч;

Б лиман;

В тіло;

Г хор.

2. У прямому значенні вжито всі слова в рядку:А біжать роки, сонце спало, дзвенить коса;

Б тепла зустріч, теплий одяг, йдуть дощі;

В золотий характер, ведмежа послуга, співати пісень;

Г холодний компот, дівчина заспівала, дерев’яний стіл.

3. НЕ є словосполученнями всі сполуки слів у рядку:А Ніна схопилася, надходить весна, глибокі яри;

Б день і ніч, до палацу, дівчина відчувала;

В швидка річка, уважно прочитати, узяв участь;

Г увімкнути телевізор, весняні квіти, тюльпани і нарциси.

4. Апостроф уживаємо в усіх словах у рядку:А св..ято, дзв..якати, інтерв..ю;

Б р..юкзак, жаб..ячий, б..юро;

В дерев..яний, в..ялити, зав..язь;

Г моркв..яний, м..яч, Лук..ян.

5. У якому рядку всі словосполучення вживаємо в художньому стилі?А член речення, рівнобедрений трикутник, щаслива мить;

Б доводити до відома, відповідно до плану, протокол засі-
дання;

В веселкова роса, срібні струни мрій, сонячна усмішка;

Г скрипка грає, на благо суспільства, синтаксична роль.

6. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення? Виконайте словотвірний аналіз виділеного слова.

А пролісок, предивно, легенький;

Б приморський, налетіти, велетенський;

В дзвінкий, допомога, винахід;

Г прекрасний, безмежний, обручка.

7. Укажіть складне речення; підкресліть граматичні основи. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

А Тимко носить оберемками сухий бур’ян, пильнує, щоб не погасло вогнище (Григір Тютюнник).

Б Це, кажуть, вітер посивів й розгублює волосся (В. Швець).В Ми разом із словами набираємося розуму, набуваємо чужих думок, навчаємося самі думати (Панас Мирний).

Г Зоре моя вечірняя, зійди над горою(Т. Шевченко).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Вік живи — вік учись»?Варіант 8

1. У якому рядку виділені букви в усіх словах позначають два звуки?А щастя, ряд, пір’я;

Б знання, єнот, бюро;

В рілля, ясно, морквяний;

Г м’який, поява, щука.

2. Синоніми — це слова, що:А мають однакову форму, але різне значення;

Б близькі за значенням, але різні за формою;

В протилежні за значенням;

Г вживають жителі певної місцевості.

3. Яким членом речення є виділене слово?Осінь зачаровує мене завжди.

А підметом;

Б означенням;

В обставиною;

Г додатком.

4. М’який знак замість пропусків пишемо в усіх словах у рядку:А пул..с, землян..ці, поліс..кий;

Б умиваєт..ся, різ..бяр, нен..ці;

В буквар.., чотир..ма, шіст..сот;

Г гір..кий, лял..ці, мен..шого.

5. Лише дієслова наведено в рядку:А читати, мріяв, назбирав;

Б визнаний, познайомити, знання;

В читання, написав, окреслити;

Г опрацювання, надійшов, усміхнулася.

6. У якому рядку всі слова утворено одним способом? Укажіть цей спосіб. Виконайте морфемний (за будовою) розбір виділеного слова.А прийти, назбирати, переговорити;

Б вистрибнути, водяний, чорнозем;

В пролісок, перехожий, черговий;

Г майбутнє, черговий, сільський.

7. Розставте розділові знаки в реченні з прямою мовою. Доберіть три спільнокореневі слова до виділеного.Мене звуть Олена Пилипівна сказала вчителька (О. Іваненко).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Добре ім’я краще багатства»?Варіант 9

1. Наголошеним є перший склад в усіх словах у рядку:А олень, вимова, сани;

Б приятель, донька, камінь;

В читання, випадок, розмір;

Г спина, ненавидіти, новий.

2. До фразеологічних належать усі словосполучення в рядку:А п’ятами накивати, учитися в школі, перша ластівка;

Б зуби гострити, зубний біль, камінь на душі;

В скласти зуби на полицю, байдики бити, накрити мокрим рядном;

Г пустити червоного півня, ясні очі, прикусити язика.

3. Яким членом речення є виділене слово?Часом Десна розливалася так пишно, що у воді потопали не тільки ліси й сінокоси (О. Довженко).

А додатком;

Б означенням;

В підметом;

Г обставиною.

4. Літеру у замість крапок слід поставити в усіх варіантах у рядку:А плавати .. океані; співати .. хорі; .. своєму житті;

Б поїхала .. Америку; зустрів .. бібліотеці; побути .. фотографа;

В прийшла ..чителька, підтримати .. відповідальний момент, купатися .. озері;

Г прийшов ..читель, залишитися .. своєму класі; кіт ..тік.

5. До якої частини мови належать виділені в реченні слова?Як мені здається, ніякі докори сумління не турбували птаха (Л. Письменна).

А іменника;

Б числівника;

В прикметника;

Г займенника.

6. Установіть відповідність між словом і способом словотворення.слово

1 винести

2 весняний

3 безмежний

4 пароплав


спосіб

А суфіксальний

Б префіксально-суфіксальний

В складання основ

Г префіксальний

Д перехід з однієї частини мови в іншу7. Підкресліть головні члени речення. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п’янить (Олександр Олесь).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Хто людям добра бажає, той і собі має»?Варіант 10

1. За допомогою якої морфеми (значущої частини слова) утворюємо нові форми слова?А кореня;

Б суфікса;В префікса;

Г закінчення.

2. Синонімами є всі наведені слова в рядку:

А глузування, насмішка, усмішка;

Б вільний, незалежний, окремий;

В теплий, весняний, радісний;

Г старанно, дбайливо, ретельно.

3. Поширеним є речення:

А Тетянко, не заважай!

Б Мабуть, піде сніг.

В Сьогодні приїде брат.

Г Сергійко байдики бив.

4. У якому слові на місці виділеного звука слід писати літеру г?А ле[х]кий;

Б во[ґ]зал;

В е[ґ]замен;

Г рю[ґ] зак.

5. Для якого стилю мовлення характерним є вживання слів: ранкова сльоза, світанковий розмай, тихий вечір?А розмовного;

Б художнього;

В наукового;

Г публіцистичного.

6. НЕ є словосполученнями всі сполуки слів у рядку. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.А Іванко мріяв, батьки і діти, над Дніпром;

Б чітко окреслити, на роздоріжжі, гарна погода;

В мир і злагода, біля воріт, засніжений вечір;

Г брати участь, натхненно розповідати, теплі долоні.

7. Простим чи складним є наведене речення? Розставте розділові знаки, підкресліть головні члени речення. Укажіть спосіб творення виділеного слова.Пишається калинонька явір молодіє а кругом їх верболози й лози зеленіють (Т. Шевченко).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Наука в ліс не веде, а з лісу виводить»?Варіант 11

1. У якому слові м’якість приголосного позначена буквою я?А моя;

Б бязь;

В м’ята;

Г поява.

2. Який розділ науки про мову вивчає частини мови?А лексикологія;

Б синтаксис;

В фонетика;

Г морфологія.

3. Що означає фразеологізм розбити глека?А розхвилюватися;

Б посваритися;

В втратити надію;

Г заплакати.

4. НЕ відбувається подовження приголосних у всіх словах у рядку:А безділ..я, щедріст..ю, зран..я;

Б щаст..я, лист..я, мудріст..ю;

В кохан..я, камін..я, прохан..я;

Г знан..я, зіл..я, радіст..ю.

5. У якому словосполученні виділено головне слово?А прекрасно виглядати;

Б золота обручка;

В вивчити правило;

Г рясно вкриті.

6. Утворіть прикметники від поданих іменників. Запишіть фонетичною транскрипцією виділене слово.Щастя, радість.

7. Розставте розділові знаки в реченні з прямою мовою. Виконайте морфемний (за будовою) розбір виділеного слова.Правду каже прислів’я Без верби та калини нема України (В. Скуратівський).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Не одежа красить людину, а добрі діла»?Варіант 12

1. Спільнокореневими є всі слова в рядку:А ніч, нічний, уночі;

Б сонце, сонця, на сонці;

В проводити, підводний, вода;

Г весна, навесні, весну.

2. Синонімом до слова заснути є фразеологічний зворот:А нишпорити очима;

Б потупити очі;

В комарика придавити;

Г невсипуще око.

3. Яке речення ускладнено однорідними членами? (Розділові знаки пропущено)А Дорога слалась по зеленому степу широким килимом (І. Не-
чуй-Левицький).

Б Тягнуться до сонця і квіти і трави віти кучеряві гори голубі (В. Сосюра).

В Неси ж мене коню по чистому полю (І. Франко).

Г О шостій годині гості сідали за довгий стіл обідати (Панас Мирний).

4. Літеру и замість пропусків слід писати в усіх словах у рядку:

А д..ректор, такс.., л..мон;

Б б..нт, команд..р, Пар..ж;

В к..нофільм, ц..рк, чемп..он;

Г к..парис, жур.., граф..н.

5. Яке речення з прямою мовою оформлено правильно?А «Яка краса!» — Вигукнула мати.

Б Яка краса! — вигукнула мати.

В «Яка краса!» — вигукнула мати.

Г «Яка краса!» : вигукнула мати.

6. Відредагуйте речення. Виконайте морфемний (за будовою) розбір виділеного слова.Під час уроку всі п’ятикласники давали вірні відповіді.

7. Виконайте фонетичний розбір слова день. Запишіть речення з цим словом.

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Щоб рибу їсти, треба у воду лізти»?

Варіант 13

1. Який розділ науки про мову вивчає звуки мови?А лексикологія;

Б синтаксис;

В морфологія;

Г фонетика.

2. Що означає фразеологізм?Байдики бити.

А лити сльози;

Б нічого не робити;

В сваритися;

Г відпочивати.

3. Спонукальним є речення в рядку:А В день ясний горіло сонце… (Олександр Олесь).

Б Не бував ти у наших краях! (П. Тичина).

В По садах пустинних їде гордовито осінь жовтокоса на баскім коні (В. Сосюра).

Г Спи, моя дитино золота… (М. Вінграновський).

4. М’який знак слід писати в усіх іншомовних словах у рядку:А асфал..т, ател..є, прем..єра;

Б к..ювет, бракон..єр, ад..ютант;

В п..єдестал, порт..єра, міл..йон;

Г бул..йон, кол..є, медал..йон.

5. У якому стилі мовлення вживаємо такі слова?

Тепла душа, очі усміхаються, світанкова роса.

А науковому;

Б публіцистичному;

В художньому;

Г офіційно-діловому.

6. Виконайте морфемний розбір (за будовою) слова світлий. Придумайте й запишіть речення з цим словом.


7. Укажіть речення, ускладнене вставним словом (розділові знаки пропущено в усіх реченнях). Поставте пропущені розділові знаки в усіх варіантах (там, де по-


трібно).

А Чи буде ясно чи прийдуть грози? (В. Гуртовенко).

Б З щастя та горя скувалася доля (Панас Мирний).

В На щастя літак ішов по курсу майже на схід (М. Шумило).

Г Слово дорожче золота (Народне прислів’я).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш»?Варіант 14

1. Який розділ науки про мову вивчає словосполучення і ре-


чення?

А синтаксис;

Б морфологія;

В фонетика;

Г лексикологія.

2. Фразеологічним є сполучення слів у рядку:А чиста рука;

Б надійна рука;

В ліва рука;

Г вимита рука.

3. Яким членом речення є виділене слово?Опівночі айстри в саду розцвіли (Олександр Олесь).

А додатком;

Б означенням;

В присудком;

Г обставиною.

4. З апострофом слід писати всі іншомовні слова в рядку:А міл..йон; порт..єра, комп..ютер;

Б Н..ю Йорк, бракон..єр, п..єдестал;

В ад..ютант, прем..єра, ін..єкція;

Г кур..йоз, ател..є, б..язь.

5. Для якого стилю мовлення характерні слова?Порядок денний, відповідальність покласти, відповідно до закону.

А наукового;

Б художнього;

В офіційно-ділового;

Г розмовного.

6. Відредагуйте речення. Виконайте морфемний розбір виділеного слова.Олександр відкрив двері і побачив свого однокласника.

7. Оформіть правильно речення з прямою мовою. Виконайте фонетичний розбір виділеного словаНе кидайте хлібом, він святий! в суворості ласкавій, бувало, каже дід старий малечі кучерявій (М. Рильський).
8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Не кидай слів на вітер»?

Варіант 15

1. У якому слові звуків на два менше, ніж букв?А бджола;

Б ґедзь;

В яблуня;

Г старання.

2. Який фразеологізм відповідає виділеному слову в реченні?Хлопці посварилися.

А накивали п’ятами;

Б збудили заколисану душу;

В поставили на ноги;

Г розбили глека.

3. Вставним словом ускладнено речення:А Насправді ж, музика — це все: і спів, і чистота, і радість.

Б Шахи — гра, що захоплює.

В Чи знаєш, друже, легенду про щастя?

Г Правда завжди випливе.

4. Спрощення відбувається в усіх словах у рядку:А проїз..ний, тиж..невий, облас..ний;

Б чес..ний, кіс..лявий, шіс..надцять;

В балас..ний, щас..ливий, сер..це;

Г ус..ний, пес..ливий, шіс..сот.

5. Іменниками є всі слова в рядку:А натхнення, читати, розмалювати;

Б читання, оголошення, синь;

В синій, оголошував, читанка;

Г опрацювання, працівник, працьовитий.

6. Підкресліть головні й другорядні члени речення. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.Збирають світлі, золоті меди веселокрилі і прозорі бджоли (М. Рильський).

7. Запишіть правильно речення з прямою мовою. Виконайте морфемний (за будовою) розбір виділеного слова.«Словник — це пишний яр, а не сумне провалля» — зазначав М. Рильський.

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Не копай другому ями, бо й сам упадеш»?Варіант 16

1. У якому рядку в усіх словах звуків на один менше, ніж букв?А джміль, тінь, читання;

Б знання, ґудзик, мить;

В щастя, джерело, поява;

Г промінь, м’ята, Полісся.

2. Антонімами є слова в рядку:А малювати — перемальовувати;

Б заходити — виходити;В приходити — заходити;

Г яскравіти — святкувати.

3. Укажіть речення, у якому правильно розставлено розділові знаки при звертанні.А Швидко, швидко ми побачимось рідна матінко моя… (Олександр Олесь).

Б Потерпи, дядечку рідненький, я тебе зараз перев’яжу (Л. Письменна).

В Дзвени моя пісне крилата в вітрах світової весни (В. Со-
сюра).

Г Живи моя державо, Україно! (С. Жук).

4. Літеру і замість крапок слід поставити в усіх словах у рядку:А колібр.., ..деальний, аж..отаж;

Б д..єта, пол..мер, д..зайн;

В апет..т, с..гнал, п..ца;

Г т..тан, граф..н, к..парис.

5. НЕ є словосполученнями всі сполуки слів у рядку:А над озером, Чорне море, надзвичайна краса;

Б радіти успіхам, щира усмішка, сонячні промені;

В діти і дорослі, край дороги, рідний край;

Г день і ніч, мати відпочиває, на майдані.

6. Виконайте морфемний (за будовою) розбір слова польовий. Доберіть до нього два спільнокореневі слова.

7. Розставте розділові знаки в реченні. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

Часом Десна розливалася так пишно що у воді потопали не тільки ліси й сінокоси (О. Довженко).
8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Було б здоров’я, а все інше наживемо»?

Варіант 17

1. Правильно поділено для переносу слова в рядку:А каз-ка, пі-на, о ко;

Б сі-ль, ріл-ля, тиж-день;

В лі-дер, пое-ма, тінь;

Г ті-нь, олі-я, ґуд-зик.

2. Що означає фразеологізм за тридев’ять земель?А близько;

Б далеко;

В довго;

Г швидко.

3. Ускладнено однорідними підметами речення:А Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав (Т. Шев-
ченко).

Б Місяць пливе оглядать і небо, і зорі, і землю, і море (Т. Шевченко).

В І зорі, і птиці, і трави з росою вітають мене (В. Сосюра).

Г Земля молодіє від рясту, від сонця, від цвіту (С. Пушик).

4. Префікс при- мають усі слова в рядку:А пр..сісти, пр..звище, пр..подобний;

Б пр..землений, пр..йти, пр..рва;

В пр..красний, пр..мружити, пр..вітати;Г пр..єднати, пр..лягти, пр..морський.

5. Іменником виражено головне слово в усіх словосполученнях у рядку:А відпочивати ввечері, гарний відпочинок, українська мова;

Б співати голосно, надмірна вага, дуже весело;

В розраховувати на допомогу, читання мовчки, вечірня зоря.

Г наспівування мелодії, брак коштів, океан думок.

6. Установіть відповідність між словом і способом творення.1 перехід з однієї частини мови в іншу

2 префіксально-суфіксальний

3 складання основ

4 суфіксальнийА пролісок

Б майбутнє

В скляний

Г виїхати

Д зорепад

7. Розставте розділові знаки, підкресліть головні члени. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.Тихе блідо-блакитне море здається спить (М. Коцюбинський).

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «У страху очі великі»?Варіант 18

1. Який спосіб творення слова сніжок?А префіксальний;

Б перехід з однієї частини мови в іншу;

В суфіксальний;

Г префіксально-суфіксальний.

2. Слово в переносному значенні містить рядок:А солодке печиво;

Б солодкі слова;

В солодкий напій;

Г солодка каша.

3. Правильно розставлено розділові знаки в реченні:А Старі, дуби, спасибі вам за осінь… (Л. Костенко).

Б Життя закоротке для щастя а задовге для терпіння (Народна мудрість).

В Книга — джерело знань (Народна мудрість).

Г Ой високо сонце сходить низенько, заходить (Т. Шев-
ченко).

4. Правильно написано всі слова в рядку:А не навидіти, приоритет, Леся українка;

Б прізвище, коридор, Панас Мирний;

В місто Чернігів, прирва, не привітати;

Г кінотеатр «Промінь», нарциз, щасття.

5. У якому стилі мовлення вживаємо такі слова: трикутник, підмет, клас рослин?А художньому;

Б науковому;

В розмовному;

Г офіційно-діловому.

6. Відредагуйте речення. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.Учні нашої школи прийняли активну участь у спортивних змаганнях.

7. Розставте розділові знаки в реченні з прямою мовою. Виконайте морфемний (за будовою) розбір виділеного слова.По одежі нас вітають, а по розуму проводжають говорить українське народне прислів’я.

8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Усякий свого щастя коваль»?Варіант 19

1. Лише двоскладові слова наведено в рядку:

А радість, ґудзик, пенал;

Б олія, кінь, з’їзд;

В район, багато, пошук;

Г курйоз, трьох, око.

2. Що означає фразеологізм?Ні риба ні м’ясо.

А сварлива людина;

Б творча людина;

В голодна людина;

Г безхарактерна людина.

3. У якому реченні правильно підкреслено підмет?А Я не люблю осінньої ночі.

Б І нехай наше життя буде чудесною піснею!

В Та ціле підземне місто спорудили.

Г Увесь свій час він приділяв роботі.

4. Укажіть рядок слів, в усіх словах якого замість пропусків слід поставити літеру і.А кол..брі, пр..звище, пр..рва;

Б пр..їзд, в..сокий, пр..звисько;

В к..лимовий, пюп..тр, пр..гарний;

Г пр..довгий, пр..красний, аж..отаж.

5. Непоширеним є речення:А Сьогодні відбудуться збори.

Б Уже надходить весна.

В Хлопці накивали п’ятами.

Г Тут спокійно.

6. Перекладіть українською мовою слова солью, любовью, позначте орфограми. Ви-


конайте морфемний (за будовою) розбір слова придорожня.

7. Підкресліть головні члени речення. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.Знову гречка рясно розцвіла, в полі пахне мед і дика м’ята (Б. Дегтярьов).
8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Усе добре переймай, а зле уникай»?

Варіант 20

1. Наголошеним є другий склад у всіх словах у рядку:А дочка, подруга, вимова;

Б новий, спина, виразно;

В завдання, попереду, предмет;

Г кропива, олень, приятель.

2. Яку людину характеризує фразеологізм як мітла?А брудну;

Б проворну;

В некрасиву;

Г розумну.

3. Ускладнено вставним словом речення:А Усю худобу пасли на луках, на полях чи в лісах (О. Воропай).

Б І щось в мені болить, що це і є, напевно, Україна (Л. Кос-
тенко).

В Припливайте до колиски лебеді, як мрії (В. Симоненко).

Г Благословенна будь, о мово рідна , препишний раю мій у світі цім! (С. Черкасенко).

4. Виділене слово є сполучником, його слід писати разом у реченні:А Що/б не сталося, я завжди буду поруч.

Б Що/б тобі, синку, подарувати на день народження?

В «Що/б підготувати на урок історії?» — подумав п’яти-


класник.

Г Треба малого навчитися, що/б знати більше.

5. У якому рядку всі слова відповідають такій морфемній будові: префікс, корінь, суфікс, закінчення?

А провулок, вибірково, легенький;

Б засніжений, налетіти,священний;

В весняний, похмуро, винахід;

Г прибережний, безмежний, обручка.

6. Відредагуйте речення. Виконайте фонетичний розбір виділеного слова.

Усі учні нашого класу вірно виконали завдання.

7. Розставте розділові знаки в реченні з прямою мовою. Виконайте морфемний (за будовою) розбір виділеного слова.Народне прислів’я говорить Добрий початок — половина діла.


8. Як ви розумієте значення прислів’я: «Сила та розум – краса людини»?

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка