9 клас Українська література 70 год; 2Скачати 106.56 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір106.56 Kb.

9 клас

Українська література

(70 год; 2 год на тиждень)

Календарно-тематичне планування

складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література: 5–12 класи / Р.В. Мовчан, Н.В.Левчик, O.A. Камінчук, М.П. Бондар, О.Б. Поліщук, М.М. Сулима, Л.П. Шабельникова, В.М. Садівська; керівник проекту М.Г. Жулинський; за заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.; Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29. 05. 2015 р. № 585).Обов’язкова кількість видів контролю

І семестр

ІІ семестр


Контрольні роботи

у формі:4


4


  • контрольного класного твору;

  • виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2
2
2
2
Уроки мовленнєвого розвитку

2 (у+п)
2 (у+п)
Уроки позакласного читання

1
1
Уроки літератури рідного краю

1
1
Уроки виразного читання

1
1
Перевірка зошитів

4
5
І с е м е с т рПор.Дата

Зміст програмового матеріалу

Приміткипланування

проведення

Вступ(1 год.)1

Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору.

ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика.

Усна народна творчість(2год.)2

Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору. Види родинно-побутових пісень. Традиційна символіка. Родинно-побутові лісні «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен».

ТЛ: поглиблення знань з поетики народної пісні.Вивчити напам’ять 2 пісні (на вибір).3

Родинно-побутові пісні «Сонце низенько, вечір близенько», «В кінці греблі шумлять верби», «За городом качки пливуть», «Світи, світи, місяченьку», «Лугом іду, коня веду».4

Українське весілля – один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля. Весільні пісні.

5

Українські народні балади «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть». Класифікація балад.


6

Контрольна робота.

Письмовий твір на одну з тем: «У піснях – історія мого народу», «Весілля – енциклопедія українського фольклору».

Давня українська література(12год.)7

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. Розвиток писемності. Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава). Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина.

ТЛ: поглиблення поняття про притчу.

8

Біблія – святе письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень). Біблійні книги в давній Україні: Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про його учнів). Українські переклади Біблії.

9

Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ» – історична книга і збірка епічних творів. Києво-Печерський патерик. Зміст оповідання про Прохора-чорноризця.

10

Українська література ренесансу і бароко. Роль братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, книгодрукування. Перші друковані книги. Іван Вишенський.

ТЛ: ренесанс, бароко.

11

Історично-мемуарна проза. Відомості про козацькі літописи. «Історія русів» (фрагменти).

12

Контрольна робота.

Давня українська література. Проза (тестування).

ТО

13

Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші. Семен Климовський. «Їхав козак за Дунай» – зразок давньої любовної лірики.

ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.

14

Драматургія в давній українській літературі. Трагедокомедія «Владимир» Феофана Прокоповича як перша спроба звернення української шкільної драми до національної історії. Вертеп як вид лялькового театрального дійства.

ТЛ: шкільна драма, вертеп.

15

Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його ідеали. Біблійна основа творчості та його вчення про самопізнання і «сродний труд».

16

«Бджола та Шершень», «Собака і Вовк». Робота над змістом байок-притч. Повчальний характер і художні особливості притч збірки «Байки харківські».

17

«Всякому місту – звичай і права», «De libertate», афоризми (наявні в усій творчості).

ТЛ: афоризм.Вивчити напам’ять «Всякому місту…».18

Урок виразного читання. Конкурс читання творів Г. Сковороди напам’ять.

19

Контрольна робота. Давня українська література. Поезія. Драматургія. Творчість Г. Сковороди (розгорнуті відповіді на запитання).ТО

Нова українська література(35год.)20

Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Життя народу – предмет художнього зображення. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями. Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці.

21

Іван Котляревський. Творчість письменника – новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення «Енеїди».

22

Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді», алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі в дусі просвітительства.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія. Поглиблення знань про силабо-тонічне віршування.Вивчити напам’ять уривок з «Енеїди» (на вибір).23

Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» – перший твір нової української драматургії. Її сценічне життя. Наталка як уособлення найкращих рис української жінки. Пісні у творі.

24

Урок мовленнєвого розвитку. Усна порівняльна характеристика персонажів, їхніх учинків у п’єсі «Наталка Полтавка».

25

Григорій Квітка-Основ’яненко – батько української прози. Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів.

26

«Маруся» – перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму.

ТЛ: поняття про сентименталізм, реалізм.

27

Головні персонажі твору – уособлення високих морально-етичних якостей простої людини.

28

Урок мовленнєвого розвитку. Уведення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся» (письмово).

29

Контрольна робота.

Письмовий твір на одну з тем: «Народність поеми І. Котляревського «Енеїда», «Новаторський характер п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка», «Маруся» Квітки-Основ’яненка: утвердження в ідеалізованих образах високих морально-етичних якостей простої людини».ТО

30

Урок позакласного читання. Григорій Квітка-Основ’яненко. «Сватання на Гончарівці».

31

Урок літератури рідного краю. Ознайомлення з творами письменників-земляків (проза).

32

Повторення та узагальнення вивченого.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка