7 клас Українська мова Написати твірСкачати 115.37 Kb.
Дата конвертації06.01.2018
Розмір115.37 Kb.

7 клас

Українська мова

1. Написати твір.

Білими пелюстками заіскрився сніг…(12 балів)
2. Записати правильно слова.
Військово/службовець, пів/Азії, пів/ящика, жар/птиця, ломи/камінь, мати/й/мачуха, контрас..ний, хитро/мудрий, рал..і, (Ш, ш)шевченківське свято, абсолютно/сухий, нет..о, (Б,б)ог (Я, я)рило, чотирьох/ядерний, вишен..ці, мереф..янський, Одіс..ей, хвас..ливий, сто/річчя, каза..ський.

(5 балів)
3. Записати речення, розставляючи пропущені розділові знаки, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частину мови, дати характеристику речення за метою висловлювання та будовою).
І рядки старих верб і садки і розкіш густої трави усе блищить та сяє переливається на сонці (за І. Нечуєм-Левицьким).

(4 бали)
4. Визначити рід поданих іменників, дібравши до кожного зі слів прикметники.

Собака, насип, степінь, полин, біль, путь, таксі, суміш, Сибір, салямі, Керч, нежить.(6 балів)
5. Розкрити значення фразеологізмів.
Клювати носом, брати гору, хоч з лиця воду пий, хоч у вухо бгай, грати першу скрипку, жовтороте пташеня, мов з гуски вода, всипати березової каші, носитись як із писанкою, витати в хмарах.

(5 балів)

Усього – 32 бали

7 клас

Українська література
1. Визначити тему поезії, головну думку, художні засоби.

Як важко прокидається земля


Від чарів крижаного поцілунку.
Старий туман снує прадавню думку,
І стогне вітер, бродячи в полях.

Мов ковдрою, вгорнувся димом сад –


Промоклий сад, настояний полином,
І жде, коли далекі небеса
Весна ключем відкриє журавлиним.

Н. Позняк

(6 балів)
2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.
1. Назвати види соціально-побутових пісень.

2. Хто і про який фольклорний твір сказав: «Ніби розсипане намисто з перлів, що перекочуються з місця на місце й мерехтять, приваблюючи своїм блиском»?

3. Який художній засіб яскраво виражений у рядках?

Стоїть явір над водою, в воду похилився.

На козака пригодонька – козак зажурився.

4. Назва села, де народився І. Я. Франко.

5. Слова «Життя в неволі нічого не варте!» належать героєві повісті «Захар Беркут» …

6. Дата викупу Т. Шевченка з кріпацтва...

7. Дилогія – це … Навести приклад.

8. За поданим уривком назвати твір, його жанр і автора:

Плавай, плавай, лебедонько,

По синьому морю,

Рости, рости, тополенько,

Все вгору та вгору.

9. Який історичний період описаний у повісті А. Чайковського «За сестрою»?

10. Кому М. Стельмах присвятив твір «Гуси-лебеді летять»?

(10 балів )
Усього – 16 балів

Загальна кількість – 48 балів

 1. клас

Українська мова

 1. Написати твір.

Для мене ж той край найкращий, де виросли крила мої.

Л. Костенко
(12 балів)

 1. Записати правильно слова.

На/виліт, з усіх/усюд, нью/йорківець, зеленаво/брунатний, потомствен..ий, п..я..десяти/шести/тисячний, (М, м)ін..юст, не/до/вподоби, (з, с)/під/лоба, масло/какао, падиша..ський, лимонно/кислий, р..ч..татив, сама/самотою, П(п)івнічний Л(л)ьодовитий О(о)кеан, калинон..ці, військово/стратегічний, по/четверо, ще/не/написаний, красуня/дівчина.

 1. балів)


3. Записати речення, розставити пропущені розділові знаки, зробити синтаксичний розбір речення (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частини мови, дати загальну характеристику).
Примкнувши вії стоїть у задумі осінній ранок прислухається до шереху соняхів і маківок постарілих від негоди до гупання яблук у садах до тривожного крику перелітних птиць (За М. Стельмахом).

 1. балів)


4. Узгодити числівники з іменниками у формі відповідного відмінка, замінивши цифри словами.
На 91 (аркуш), для 185 (учень), із 748 (делегат), від 627 (кілограм), 5 із половиною (метр), скористатися 1 469 (голос).

(6 балів)

5. Зредагувати словосполучення.

Не мішайте писати, хрустальна ваза, заказати букет, не мають відношення до мене, числитися у списках, прейскурант цін, повний аншлаг, лєснічна клітка, покрашені вікна, у якості художника.(5 балів)
Усього – 34 бали

8 клас

Українська література
1. Зробити ідейно-художній аналіз вірша.
Одшуміло літо

Одшуміло літо... Одспівало жито.

Тільки вітер креше іскри по стерні,

І, як тінь докори, наступа копитом

Сухоребра осінь на поля сумні.
Там, де грали роси у вишневих ранках,

Не сміються дзвінко ніжні васильки.

Не шелеснуть листям над самотнім ґанком

В тишині вечірній ясени стрункі…


Не озветься поле у задумі сонній...

У задумі сонній синьоока даль.

І прядеться тихо в мене підвіконням

Біле павутиння й золота печаль.Д. Фальківський

(10 балів )


2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності.
1. Козаки, яких звільнила Маруся Богуславка, томилися в неволі … років.

2. В історичній пісні «Чи не той то хміль» битва козацького війська відбувається біля … у … році.

3. Речитатив – це …

4. Вислів у «Слові про похід Ігорів» «напитися шоломом з Дону» означає…

5. Скільки творів входило в «Кобзар» Т. Шевченка 1840 року?

6. Хорей – це…
 1. балів )
 1. Дати розгорнуту відповідь.

Лірика як рід літератури. Види лірики.

(4 бали)
Усього – 20 балів
Загальна кількість – 54 бали
9 клас

Українська мова
1. Написати твір.

Порятуйте красу – у стеблі, у росі, у зернині,

Порятуйте красу – у бджолині і в солов’ї.

О. Матушек

(12 балів)

2. Записати правильно слова.

Щедро/обдарований, гео/політика, людино/день, пр..ц..дент, (С, с)офійський

(С, с)обор, хто/зна/з/котрими, честь/честю, коли/б/то, по/івано/франківськи, на/четверо, ес..е, (з, с)переляку, марок..ан..ський, ім..іграція, фельд/єгер, екстрен..ий, по/сусідству, (С, с)танція (М, м)етро (В, в)асильківська, дарма/що, с..нт..менталізм, альпініс..кий, легко/атлетичний, брин..чати, ацте..ський.

(6 балів )
3. Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мови є, дати загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).
Жити значить боротися діяти можливо помилятися падати вставати щоб знову горіти чистим вогнем (І. Цюпа).

(8 балів)
4. Виконати завдання.

1. Поставити іменники у формі орудного відмінка однини: листоноша, лікар, заполоч, плем’я.

2. Утворити присвійні прикметники: Лука, Параска, невістка, Софія.

3. Дібрати до фразеологізму битий жук синонімічні (не менше чотирьох).

4. Від поданих дієслів утворити форми 1-ої особи однини теперішнього часу: їздити, терпіти, колихати, мостити.

(4 бали)
5. Зредагувати речення.

Глядачі, сидячи в перших рядах, вітали соліста. По нашим вулицям їздять дуже багато машин. Не можна переходити дорогу перед рухаючимся транспортом. В півп’ятого хлопці відправились на рибалку. Прикарпатський університет проводить День відчинених дверей.(5 балів)
Усього - 35 балів

9 клас

Українська література
1. Зробити ідейно-художній аналіз вірша.

Хіба не бачите, що небо голубіє,


Що сонце ранками всміхається ніжніш,
Що вся земля в якімсь чеканні дивнім мліє,
І легше дихає, і дивиться ясніш.
Хіба не чуєте, про що вітри шепочуть,
І як з зітханнями зливається їх сміх…
Хіба не чуєте, як голуби туркочуть,
Як краплі котяться і падають із стріх.
Хіба не вірите, що скоро день засвітить,
Що сонце наше вже з-за обрію встає,
Що хід його спинить ніщо не зможе в світі,
І цвіту нашого ніщо вже не уб’є!

О. Олесь

(10 балів)

2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.
1. Автор курйозних віршів ...

2. Притча – це…

3. Риси монументалізму є у творі …

4. Пісню Г. Сковороди «Всякому місту – звичай і права» виконує … персонаж твору ...

5. Хто з українських культурних діячів перекладав Біблію?

6. Перший драматичний твір нової української літератури – це …

7.Слова «Де общеє добро в упадку, забудь отця, забудь і матку, лети повинность ісправлять» промовляє…

(7 балів)

3. Дати розгорнуту відповідь.
Байки Г. Сковороди. Тематика. Жанрові особливості.
(4 бали)
Усього – 21 бал
Загальна кількість – 56 балів

10 клас

Українська мова

1. Написати твір.

Не може при добрі той жить, хто хоче злу й добру служить, бо, хтівши догодить обом, він стане злу рабом.І. Франко

(12 балів)

2. Записати правильно слова.

Без/угаву, пр...людія, суспільно/корисний, між..ярусний, ін..овація, на/зло,

(Н, н)овосілка/на/(Д, д)ністрі, багряно/синій, стат..ей, ані/телень, (Л, л)лауреат

(Н, н)аціональної (П, п)ремії імені Тараса Шевченка, (А, а)хіл..есова п’ята, казармен..ий, на/гора, натще/серце, густо/пом(е, и)р(е, и)жаний, індо/європеєць, рекру(т, ч)ина, тільки/що, північно/кримський, аванпос..ний, пост/фактум, духм..яно/п..янкий, мальви/красуні.(6 балів)
3. Записати речення, розставити розділові знаки. Побудувати його структурну схему, зробити синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом, якою частиною мовою є, дати загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).
І тільки так на світі треба жить хоч як би важко не було щоденно за горе ближніх серце хай болить допомагай і немічним і темним (С. Топчій).

(10 балів)

4. Виконати завдання.

1. Поставити числівники у формі орудного відмінка: 897, 564.

2. Затранскрибувати слова: зарум’янюєшся, шістсот, кмітливістю, доріжці.

3. Дібрати до фразеологізму ганяти вітер по вулицях синонімічні (не менше чотирьох).

4. Виписати іменники – назви істот: натовп, тура, мавка, цеце, студентство, вірус, базіка.

(8 балів)

5. Зредагувати словосполучення.
Поступив у продажу, поступив на роботу, поступив справедливо, недобре поступили зі мною, відкрити форточку, відкрити двері до кімнати, відкрити очі, відкрити підручник.

(4 бали)

Усього - 40 балів

10 клас

Українська література
1. Зробити ідейно-художній аналіз поезії.

Згорає сонце в неба на крилі.


На всі світи багряниться пожежа.
Згорає сонце, свій вогненний лик
Ховаючи за хмар химерні вежі.

Так буде завтра. Так було колись.


В природі все розмірено-велично.
Згорає сонце. Ти йому молись,
Щоб хоч на мить в собі відчути Вічність.

Згорає сонце. Дотиком долонь


Зітри із хмар його криваву рамку.
І в серці збережи його вогонь,
Щоб повернути сонцю на світанку.

Наталка Позняк

(10 балів)
2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості і лаконічності у висловлюваннях.
1. Соціально-психологічний роман – це …

2. «Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина…». Так охарактеризовано … з твору …

3. Хто з персонажів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» керувався життєвою філософією «своя сорочка ближче до тіла»?

4. Збірка поезій – лірична драма І. Франка – …

5. Кому належать слова: «Сцена ж мій кумир, театр – священний храм для мене!»

6. Комедія – це …(6 балів)
3. Дати розгорнуту відповідь.
Театр корифеїв: представники, діяльність, репертуарне розмаїття.

(6 балів)
Усього – 22 бали
Загальна кількість – 62 бали
11 клас

Українська мова

1. Написати твір.

Чи довго ще, о Господи, чи довго ми будемо блукати і шукати рідного краю на своїй землі…Леся Українка

(12 балів)

2. Записати правильно слова.

Колисон..ці, зар(е, и)во, лавро/вишня, д..риген..ський, на/швидк(о, у)руч, матч/реванш, ковз..кий, мабуть/таки, (В, в)ерсал..ський мир, по/совісті, ір..аціональний, сумовито/тривожний, з/боку/на/на/бік, пальто/максі, діалектико/матеріальний, пот..м..яніти, без..ядерний, по/латині, усього/на/всього, чин/чином, мот..о, (Н, н)аціональний (У, у)ніверситет (К, к)иєво/(М, м)огилянська

(А, а)кадемія, пр(е, и)осв..ящен..ий, цюри(х, с)ький.


 1. балів)


3. Записати речення, розставити пропущені розділові знаки, побудувати його структурну схему, зробити повний синтаксичний розбір (підкреслити члени речення, надписати над кожним словом частину мови, дати загальну характеристику всій конструкції й компонентам як простим реченням).
Я чекав тебе з хмари рожево-ніжної із ранкових туманів з небесних октав коли думи збігалися з мли бездоріжньої і незвіданий смуток за душу смоктав

(В. Симоненко).

(10 балів)

4. Виконати завдання.


 1. Від прикметників утворити ступені порівняння (вищий і найвищий, просту і складену форми): низький, високий.

 2. Поставити іменники у формі родового відмінка однини: синтаксис, трамвай, гараж, нежить.

 3. Пояснити значення слів: ефектний – ефективний, тактичний – тактовний.

 4. Узгодити числівники з іменниками: погодитися з 237 (студент), 195 (пасажирами).

(4 бали)

5. Зредагувати речення.

Опрацювавши належним чином статті закону, його було включено до повістки денної пленарного засідання. Сидячи в автобусі, в мене заболіла голова. Це самий найдовший варіант з розглянутих. Ми взаємно допомагаємо один одному. Це зауваження не торкається всіх, пропускаючих роботу по хворобі. Я встав у половині восьмої годин ранку.(6 балів)
Усього – 38 балів

11 клас

Українська література

1. Зробити ідейно-художній аналіз поезії.

ЛЕБЕДИНІЙ ЗГРАЇ

Ви в ірій линете від сірого туману,


Від сірих днів, від суму і нудьги
На срібло чистеє спокійного лиману,
На пишні береги.

Не жаль вам тих, що сміло гинуть по дорозі


Від пург і бур скажених і сліпих:
Вам ірій мріється крізь сльози,
А сонце суше їх.

І скільки вас в борні розбилось об граніти,


І скільки вас сконало серед мук, —
Але і смерть була безсила вас спинити
І вбить ваш вільний дух.

Летіть!.. Коли ж ви будете бенкет справляти,


Згадайте мертвих словом жалібним…
І наперед, ніж келих сповнений підняти,
Ударте в дзвін по ним!

Олександр Олесь

(10 балів)

2. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Про кого Василь Стус написав наукову роботу «Феномен доби, або Сходження на Голгофу слави»?

2. Із яким запахом асоціюється рідний дім у спогадах головного героя новели М. Хвильового «Я (Романтика)»?

3. Прозаїк-мариніст перших десятиліть ХХ століття…

4. Ось місяць, зорі, солов’ї…

«Я твій», – десь чують дідугани.

А солов’ї!..

Та ви вже знаєте, як сплять гаї! –

рядки з вірша …, що належить перу …

5. Роман, який має 2 епіграфи…

6. Філологічним водевілем називають твір … автора …

(6 балів)

3. Дати розгорнуту відповідь на запитання.

Роман як жанр літератури. Указати його різновиди, навести приклади.(6 балів)
Усього – 22 бали
Загальна кількість – 60 балів

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка