9 клас УстановітьСкачати 168.96 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір168.96 Kb.

9 клас


 1. Установіть хронологічну послідовність подій ХІХ ст. А створення Української Національно-демократичної партії Б створення у Львові Літературного товариства ім. Т. Шевченка В вихід друком «Русалки Дністрової» Г створення у Львові товариства «Просвіта»

 2. Які події відбулися в XIX ст.? 1) Укладення Андрусівського мирного договору; 2) видання Валуєвського циркуляру; 3) діяльність «Руської трійці»; 4) створення Головної руської ради; 5) утворення Революційної української партії; 6) Чигиринські походи.

 3. Установіть поняття за його визначенням. 1 суспільна течія, що виникла в 1830-х рр. на Правобережній Україні, основу якої становила молодь з польських і українських спольщених шляхетських родів, яка, усвідомивши свою відповідальність перед народом, зближувалася з ним 2 суспільна течія, що склалася в середині XIX ст. в Галичині, Буковині та Закарпатті, представники якої виступали за національно-культурну, а згодом і державну єдність із російським народом 3 суспільна течія, що виникла в 1860-х рр. у Галичині, представники якої спрямували свою діяльність на підвищення культурно-освітнього рівня та національної свідомості українців 4 суспільна течія, що виникла в 1870-х рр. у Галичині, представники якої прагнули надати українському руху політичного характеру та першими поставили перед собою завдання боротьби за незалежність України - А «москвофіли» Б «радикали» В «хлопомани» Г «народовці» Д «самостійники»

 4. «Масонство» - це …А релігійно-етичний рух за моральне самовдосконалення та об’єднання людства в релігійний братерський союз.; Б політична теорія, прихильники якої виступали за усунення церкви від участі в державно-політичному житті; В суспільно-релігійне об’єднання православних міщан при церковних парафіях, що виступало захисником прав православного населення; Г релігійна секта, прихильники якої виступали за «дешеву» церкву, богослужіння без проповідей та колективних молитов.

 5. Укажіть, які території увійшли до складу Австрійської імперії на початку XIX ст.: А Східна Галичина, Буковина, Поділля; Б Східна Галичина, Буковина, Закарпаття; В Східна Галичина, Поділля; Г Закарпаття та Східна Галичина.

 6. Позначте прізвище автора «Книги буття українського народу»: А П. Куліш; Б Т. Шевченко; В В. Білозерський; Г М. Костомаров.

 7. Розташуйте адміністративно-територіальні одиниці в логічній послідовності: А повіт; Б генерал-губернаторство; В стани; Г губернія.

 8. Які поняття та терміни можуть бути застосовані для характеристики національного руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.? 1 народовці 2 народники 3 хлопомани 4 «нова ера» 5 радикали 6 декабристи

 9. Співвіднесіть назви міст з назвами таємних організацій, які там діяли. А Київ Б Одеса В Полтава Г Новгород-Волинський - 1 «Понт Евксинський» 2 «Любов до істини» 3 «З’єднаних слов’ян» 4 Товариство об’єднаних слов’ян 5 Південне товариство.

 10. Укажіть прізвище діяча, якому належать наступні факти біографії «У 1812 р. під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора, сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. Упродовж 1817-1821 рр. - директор Полтавського театру». А І. Котляревський; Б П. Гулак-Артемовський; В М. Садовський; Г І. Карпенко-Карий. 1. Виберіть картину, яка належить пензлю В. Тропініна:
 1. Яке місто на українських землях у складі Російської імперії в середині ХІХ ст. було найбільшим за кількістю населення: А) Київ, Б) Харків, В) Одеса, Г) Полтава.

 2. Установіть хронологічну послідовність подій 1 відкриття у Львівському університеті кафедри історії України, 2 вихід брошури Ю. Бачинського «Україна іггеdеntа», 3 перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на Наукове, 4 заснування культурно-освітнього товариства «Просвіта»

 3. Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані для характеристики українського національного руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.? 1) створення першої української політичної партії, 2) відкриття першої кафедри української мови у Львівському університеті, 3) створення першої самостійницької організації - Братства тарасівців, 4) «ходіння в народ» та Чигиринська змова, 5) заснування першого українського професійного театру, 6) видавництво журналу «Громада»

 4. Установіть відповідність між прізвищем очільника народних рухів другої половини XVIII — першої половини XIX ст. та історико-географічною назвою району поширення очолюваних ним виступів. 1 Максим Залізняк; 2 Устим Кармелюк; 3 Лук'ян Кобилиця; 4 Мирон Штолюк.- А Поділля; Б Середнє Подніпров'я; В Буковина; Г Галичина; Д Прикарпаття.

 5. Про який твір йдеться в уривку з історичного джерела? «бувають в історії народів дати, які немовби розривають на двоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій… Ми маємо таку історичну дату – це …рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невелика книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо…» А) «Сад божественних пісень» Г.Сковороди Б) «Енеїда» І.Котляревського В) «Кобзар» Т.Шевченка Г) «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського

 6. Позначте прізвища засновників «Руської Трійці». А) І. Франко, М. Драгоманов, Л. Кобилиця; Б) М. Шашкевич, Я.Головацький, І. Вагилевич; В) Л. Кобилиця, Я. Головацький, М. Грушевський; Г) Я. Головацький, М. Драгоманов, І. Франко.

 7. Які міста поєднала перша залізниця в українських землях у складі Російської імперії: А) Київ та Одесу, Б) Одесу та Балту, В) Одесу та Харків, Г) Катеринослав та Ромни.

 8. Території яких губерній під російської України заштриховано на карті? А) Київська, Чернігівська, Харківська, Б) Катеринославська, Чернігівська, Подільська, В) Волинська, Катеринославська, Подільська, Г) Чернігівська, Подільська, Таврійська.

ккк


 1. «Отже, до зброї! Народи Польщі, Литви і Русі! До зброї! Час загального визволення настав...». З таким закликом звернулися до народу керівники: А) повстання декабристів 1825 р. ; Б) повстання під проводом У.Кармелюка, В) повстання у Львові 1848 р., Г ) польського повстання 1863-1864 рр.

 2. Установіть відповідність між характеристиками українських культурних діячів другої половини XIX ст. та їх прізвищами. А) М.Леонтович ; Б) П. Саксаганський; В) М. Кропивницький; Г) М. Заньковецька; Д) С. Крушельницька – 1) актриса, виконувала роль Наталки Полтавки в першому українському професійному театрі, працювала в українських трупах М. Старицького, М. Садовського, М. Саксаганського, І. Карпенка-Карого; 2) драматург, актор, режисер, автор п'єс «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Дай серцю волю, заведе в неволю»; 3) актор, режисер, театральний діяч, виконавець комедійних і драматичних ролей у п'єсах І. Котляревського «Наталка Полтавка», І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», М. Старицького «За двома зайцями»; 4) композитор, автор класичних обробок українських народних пісень «Щедрик-ведрик», «Дударик», церковних хорів.

 3. Укажіть прізвища діячів української культури першої половини XIX ст. 1) І. Мечніков; 2) М. Остроградський; 3) М. Максимович; 4) Нечуй-Левицький; 5) П. Мирний; 6) Г. Квітка-Основ'яненко.

 4. Позначте рік видання документа, звідки взято уривок: "Государ імператор ... височайше наказав: 1) не допускати ввозу в межі імперії... будь-яких книг, що видаються за кордоном малоруською говіркою; 2) друкування і видання в імперії... творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити; 3) заборонити також різні сценічні вистави і читання на малоруському наріччі, а також і друкувати на ньому тексти до музикальних нот; 4) припинити видання газети "Киевский телеграф": А 1861 р.; Б 1863 р.; В 1867 р.; Г 1876 р.

 5. Назвіть місто, у якому було засновано перше в Західній Україні просвітницьке товариство: а) Львів; б) Станіславів; в) Луцьк; г) Перемишль.

 6. Укажіть, як називалася перша українська політична партія. А Головна руська рада; Б Русько-Українська радикальна партія; В Українська національна демократична партія; Г Українська соціал-демократична партія.

 7. Установіть послідовність подій на західноукраїнських землях наприкінці ХVІІІ ст. - у першій половині ХІХ ст. А) скасування панщини в Галичині, Б) Товариство греко-католицьких священиків, В) «холерні бунти» в Закарпатті, Г) Розпуск Головної Руської Ради (ГРР).

 8. Установіть відповідність між персоналіями і організаціями, в яких вони брали участь.: А) «Руська трійця», Б) Кирило-Мефодіївське братство,В) Стара київська громада, Г) Братство тарасівців, Д) Товариство українських поступовців. – 1) М.Шашкевич, 2) М.Костомаров, 3) В.Антонович, 4) Б.Грінченко.

 9. У яких твердженнях йдеться про особу, яку зображено на портреті: 1 один з лідерів українського руху; автор вірша «Каменяр»; 2 автор близько 5000 праць різних жанрів, зокрема соціально-психологічних та історичних повістей; 3 один з провідників «нової ери», ініціатор переїзду М. Грушевського до Львова; 4 ініціатор створення та голова громадсько-політичного товариства «Народна Рада»; 5 один із засновників і головних ідеологів Русько-української радикальної партії; 6 аргументував ідею політичної незалежності України в праці «Україна irredenta»
 1. Установіть послідовність подій. А) Вихід у світ поеми «Енеїди» І. Котляревського; Б) Вихід у світ збірки поезій «Кобразя» Т. Шевченка; В) Вихід у світ альманаху «Русалка Дністрова»; Г) Вихід у світ першого українського історичного роману «Чорна рада» П. Куліша.

 2. Позначте назву першої україномовної газети, що почала виходити у Львові з ініціативи Головної руської ради: А) "Слово перестороги"; Б) "Зоря Галицька"; В) "Дневник руський"; Г ) "Русалка Дністровая".

 3. Укажіть, хто з українських учених розробив теорію утворення багатоклітинних організмів з одноклітинних, відкрив явище фагоцитозу. А) Ілля Мечников; Б) Микола Гамалія; В) Данило Заболотний; Г) Володимир Вернадський.

 4. Позначте назву твору, що його історик Олександр Оглоблин назвав "Декларацією прав української нації.., вічною книгою України": А)"Енеїда"; Б) "История Малой России"; В ) "Кобзар"; Г ) "Історія Русів".

 5. Установіть відповідність між діячами та фактами їх біографії 1) М. Остроградський, 2) В. Каразін, 3) Б. Грінченко, 4) П.Чубинський – А) Композитор, етнограф, диригент, громадський діяч. Заклав основи національного класичного музичного мистецтва. Влаштовував щорічні Шевченківські концерти. Б) Учений, винахідник, просвітник, громадський діяч. Ініціатор відкриття Харківського університету. Винахідник парового опалення, сушильних апаратів, технології видобування селітри тощо. В) Громадський діяч, етнограф, фольклорист, поет. Активний учасник громадівського руху. Ініціатор створення і управитель справами Південь Західного відділення російського географічного товариства. Автор «Ще не вмерла Україна». Г) Письменник, етнограф, історик. Був одним з засновників Української радикальної партії. Був головою київської «Просвіти». Упорядкував і видав чотири томний «Словарь української мови». Д) Учений-математик, педагог. Основні наукові роботи присвячені математичному аналізу, аналітичній механіці, математичній фізиці. Відкрив формулу перетворення інтеграла за об'ємом в інтеграл за поверхнею, названу його ім'ям.

 6. Позначте ознаки зародження ринкової економіки у підросійській Україні впродовж першої половини XIX ст.: 1) посилення експлуатації селянства; 2) зростання товарності сільського господарства; 3) занепад багатьох поміщицьких маєтків; 4) поширення застосування найманої праці у промисловості; 5) впровадження у промисловість тогочасних технічних досягнень; 6) поглиблення спеціалізації регіонів.

 7. Установіть послідовність громадсько-політичних об'єднань XIX ст. А) Стара київська громада, Б) Революційна українська партія, В) Кирило-Мефодіївське братство, Г) Братство тарасівців.

 8. На фрагменті карти позначено територія охоплена антикріпосницьким селянським рухом у 1812-1835 рр. під приводом А) Устима Кармалюка, Б) Олекси Довбуша, В) Лук’яна Кобилиці, Г) Максима Залізняка.

зз 1. Позначте термін, що його стосується уривок з книги Василя Вериги: "Політичного значення набрала... течія перший раз 1866 р., коли Австрія програла війну з прусами. Тоді розійшлися чутки, що... Австрію чекає доля Польщі та що Галичину забере Росія. Деякі.., як Яків Головацький, Михайло Попель, Богдан Дідицький та ін., постановили заздалегідь заробити собі милості й почали проповідувати єдність галицьких русинів з росіянами": А хлопоманство; Б москвофільство; В народництво; Г народовство.

 2. Укажіть, як називалися земельні наділи, що за реформою 1861 р. відбиралися в селян, які до реформи користувалися більшою кількістю землі, аніж тепер мали право отримати у власність. А ділянки; Б відрізки; В сервітути; Г масиви.

 3. Установіть відповідність між реформами 1860-70-х рр. та результатами і наслідками: 1 Земська реформа, 2 Воєнна реформа, 3 Освітня реформа, 4 Селянська реформа - А ліквідація системи рекрутських наборів, Б надання права всім станам навчатися у гімназіях, В розвиток селянського самоврядування, Г надання селянам громадянських прав, Д скасування відкупної системи податків.

 4. Укажіть особливості розвитку української культури першої половини ХІХ ст.? 1) посилений інтерес до української минувшини, 2) інтенсивний розвиток початкової освіти, заснування недільних шкіл, 3) інтенсивний розвиток наукових знань, 4) заснування українських наукових товариств, 5) розквіт української періодичної преси, б) формування української літературної мови інтенсивне дослідження українського фольклору.

 5. Які поняття виникли у зв'язку з проведенням Селянської реформи 1861 р.? 1) тимчасово зобов'язані селяни, 2) панщина, 3) відрізки, 4) хутір, 5) оброк, 6) викупні платежі.

 6. Розташуйте події історії України першої половини XIX ст. у хронологічній послідовності: А припинення діяльності Кирило-Мефодіївського товариства; Б відкриття Харківського університету; В придушення повстанського руху, очолюваного Устимом Кармелюком; Г перехід задунайських козаків під командуванням Йосипа Гладкого у російське підданство.

 7. Позначте гасло, що його висували керівники польського повстання 1830-1831 рр. для залучення на свій бік пригноблених народів Російської імперії: А "За волю і рівність"; Б "Слов'янським народам — свободу"; В "Слов'яни Російської імперії - єднайтесь"; Г "За нашу і вашу свободу".

 8. Унаслідок якої війни до Росії відійшла Бессарабія, у трьох повітах якої проживали українці? А) Російсько-турецької війни 1806—1812 рр. Б) Російсько-французької війни 1812 р. В) Російсько-турецької війни 1828—1829 рр. Г) Кримської війни 1853—1856 рр.

 9. Вкажіть назву політичної партії, про яку йдеться у твердженні. Перша легальна українська політична партія. У своїй діяльності прагнула обстоювати соціальні інтереси селян Галичини й водночас захищати національні права українців. А. Революційна українська партія (РУП). Б. Українська національно-демократична партія (УНДП). В. Українська соціал-демократична партія (УСДП). Г. Русько-українська радикальна партія (РУРП).

 10. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їхніми характеристиками. 1. П. Куліш, 2. М. Костомаров, 3. П. Пестель, 4. М. Муравйов - А Декабрист, автор програми Південного товариства «Руська правда» Б Член Кирило-Мефодіївського братства, автор першої навчальної книги з історії України для дітей старшого шкільного віку В Декабрист, автор проекту Конституції Північного товариства Г Декабрист, один із засновників «Товариства об'єднаних слов'ян» Д Історик, публіцист, співзасновник Кирило-Мефодіївського братства, автор його програмних документів (зокрема, Книги буття українського народу)

 11. Які особливості розвитку української культури першої половини XIX ст.? 1) посилений інтерес до української минувшини, 2) інтенсивний розвиток початкової освіти, заснування недільних шкіл, 3) інтенсивний розвиток наукових знань, 4) заснування українських наукових товариств, 5) формування української літературної мови, 6) інтенсивне дослідження українського фольклору

 12. Установіть хронологічну послідовність подій: А) відкриття університету в Києві. Б) ухвалення Валуєвського циркуляра, В) відкриття Новоросійського університету, Г) заснування університету в Харкові.

 13. Коли було видано альманах «Русалка Дністровая»? А 1834 р. Б 1835 р. В 1836 р. Г 1837 р.

 14. Укажіть назву виборних установ, які створювались у ході реформи місцевого самоврядування й отримували право займатися господарськими і культурними питаннями. А громади; Б земства; В сеймики; Г думи.

 15. Укажіть назву селянського руху середини XIX ст., приводом до якого стало поширення чуток, ніби в Криму під наметом сидить цар і роздає селянам волю. А «Київська козаччина»; Б «У Таврію за волею»; В «Костянтинівська легенда»; Г «Холерні бунти».

 16. Установіть відповідності між назвами російських імперських політико - адміністративних реформ та їх змістом: А фінансова реформа; Б земська реформа; В судова реформа; Г освітня реформа. 1) створення Державного банку, розширення мережі приватних банків, впорядкування податкової системи; 2) запровадження з 20-річного віку загальновійськової повинності для чоловіків; встановлення 6-7-річного терміну перебування в армії; 3) запровадження єдиної системи початкової освіти; формування наглядових повітових та губернських шкільних рад; відновлення автономії університетів у навчальній діяльності; 4) створення виборних земських установ; повітових чи губернських земських зборів та їх виконавчих органів - управ; 5) впровадження відкритості суду, прийняття рішень присяжними засідателями; започаткування процедури захисту; введення посади адвоката;

 17. Позначте факти, які свідчать про зародження ринкових відносин на селі. 1. Використання вільнонайманої праці; 2. збільшення відробіткової ренти; 3. зростання товарності господарства; 4. наділення селян землею та прикріплення до неї; 5. поглиблення спеціалізації окремих районів; 6. посилення залежності селян від поміщиків.

 18. Установіть хронологічну послідовність подій. А) заснування Літературного товариства імені Шевченка, Б) заснування першої «Просвіти», В) Емський указ, Г) утворення першої партії в Західній Україні.

 19. Хто заснував 1816 р. в Перемишлі перше просвітницьке товариство греко-католицьких священиків? А) М. Левицький, Б) І. Могильницький, В) Й. Лозинський, Г) І. Лаврівський

 20. За стильовими ознаками можна встановити, що зображена пам’ятка культури України є зразком архітектури A) класицизму, Б) конструктивізму, В) модерну, Г) бароко. 1. Виберіть прізвище автора програмних документів Кирило-Мефодіївського товариства: А) П.Куліш, Б) М.Драгоманов, В) М.Костомаров, Г) Т.Шевченко.

 2. Установіть відповідності між іменами та прізвищами діячів української культури та фактами їх життєписів: А Данило Заболотний; Б Марія Вілінська; В Марія Заньковецька; Г Микола Терещенко. - 1 письменниця, авторка першої української соціальної повісті "Інститутка"; 2 біолог, епідеміолог, дослідник інфекційних хвороб, зокрема чуми та холери; 3 актриса, учасниця першої української професійної трупи, створеної М. Кропивницьким у Єлисаветграді; 4 скульптор, графік, автор проектів пам'ятників Б. Хмельницькому у Києві, В. Корнілову і П. Нахімову у Севастополі; 5 підприємець, меценат, фундатор коштів на будівництво й утримання закладів освіти та охорони здоров я; підтримку українських діячів культури.

 3. У яких твердженнях ідеться про Тараса Шевченка? 1 діяч, якому судилося стати символом українського національного руху 2 основоположник художньої прози в українській літературі 3 першу збірку його поезій було надруковано в Петербурзі в 1840 р. 4 автор програмних документів Кирило - Мефодіївського товариства 5 творець «Енеїди» - першого твору нової української літератури 6 автор понад тисячі творів образотворчого мистецтва

 4. Встановіть послідовність подій. А. Відкриття університету в Одесі. Б. Скасування панщини та кріпацтва в Галичині та Буковині. В. Перше польське національно-визвольне повстання на Правобережжі. Г. Заснування Задунайської Січі.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка