7 клас українська мова І. Напишіть твір-мініатюру за темоюСкачати 181.48 Kb.
Дата конвертації14.04.2019
Розмір181.48 Kb.

Харківська академія неперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2014 р.)7 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Напишіть твір-мініатюру за темою «Чого варті в житті слова?», використавши дієприкметникові звороти. 12 б.
ІІ. Спишіть слова, уставивши замість крапок, де треба, пропущені букви, апостроф чи м’який знак.

Інтерв..ю, прем..єра, конс..єрж, ін..єкція, торф..яний, олів..є, він..єтка, ф..юзеляж, С..дней, в..з..т, тр..умф, інт..л..гент, ал..ея, гол..андець, піц..а, шос..е.4 б. (кожне слово – 0,25 б.)
ІІІ. Із кожним запропонованим прикметником утворіть по два словосполучення так, щоб у першому він був ужитий у прямому значенні, а в другому – у переносному.

Світлий, медовий, солов’їний, залізний. 8 б. (кожне словосполучення – 1 б.)


ІV. Поясніть значення фразеологізмів. З одним із них складіть питальне речення, а з одним – окличне.

Давати зелену вулицю, як п’яте колесо до воза, ховати голову в пісок, білими нитками шито.6 б. (кожне пояснення й речення – 1 б.)
V. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть

повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції).
Мороз прилине синьо та прозоро розвісить скрізь сивий дим інею.
7 б. (розділові знаки – 1 б., члени речення – 2 б.,

частини мови – 2 б., характеристика – 2 б.)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір за однією з тем:

1. Моральна краса маленького горбаня (за оповіданням С.Черкасенка «Маленький горбань»).

2. Чи виконують українці заповіти Кобзаря?

3. «Коломийки – ніби розсипане намисто з перлів…» (І.Франко).12 б.
ІІ. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. Хто проміняв жінку на тютюн і люльку в пісні «Ой на горі та й женці жнуть»?

2. У якій народній пісні проводиться паралель між образом явора й образом козаченька?

3. Почуття піднесеності, натхнення, пристрасні переживання душевного стану героя (піднесення, розпач), пов’язані з основною ідеєю твору, – це … .

4. Як називали тухольці свою громадську раду?

5. Яку власну надію висловлює І.Франко в кінці повісті «Захар Беркут»?

6. Кого, за легендою, було перетворено на кам’яного Сторожа (І.Франко «Захар Беркут»)?

7. Де й коли Т.Г Шевченко написав вірш «Мені тринадцятий минало»?

8. Хто, на думку Павлуся, міг справді допомогти йому знайти свою сестру (А.Чайковський «За сестрою»)?

9. Хто завів у Спасівці такий лад: «Щоб у кожному селі були на поготівлі бочки із смолою, які на випадок татарського набігу треба запалити й так остерегти інших перед небезпекою»?

10. Установіть відповідність між назвами народних пісень та їх жанрами.

1 «Нова радість стала» А козацька

2 «Кривий танець» Б колискова

3 «Ой на горі та й женці жнуть» В купальська

4 «Ой ти, коте, коточок» Г колядка

Д веснянка

10 б.
ІІІ. Дайте визначення балади. Охарактеризуйте її особливості на прикладі твору Т.Г.Шевченка «Тополя». Яку роль у цій баладі відіграє прийом метаморфози?
12 б.
Максимальна кількість балів – 71

Харківська академія неперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2014 р.)8 клас
Українська мова

І. Напишіть твір-мініатюру за темою «Інженером можна стати за п’ять років, учитися ж на людину треба все життя» (В.Сухомлинський). Використайте вставні слова, звертання та прикладки.

12 б.
ІІ. Подані словосполучення запишіть в орудному відмінку однини. З двома із них утворіть односкладні речення, указавши їх види.

Дівоча краса, домашня їжа, порожня куля, гаряча каша, вужча площа, лисяча нора, найвища круча, пізня пшениця, білолиця красуня, свіжа рілля.

7 б. (кожне словосполучення – 0,5 б.,

кожне речення та його вид – 1 б.)
ІІІ. Запишіть слова, знявши риски.

Аби/як, в/обріз, по/дружньому, на/поруки, як/не/як, віч/на/віч, один/в/один, на/силу, в/нічию, будь/що/будь, всього/на/всього, по/латині, на/скаку, не/мов/би/то, над/силу, на/розхват.4 б. (кожне слово – 0,25 б.)
ІV. Відредагуйте речення.

1. Підписку на газети й журнали можна оформити на протязі двох місяців. 2. Цей поет являється одним із найбільш відоміших постатей у теперішньому літературному процесі. 3. Підійшовши до класу, його очі широко розплющилися від здивування. 4. Грізно поблискуючи шаблею, кінь з вершником рвався вперед. 5. Кілька екземплярів нової програми відіслали по замовленню обласних ліцеїв. 6. Так як оратор не додержувався регламенту, то голова зборів лишив його слова. 6 б.


V. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть

повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над ними частини мови, дайте характеристику всій конструкції ).

А над нами дзвонить даленіючи лебедина пісня і підноситься до

ласкавого сонця.

7 б. (розділові знаки – 1 б., члени речення – 2 б.,

частини мови – 2 б., характеристика – 2 б.)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір-роздум за однією з тем:

1. Людина та її доля в поезії Т.Г.Шевченка «Минають дні, минають ночі…».

2. Народні думи – оригінальне явище духовності українців.

3. Актуальність поеми І. Франка «Іван Вишенський» у наш час.12 б.
ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Дайте визначення поняття «ліричний герой».

2. Назвіть художній засіб, використаний в уривку повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять»: «У церкві вистоювала старість, біля церкви стрічалися молодість і любов, а під ними бавилось наше дитинство».

3. Укажіть жанровий різновид повісті А.Чайковського «За сестрою».

4. Назвіть пісню за поданим уривком:

Гей, та ми ж думали, ой та ми ж думали,

Та що над степом та сонечко сяє, –

Аж то військо та славне запорізьке

Та на вороних конях у степу виграває.

5. Чому відчуває душевну роздвоєність Маруся Богуславка?

6. У якій пісні поєднуються протилежні почуття: від лагідного попередження коханого, який так боляче образив дівчину, до страшних слів помсти?

7. Кому належить перший повний український поетичний переклад «Слова про похід Ігорів»?

8. У чому основна різниця описів походу князя Ігоря на половців у Лаврентіївському й Іпатіївському літописах?

9. Хто й за яких умов дав Т.Г.Шевченкові таку характеристику: «...Шевченко имеет дар к поэзии и на малороссийском языке написал некоторые стихотворения, уважаемые людьми, знакомыми с малороссийским языком и прежним бытом этого края; почитался он всегда человеком нравственным, быть может, несколько мечтателем и чтителем малороссийской старины, но предосудительного на счет его ничего не доходило до сведения Академии»?

10. З яким проханням звертається Т.Г.Шевченко до Бога у вірші «Минають дні, минають ночі…»? Які почуття поєднуються в цьому звертанні?

10 б.
ІІІ. Чому поняття «композиція» ширше за поняття «сюжет»? Свою відповідь обґрунтуйте на прикладі конкретного художнього твору.
12 б.
Максимальна кількість балів – 70

Харківська академія неперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2014 р.)9 клас
Українська мова

І. Напишіть статтю дискусійного характеру «Роль персонального комп’ютера в житті людини», використавши в ній професіоналізми, відокремлені означення й односкладні речення.

12 б.


ІІ. Спишіть слова, знявши риски та вставивши замість крапок, де треба, пропущені букви.

Порт..єра, між..ярусний, хрес..ний, капос..ний, л..яний, іл..юзія, лібрет..о, св..ящен..ий, пів/Європи, шампін..йон, пр..зирство, ро..са..жувати, Сиц..лія, Т..бет, жовч..ю, ломи/камінь, пів/місяця, міні/футбол, богатир/хлопець, з/діда/прадіда, трудо/день, людино/день, свят/вечір, плеч..вий, груш..вий, народно/поетичний, нижче/зазначений, на/швидку/руч.7 б. (кожне слово – 0,25 б.)
ІІІ. Перекладіть речення українською мовою, записавши словами цифри та скорочення.

В соответствии с Всеукраинской переписью населения 2002 г., в Украине проживает 48,24 млн. граждан, в том числе украинцев 37,5 млн., или почти 78 процентов. Украинский язык назвали родным 32,6 млн., или почти 68 процентов от общего количества всех граждан. За пределами Украины в 156 странах мира живет до 25 млн. украинцев. Итак, в мире почти 60 млн. людей владеют украинским языком (по данным Счетной палаты).9 б. (за кожну помилку від 9 б.

віднімається 0,25 б.)
ІV. Поясніть значення фразеологізмів за прикладами-ілюстраціями.

1. «Отець Василь сердиться та косяка на нього дере, а Майстро наче й не бачить» (Г.Хоткевич). 2. «Ви кидаєте болотом у моє чесне діло» (М.Кропивницький). 3. «До неї коли взимку не прийдеш, то все в хаті циганське тепло» (І.Нечуй-Левицький). 4. «Анхіз кричав, як в марті кіт» (І.Котляревський). 5. «Та він заткне за пояс любого вашого занюханого службовця, бо тепер сам на цілих двоє сіл службовець»


(В. Кучер). 5 б.

V. Спишіть речення, дотримуючись правил пунктуації та орфографії. Зробіть повний синтаксичний розбір. Над кожним словом надпишіть частину мови, якою воно є.

Вони тільки зрідка п..р..стрибували через них а до/в/кола яр..ла

зелена трава і кущ.. стояли в бл..скуч..х краплинах (Ю. Мушкетик).

9 б. (розділові знаки – 1 б., орфограми –

1 б., члени речення – 2 б., частини мови – 2 б., характеристика – 2 б., схема – 1 б.)
VІ. Виконайте тестові завдання.

1. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження НЕ відбувається в рядку:

А нет..о, інтел..ект, шас..і

Б стакат…о, ір..аціональний, тер..иторіальний

В ем..іграція, ім..іграція, ап..еляція

Г барок..о, коміс..ія, вас…алітет

Д ва..на, кор..ектура, грам...

1 б.

2. Допущено помилку у відмінюванні числівника:

А двомастами чотирнадцятьма

Б на семистах чотирьох

В ста чотирьом

Г трьомстам одинадцятьом

Д дев’яносто п’ятьом

1 б.

3. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка:

А осяяння, заїжджати, надзвуковий, євробачення

Б співати, дзвонити, п’ятниць, розжувати, дощ

В подвір’я, п’ятниця, сьогодення, щирість

Г спадщина, щебечуть, джміль, воля

Д висаджують, зозулястий, перемивають, відзвітувати 1 б.
Українська література

І. Напишіть твір за однією з тем:


 1. «Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю» (Г. Сковорода).

 2. «Він між нами тепер! Він зібрав нас усіх!

Хто ж на поклик його озоветься?

З-поза довгих ста літ чи ви чуєте сміх!

То Іван Котляревський сміється» (М. Вороний).


 1. «Хто зневажає рідний край, той серцем немощний каліка» (Т. Шевченко).

12 б.
ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Що таке патерик? Яку ідею покладено в основу Києво-Печерського патерика?

2. Назвіть цикли традиційного українського весілля.

3. Що таке перезва у весільному обряді? Що робила молода під час перезви?

 1. До якої літератури належить Ізборник Святослава? Про що ця книжка?

 2. Хто повністю переклав Псалтир українською мовою?

 3. Поясніть алегоричні образи «Притчі про сіяча».

 4. Скільки редакцій мала «Повість минулих літ»?

 5. Якого «ясновельможного пана» має на увазі Ф.Прокопович у пролозі своєї драми «Володимир»?

 6. Кому присвячений вірш Г.Сковороди«De Libertate»?

 7. У якому місті вперше було надруковано «Енеїду» Котляревського?

10 б.
ІІІ. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка заповніть «паспорт» твору.
Заглядає в шибку казка сивими очима,

Материнська добра ласка в неї за плечима.


Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати,

Не пущу тебе колиску синову гойдати.


Припливайте до колиски, лебеді, як мрії,

Опустіться, тихі зорі, синові під вії.

1. Назва.

2. Автор.

3. Рік видання.

4. Літературний рід.

5. Жанр.

6. Вид.


7. Віршовий розмір.

8. Тип римування.

9. Провідний мотив.

10. Тема.

11. Ідея.

12. Образи.

13. Художні засоби.

9 б. (перші 8 позицій – по 0,5 б., 9 – 13 – по 1 б.)

Максимальна кількість балів – 76

Харківська академія неперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіадиз української мови та літератури

(листопад 2014 р.)10 клас
УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Напишіть лінгвістичний твір за темою «Кожен звук промовляє до мене», у якому були б висвітлені такі питання: зв’язок звуків людської мови й звуків природи; звукове живописання; звук – слово – символ; сприйняття звуків і пов’язана з цим теорія виразного читання; звук у поезії.

12 б.
ІІ. Спишіть речення, уставивши в словах пропущені букви. Розкрийте дужки, записавши українською мовою слова, подані в них російською.

1. В..нищувач.. важко пр..землився без (шасси), знявши хмару куряви (О.Довженко). 2. Г..ряче повітря танцювало (тарантеллу) по скеля.. , а в сірих масл..нах (цикады) грали на (кастаньетах) (М.Коцюбинський). 3. Сумні (кипарисы) стр..млять у бл..кить (В.Сосюра). 4. Нуд..гує (Эвридика), блукає понад Л..тою сама (С. Йовенко). 5. (Архимед) убитий був рукою нев..гласа, не всти..ши т..ореми докін..чити (Леся Українка). 6. Постаріють (транзистор) і (компьютер), в минув..ину підуть, як пат..фон, залиш..ться (Шекспир)

(С. Йовенко).

9 б. (кожне правильно записане слово, де

пропущені букви, – 0,25 б.; кожне правильно відтворене українською мовою слово, запропоноване в дужках російською, – 0,5 б.)
ІІІ. Поясніть значення поданих слів. Із першими чотирма складіть односкладні речення, визначивши їх види.

Вимисел, домисел; військовий, воєнний; дружний, дружній; хронікальний, хронологічний; цезура, цензура; гарантійний, гарантований.


10 б. (кожне тлумачення – 0,5 б.,

кожне речення – 0,5 б., його вид – 0,5 б.)
ІV. Доберіть до поданих крилатих висловів антонімічні фразеологізми.

Жити, як сир у маслі; глянути гидко; грати першу скрипку; дерти кирпу; мати свій розум у голові.Кожний правильно дібраний фразеологізм-антонім – 1 б.

V. За поданою лінійною схемою складіть і запишіть речення про значення в житті людини сімейних (національних) традицій. Зробіть повний синтаксичний розбір. Над кожним словом надпишіть частину мови, якою воно є. Побудуйте структурну схему.

[…], (бо…); […], (коли…), (коли…), (коли…).9 б. (зміст і мовне оформлення

речення – 2,5 б., члени речення –

2 б., частини мови – 2 б.,

характеристика – 2 б., схема – 0,5 б.)

VІ. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте рядок, у якому в особовому закінченні всіх дієслів потрібно писати літеру и (ї):

А сид..ш, люб..ш, наполяга..ш, принос..ш

Б мол..шся, говор..ш, бор..шся, гомон..ш

В бач..ш, роб..ш, криш..ш, мар..ш

Г хил..ш, кро..ш, сипл..ш, прос..ш

Д муч..ш, брод..ш, прагн..ш, зич..ш

1 б.2. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться разом:

А хто/сь, де/що, немов/би, аби/кому

Б аби/до/кого, авже/ж, котрого/сь, де/ким

В де/що, куди/сь, ні/перед/ким, не/аби/який

Г з/під, ні/куди, начеб/то, котрого/сь

Д ні/хто, де/кому, будь/коли, ні/як

1 б.
3. Позначте рядок, у якому значення фразеологізму витлумачене неправильно:

А Вавилонська вежа – справа, що ніколи не буде завершена

Б Варфоломіївська ніч – жорстоке масове винищення людей

В Вальпургієва ніч – гучна весела гулянка

Г Віфлеємська зірка – дороговказ

Д Валаамова ослиця – дотепна людина

1 б.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір за однією з тем:

1. Відображення хутірської філософії П.Куліша в романі «Чорна рада».

2. Доля України та українців за романом Івана Багряного «Тигролови».

3. «Краще жить на світі щасливим мужиком, ніж нещасним паном, – це всяке знає» (за трагікомедією І.Карпенка-Карого «Мартин Боруля»).12 б.
ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Хто претендував на гетьманську булаву в романі П.Куліша «Чорна рада»?

 2. Назвіть письменника, якому належить висловлення: «Серед тих авторів, яких я ковтав десятками, найбільше враження зробив на мене Марко Вовчок».

3. Назвіть віршову форму запропонованого уривку:

Анна во дар бо имя ми обрадованна

Анна дар и мн . с . нъ мира данна.

Анна ми мати и та ми манна

Анна пита мя я мати панна.

(Переклад з книжної української М. Сулами)

4. Назвіть не менше трьох жанрів перекладної світської літератури.

5. Доведіть прикладом із твору, що «Кайдашева сім’я» І.Нечуя-Левицького хоч і весело читається, але сумна повість.

6. Кому з літературних персонажів належить репліка: «І яке воно тобі те щастя здасться, коли до всього я сама своїх рук не доложу»? Укажіть також автора й назву твору.

7. Кого з цих письменників не можна вважати драматургом: Івана Вишенського, Михайла Старицького, Івана Котляревського, Івана Тобілевича?

8. Хто й що назвав «найкращою оздобою українського письменства»?

9. Які події з історії України відкрилися вам на сторінках другої частини роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?

10. Установіть відповідність між учинком і дійовою особою п’єси Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля»:
1 Мартин А біжить до шпиля виглядати гостя

2 Гервасій Б тікає із власних заручин

3 Націєвський В просить благословити дітей до шлюбу

4 Трандалєв Г спалює папери про дворянство

Д працює повіреним в обох ворогуючих сторін

10 б.


ІІІ. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка заповніть «паспорт» твору.

«В суворім погляді похмурих очей, в непорушних обличчях лежала якась-то дума глибока. Всі були скам'янілі й похмурі, тільки-но діти з палкими, цікавими оченятами не могли встояти на місці, а нишпорили крадькома то між юрбою по цвинтарі, то по дзвіниці.

Із широко розчинених церковних дверей тихий спів лине: «Святий боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас!»

Церква світлом сяє. Перед намісними образами у високих ставниках горять товсті зелені свічки, а кругом них і коло самих образів миготять цілі сотні манесеньких свічечок жовтих; за хвилями з кадильного диму вони яскріють зірками, скрашаючи сизі прозористі хмари червоними барвами, а вгорі отой дим під банею уже поклубами чорніє, оповитий у морок. Вузькі вікна у церкві, розквічені різноколірними шибками, світяться тьмяно, спалахуючи часами де-не-де відблисками веселки».

1.Назва.


2.Автор.

3.Рік написання.

4. Літературний рід.

5. Жанр.


6. Епіграф.

7.Тема.


8.Ідея.

9. Проблематика.

10. Прийоми характеротворення.

8 б. (перші 8 позицій – по 0,5 б.,

9 – 10 – по 2 б.)
Максимальна кількість балів – 73 (без ІV завдання з мови)

Харківська академія неперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

(листопад 2014 р.)11 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Напишіть промову «Сенс життя, або в чому вона, «національна ідея?», використавши мовні засоби публіцистичного стилю:

– суспільно-політичну лексику; • риторичні запитання, вигуки, повтори;

 • спонукальні й окличні речення;

 • поширені речення.

12 б.

ІІ. Спишіть слова й словосполучення, розкривши дужки чи знявши риску.

(К, к)абінет (М, м)іністрів (У, у)країни, (У, у)горська (Р, р)еспубліка, (З, з)олоті (В,в)орота, (С, с)офійський (С,с)обор, (П, п)івденно/(З, з)ахідна (З, з)алізниця, (М,м)ісцеві (Р, р)ади (Н, н)ародних (Д, д)епутатів, (Г, г)енеральний (П, п)рокурор (У, у)країни, (С, с)узір’я (Ч, ч)чумацький (Ш, ш)лях, (В, в)ерсальський (М, м)ир, (О, о)рганізація (О, о)б’єднаних (Н, н)ацій, загально/відомий, залізо/бетонний, свят/вечір, Нестор/Літописець, аби/куди, по/одинці, до/пари, вище/згаданий, пост/фактум, о/півдні.10 б. (кожне правильне слово

чи словосполучення – 0,5 б.)

ІІІ. Замініть тлумачення значень відповідними фразеологізмами. Із трьома з них складіть односкладні речення, визначивши їх види.

 1. Метушня, безладдя, сум’яття, галас.

 2. Виявляти рішучу протидію, гостро заперечувати, різко відповідати.

 3. Легко й часто змінювати погляди.

 4. Залишитися ні з чим.

 5. Про людину, яка наділена владою або захопила владу на короткий відтинок часу.

 6. Цілком даремно.

9 б. (кожний фразеологізм – 1 б., кожне речення – 0,75 б., вид речення – 0,25 б.)

ІV.

 1. Запишіть дієслова у формі 3-ї особи множини, визначте дієвідміну: полоти, поїти, муркотати, колихати, мостити, дати. У вигляді схеми дайте теоретичне обґрунтування поділу дієслів на дієвідміни за особовими закінченнями та основою інфінітива.

4 б. (кожне дієслово – 0,25 б., кожна дієвідміна – 0,25 б., схема – 1 б.)

 1. Провідміняйте числівник 7984, зазначивши паралельні форми, де вони є.

3 б.
V. За поданою лінійною схемою складіть і запишіть речення про ваші враження від улюбленого художнього твору. Зробіть повний синтаксичний розбір. Над кожним словом надпишіть частину мови, якою воно є. Побудуйте структурну схему.

(Коли…) і (…), […], (ніби…), (який…), (щоб…).9 б. (зміст і мовне оформлення

речення – 2,5 б., члени речення –

2 б., частини мови – 2 б.,

характеристика – 2 б., схема – 0,5 б.)
VІ. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться разом:

А чим/далі, на/швидку/руч, спід/лоба

Б без/кінця/краю, поза/вчора, до/схочу

В до/гори, до/вподоби, попід/тинню

Г ані/трохи, без/упину, спокон/віку

Д над/вечір, на/світанку, на/четверо

1 б.
2. Орфографічну помилку допущено в рядку:

А Туреччина, Галичина, Черкащина

Б Вінничина, Німеччина, Житомирщина

В Одещина, Хмельниччина, Харківщина

Г Словаччина, Збаражчина, Дрогобиччина

Д Луганщина, Сумщина, Острожчина

1 б.
3. Частку не треба писати окремо з наступним словом у реченні:

А Не/зв’язаний сніп – солома.

Б На вовка не/слава, а їсть овець Сава.

В Лихий кухар або не/досолить, або пересолить.

Г Де багато кухарів, там собаки не/голодні.

Д У не/голодного на думці гульня, а в голодного – обід.

1 б.
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір за однією з тем:

1. Чи у всіх може бути таке кохання? (За повістю М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»).

2. Трагедія митця в тоталітарній державі (доля і творчість письменників «розстріляного відродження» у колі часу).

3. Творче кредо київських «неокласиків».12 б.

ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

1. Назвіть перший рукописний переклад Біблії староукраїнською мовою. 1. З яким проханням мешканці Києва звернулися до Святослава («Повість минулих літ»)?

 2. Який літопис поділяється на розділи під назвою «Сказання»?

 3. Що таке курйозний вірш? Кому належить найбільша заслуга в розробці теорії та практики цього вірша?

 4. Про кого з українських письменників І.Франко сказав, що «... належить до найвизначніших українських повістярів і визначається особливо влучною характеристикою дійових осіб та поглиблення їх психології...»?

 5. Кому з українських поетів адресоване та як називається це поетичне послання: «Від кларнету твого пофарбована дудка осталась, – В окривавлений жовтень ясна обернулась весна»? Хто його автор?

 6. Микола Хвильовий окреслив програму українського національного відродження в циклі памфлетів. Назвіть їх (не менше чотирьох).

 7. Де відбуваються події у творі Ю.Яновського «Шаланда в морі»?

 8. Хто започаткував неокласицизм в українській літературі?

 9. Установіть відповідність між назвою поезії та її автором:

1 «Вчись у природи творчого спокою…» А М.Семенко

2 «Молюсь і вірю…» Б М.Зеров

3 «Одчиняйте двері…» В Є.Плужник

4 «Бажання» Г М.Рильський

Д П.Тичина
10 б.
ІІІ. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка заповніть «паспорт» твору.

«Все так просто, ясно і раптом:

– Чого це курить степовий шлях?

Лягаю. «Японка» косо дивиться на дорогу, мої нерви приймають пісні поля і, здається, починають підспівувати самі; десь над ухом б’ється крильцями джміль, гуде, розсотує нерви, і мені до болю хочеться піймати його і задавить…

Ще пильніше вдивляюся на закурену дорогу, «кавалерія, кавалерія», проноситься іскрою думка, гасне на синьому льону і твердо рішає: «Убити двох, трьох, а тоді що буде… Застрелиться».


1. Назва.

2. Автор.

3. Рік написання.

4. Літературний рід.

5. Жанр.

6. Тема.


7. Ідея.

8. Композиційні особливості.

9. Проблематика.

10. Образи твору.11. Художні деталі.
10 б. (перші 8 позицій – по 0,5 б.,

9 – 11 – по 2 б.)
Максимальна кількість балів – 82
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску. Бджільництво – галузь, яка займається розведенням бджіл для отримання меду, воску
downloads -> Українська мова
downloads -> Романтизм, а з другої половини ХІХ ст реалізм
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Інформації про материки та океани. Карти материків та океанів, їх класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням Учень: називає
downloads -> Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
downloads -> Конспект інтегрованого уроку для 10 класу з географії та англійської мови
downloads -> 1. Підготовчий період
downloads -> Комп'ютерні комунікації – обмін даними між комп'ютерами. Сьогодні комп'ютерні комунікації здійснюються за допомогою комп'ютерних мереж

Скачати 181.48 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка