7 клас І. Виконайте одне із завданьСкачати 121.12 Kb.
Дата конвертації29.12.2017
Розмір121.12 Kb.

7 клас

І. Виконайте одне із завдань.

1. Як ви розумієте вислів Й. Гете «Не можливо завжди бути героєм, але завжди можна залишатися людиною». Поміркуйте, якою, на думку поета, повинна бути людина?


2.Пригадайте «Пісню про віщого Олега» О.С. Пушкіна. Які риси характеру властиві князеві, а які – волхву? Заповніть таблицю.


Князь Олег

ВолхвХто, на вашу думку, ближчий авторові: Олег чи чарівник? Свою думку обґрунтуйте.
3. «Боюсь неправедно прожити на землі» (А. Міцкевич). Напишіть твір-мініатюру про поета.
4. Оформіть розгорнуту відповідь на запитання: «Які проблеми порушуються Франсуа Війон у «Баладі прикмет»? Чи можна їх вважати актуальними сьогодні?»
5. Пригадайте і запишіть прислів’я або вислови видатних людей про роль книги в житті людини. Один із висловів прокоментуйте.
ІІ. Теорія літератури та літературна критика

(одне завдання за вибором учня).
1. Складіть опорний конспект: «Ознаки билин».
2. Порівняння билини з іншими жанрами фольклору.


Билина

Казка

Переказ

Легенда

Міф

Персонаж живе і діє в певну історичну епоху, в реальному місці. Він наділений надзвичайними якостями, яких не мають звичайні люди. Поруч з ним реальні історичні діячі (князь та ін.).
3. Пригадайте призначення антитези у художньому творі. Спробуйте продовжити думку Ф. Війона, яка починається зі слів: «Я знаю...», і, завершуючи її анафорою. Обсяг вашого твору може бути 4-6 рядків. Наприклад:Я знаю і струмок, і річку,

Я знаю мить і років забуття,

Я знаю спалах й муки каяття.

Я знаю все й не знаю лиш себе.

4. Розкажіть про історичні постаті та вигадані особи в романі В. Скотта «Айвенго».


5. Порівняйте історичний роман і літопис. Свою відповідь оформіть у вигляді статті підручника. (Згадайте, який стиль мовлення вам необхідно використати в цьому випадку).
6. Назвіть автора, твір і засоби виразності у цьому фрагменті твору.

...............................................Під Черніговом сили вражої

Зачорнілося чорніш ворона.

Як пужне коня богатирського

Проти сили він бусурменської,

Як почне топтать та списом колоть,

Потоптав, сколов, не загаявшись...

Де повернеться – зрубить вулицю,

Покрутнеться – тут і провулочок;

....................................................

«...А поїдьте ви по своїх краях,

Рознесіть кругом таку славоньку,

Що не пусткою свята Русь стоїть, –

Є богатирі дужі, пре дужі».

.................................................

8 клас

І. Виконайте одне із завдань.

1. Напишіть твір-мініатюру за темою: «Книга, що змусила мене інакше поглянути на себе і на світ».

2. Напишіть твір-роздум: «Чого вчить моя улюблена притча Ісуса?»

3. Напишіть міф за однією з актуальних тем сучасності, наслідуючи традиції давніх греків.

4. Дайте відповідь на запитання: Чому Ахілл між довгим життям та славною смертю обирає останнє? (За поемою Гомера «Одіссея»). Як допоміжним матеріалом скористайтеся твором російського поета ХХ століття В. Брюсова.

Ахиллес у алтаря

Знаю я, во вражьем стане

Изогнулся меткий лук,

Слышу в утреннем тумане

Тетивы певучий звук.

Встал над жертвой облик дыма,

Песня хора весела,

Но разит неотвратимо

Аполлонова стрела.

Я спешу склонить колена,

Но не с трепетной мольбой.

Обручен я, Поликсена,

На единый миг с тобой!

Всем равно в глухом Эребе

Годы долгие скорбеть.

Но прекрасен ясный жребий –

Просиять и умереть!

Мать звала к спокойной доле …

Нет! Не выбрал счастья я!

Прошумела в ратном поле

Жизнь мятежная моя.
5.За поемою Гомера «Одіссея» Складіть сенкани (2-3) «Гомер», «Ахілл» або «Гектор».
ІІ. Теорія літератури та літературна критика

(два завдання за вибором учня).

1. Установіть відповідність між священними книгами народів світу та релігіями:


А

Б

В

1


2


3


1.Біблія. А) Мусульманство;

2. Коран. Б) Буддизм;

3. Веди. В) Християнство.

2. Коротко поясніть смисл і походження виразів зі Старого Заповіту, що вживаються в сучасній українській мові:

Допотопні часи___________________________________________________

Після нас хоч потоп _______________________________________________

Вавилонське стовпотворіння________________________________________

Куштувати з дерева пізнання добра і зла_____________________________

Заборонений плід – солодкий_______________________________________

3. Продовжіть речення.

Античність дала людству багату міфологію, Гомера, визначних трагіків – …………….…., ……………., …………………, комедіографа ………………., поетів – ……………….……, …………………….., ………………………, літературознавця і філософа …………………, «батька історії» …………………....

Вразливим місцем Ахілла була ___________, тому що ______________________________________________________________________________________________________________.

Ахілл образився і залишив бій, бо ____________________________________

_______________________________________________________.

Він повернувся на поле битви, вражений ____________. Патрокл позичив бойове спорядження Ахілла для того, щоб ____________________________

_________________________________________________________________.

4. За поданими відповідями та ключовими словами сформулюйте до них запитання:1

Г

Е

К

Т

О

Р

2А

П

О

Л

Л

О

Н
3

П

Р

І

А

М
4


Г

Е

К

У

Б

А
5П

А

Р

І

С


1.______________________________________________________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

________________________________________________________________

4.______________________________________________________________
5. _____________________________________________________________

________________________________________________________________


Ключове словоГОМЕР
5. Спробуйте за змістом твору визначити авторство цих поезій: який із віршів належить Сапфо, а який Анакреонту? Своє твердження аргументуйте.
Барвношатна владарко, Афродито,

Дочко Зевса, підступів тайних повна,

Я молю тебе, не смути мені ти

серця, богине,

Але знов прилинь, як колись бувало:

Здалеку мої ти благання чула,

Батьківський чертог кидала й до мене

На колісниці

золотій летіла ти…

(Переклад Г. Кочура)Принеси-но келих, хлопче, – осушу його відразу!

Ти води ковшів з десяток в келих влий,

А п’ять ще – браги.

І тоді, повитий Вакхом, Вакха вславлю я статечно.

Ми банкет влаштуєм, друже, не по-скіфськи

не дозволим

Ми ні галасу, ні крику. Під чарівні звуки пісні

З келиха ми пити будем.

(Переклад А. Содомора)9 клас

І. Напишіть твір за однією з тем:

1. Що таке справжнє життя в розумінні героїв і автора п'єси «Життя — це сон»? (Роздум).

2. Які з порушених у творі П. Кальдерона «Життя – це сон» проблем ви вважаєте загальнолюдськими, а які – конкретно історичними? (Роздум).

3. «Людина часів бароко» (Роздум за п’єсою П. Кальдерона «Життя – це сон»)».

4. Що може людину природну перетворити на людину довершену? (Міркування за прочитаною філософською повістю Вольтера «Простак»).


  1. «Як не перетворитися на пана Журдена»? (Роздум за прочитаною комедією Ж.Б. Мольєра «Міщанин-Шляхтич»).

ІІ. Теорія літератури та літературна критика.

(одне завдання за вибором учня).

1.Заповнивши таблицю, порівняйте, як «бачать» людину і світ митці бароко і класицизму. Співставте ідеали та поетику цих епох.
Аспект зіставлення

Бароко

Класицизм

ЛюдинаСвітІдеалиПоетика2. Розкрийте естетичні погляди та художні відкриття Ж.Б. Мольєра. Запишіть свою відповідь у вигляді статті підручника. (Пригадайте, який стиль вам необхідно використати в цьому випадку).

3. Спробуйте коротко охарактеризувати сентименталізм, користуючись поданим планом. Свої висновки занотуйте.

1.Походження назви художнього напряму ______________________________

2.Час появи сентименталізму _________________________________________

3.Основна ідея _____________________________________________________

__________________________________________________________________

4.Об’єкт зображення ________________________________________________

5.Завдання автора __________________________________________________

__________________________________________________________________

6.Тематика творів __________________________________________________

__________________________________________________________________

7.Особливості зображення героя______________________________________

__________________________________________________________________

8.Жанри ___________________________________________________________

9.Мова творів ______________________________________________________

10. Висновки _______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


4. Зіставте образи з комедії Ж. Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич», запишіть висновок, до якого ви дійшли.

Журден і Дорант

Аспекти зіставлення

Пан Журден

Дорант

ПоходженняЗ якою метою підтримує стосункиЩирість у

стосунках

Які риси

характеру проявляє


10 клас
І. Виконайте одне із завдань.

1. Гобсек говорить: « И я подумал; вот что гонит ко мне знатных господ. Вот что заставляет их пристойным образом красть миллионы, продавать свою родину. Чтобы не запачкать лакированных сапожек, расхаживая пешком, важный барин и всякий, кто стремится подражать ему, готовы с головой окунуться в грязь». Згадайте інші висловлювання Гобсека (за повістю О. де Бальзака), подібні за силою осуду буржуазного суспільства. Чи засуджує Гобсек закони і мораль буржуазного світу? Дайте відповідь на запитання.

2. Уважно прочитайте вірш білоруського письменника В. Дашкевич:

Как ни просили бы,

Не грозили

И не ругали исступленно,

Я все равно бы в МУЗЕЕ ЧЕЛОВЕКА

На самое видное место

Положил топор Раскольникова Родиона,

Чтоб и старый и малый глядели

На окровавленный обух.

Чтоб в глубине глаз

Никогда

К силе слепой, вероломной

Гнева огонь не гас,

Да что топор,

Террористическая бомба…

Хоть встань в пространстве

со звездами вровень,

Все равно никак,

Никогда

Не уменьшить цены человеческой крови
Чи погоджуєтеся ви з поетом, коли він говорить про сокиру Р. Раскольнікова як про символ «слепой, вероломной» сили? Які ідеї роману «Злочин і кара» В. Дашкевич вважає сучасними.
3. Розкрийте зміст назви роману Л.М. Толстого “Війна і мир”. У старій дореволюційній орфографії слово “мир” писалося по-різному відповідно до різних значень: “мирь”(не війна) і ”мірь”(суспільство). За життя письменника друге слово в назві роману друкувалося як “мирь”. Поміркуйте, чи досить повно відображало воно зміст твору? (Твір-міркування).

4. Ф. Стендаль порівнював роман із дзеркалом, що несуть вздовж битого шляху. Уявіть, що це дзеркало романтичне мистецтво. Що, на вашу думку, буде відображати таке дзеркало? Чим це віддзеркалення шляху буде відрізняться від інших дзеркал реалістичного мистецтва, фотографії? (Твір-міркування).


5. Свідоме і безсвідоме у вчинках і психології пані Боварі ( за романом «Пані Боварі» Г. Флобера). Напишіть виступ до конференції. (Згадайте специфіку використання наукового і публіцистичного стилів).
ІІ. Теорія літератури та літературна критика.

(одне завдання за вибором учня).

1. Опишіть «об’єктивний метод» Гюстава Флобера, його засадничі риси.

2. Як ви розумієте термін «діалектика душі»? Розкажіть про історію його виникнення.

3. У чому полягає різниця між об’єктивною істиною та суб’єктивною думкою? Чи може літературний твір бути абсолютно об’єктивним чи абсолютно суб’єктиним? Відповідь обґрунтуйте.

4. Який образ більш художньо довершений: Гобсека чи Дервіля? Поясніть, на основі чого ви дійшли такого висновку?

5. Поміркуйте, чому творчість Ф. Достоєвського називають «новим словом у реалізмі»? Доведіть або спростуйте цю думку.11 клас
І. Виконайте одне із завдань.

  1. Пригадайте оповідання О. Купріна «Гранатовий браслет». Поясніть асоціативний ланцюжок : Желтков – Бетховентрагічність кохання мистецтво… Продовжіть ланцюжок. Зробіть висновок про роль епіграфу та музики в художньому творі.

2. Чому переважна більшість оповідань І. Буніна про «мить кохання» має сумну або навіть трагічну забарвленість? Відповідь на запитання оформіть у вигляді сторінки з читацького щоденника.

3. «Ф. Кафка відкрив для мене...». Розкрийте власні думки і переживання, що прийшли під час прочитання новели «Перевтілення».

4. Пригадайте ліричну мініатюру Джеймса Джойса «Джакомо Джойс». Розкажіть про асоціації, які викликає образ дівчини у свідомості ліричного героя. Складіть асоціативний ряд і прокоментуйте його.

5. Чи буває любов без взаємності? (Твір-роздум за творами, прочитаними в 11 класі ).ІІ. Теорія літератури та літературна критика

(одне завдання за вибором учня).
1. Прокоментуйте кольоропис у творі Максима Горького «Пісня про Буревісника». Зробіть висновки.

2. Напишіть літературознавчу статтю "Виникнення і сутність поняття "декаданс" як літературного явища".

3. Чи актуальні передчуття доби модернізму сьогодні? (Свої твердження підкріплюйте прикладами із прочитаних у 11-му класі творів ).

4. Дайте розгорнуту відповідь на запитання: Чому твір Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» починається запитанням «Хто?»? Як ви розумієте останній фрагмент новели?5. Складіть антологію творів про кохання ( від епохи античності до І чверті ХХ століття). Прокоментуйте свій вибір художніх творів до такого списку.
Скачати 121.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка