7 клас І рівеньСкачати 237.39 Kb.
Дата конвертації10.01.2018
Розмір237.39 Kb.

7 клас

І рівень


(1-6 завдання оцінюються – 1 бал за кожну правильну відповідь; 7-8 завдання – 2 бали за кожну правильну відповідь).

Тестові завдання


1. Сюжетною основою давньоруських билин про Іллю Муромця були події, пов’язані з історією:

А) Київської Русі;

Б) Московського царства;

В) міста Новгорода.

2. Установіть відповідність між назвою твору та його головною думкою:


1) “Балади про Робіна Гуда”

А. Уславлення патріотизму, захисту свого народу і християнської віри від зовнішніх ворогів, почуття власної гідності.

2) “Ілля Муромець і

Соловей-розбійник”Б.  Уславлення подвигу та самопожертви захисників рідного краю у боротьбі із ворогами.

3) “Смерть матері Юговичів”

В. Уславлення лицарства, народних захисників від сваволі феодалів, несправедливості.

3. Установіть відповідність між автором твору та його назвою:

1) В. Скотт А. “Вересковий мед”

2) Й. К. Шиллер Б. “Айвенго”

3) А. Міцкевич В. “Балада прикмет”

4) Ф. Війон Г. “Рукавичка”

5) Р.Л. Стівенсон Д. “Пісня про віщого Олега”

6) О. Пушкін Е. “Альпухара”

4. Установіть відповідність між назвою твору та персонажем:

1) “Рукавичка” А. Вамба

2) “Балада про Робіна Гуда” Б. Кунігунда

3) “Айвенго” В. Пікти-броварі

4) “Вересковий мед” Г. Вілл Стютлі

5. Установіть відповідність між назвою художнього засобу та його визначенням:

1) Рефрен А. Повтор слова або групи слів на початку кількох

поетичних рядків, строф або фраз.2) Анафора Б.Художнє перебільшення характерних

властивостей чи ознак.3) Гіпербола В. Повтор слова або групи слів наприкінці кількох

поетичних рядків, строф або фраз.4) Епіфора Г. Повтор одного або декількох рядків твору

з метою акцентування уваги.

6.Установіть відповідність між цитатою твору та персонажем:

1) “Раптом надвірна сторожа доносить:

Рицар, що ймення не знати,

З панством найстаршим побачення просить,

Пильне щось має сказати”.2) “Це був чоловік середній на зріст, плечистий, з довгими руками і дужий, як людина, що звикла до труднощів мисливського життя або до війни. Його широке, сміливе обличчя, великі блакитні очі, що мали щирий, відвертий вираз, чудові зуби і гарної форми голова надавали йому простодушного вигляду, який часто-густо можна спостерігати у людей нервових та запальних”.

3) “…І сльози гіркої не зронила,

Узяла всіх дев’ять добрих коней,

Узяла всіх дев’ять лютих левів,

Узяла і соколів тих дев’ять,

Повернулася у дім свій білий”.

4) “…Була висока на зріст і надзвичайно струнка. Ясні блакитні очі під густими темними бровами надавали їй особливого виразу, лагідного й воднораз величного. Розкішне її волосся, каштаново-русяве на колір, було вигадливо завито у незчисленні пуклі. Ці пуклі, обвішані коштовним камінням, вільно розсипалися по плечах, доводячи шляхетність походження дівчини”.

5) “Одною рукою коня тримає,

Другою рукою дуба рве.

Дуби рве самі коренистії

Та мости мостить,

Шлях укладає та все прямоїжджий”.

А. Мати Юговичів

Б. Леді Ровена

В. Альманзор

Г. Ілля Муромець

Д. Седрік Сакс


7. Установіть послідовність подій, зображених у баладі “Робін Гуд”:

А. Шериф Нотінгемський оголошує змагання лучників.

Б. Батько Робіна втрачає посаду королівського лісничого.

В. Сутичка Робіна з лісничим.

Г. Робін з матір’ю знаходять притулок у єдиного родича Джорджа Геймвелла.

Д. Робін стає переможцем змагання і отримує золоту стрілу.

Е. Робіна оголошують поза законом за вбивство головного лісничого.

Є. Робіна Гуда обирають ватажком “лісових братів”.

Ж.Робін Гуд та його побратими дають клятву під столітнім деревом.

8. Літературний диктант.А. У давнину пісенні оповіді про про народних героїв Київської Русі називали…, а назва “билина” з’явилися у …

Б. Билини на поділяються на цикли…

В. Особливості виконання билин полягають у…

Г. Історичною основою сербської балади “Смерть матері Юговичів” є…

Д. Ім’я “Робін Гуд” перекладається з англійської мови як…

Е. Сюжет для своєї балади “Рукавичка” автор знайшов у …

Є. Балада “Альпухара” входить до складу твору…

Ж. Роман “Айвенго” вважають першим…

ІІ рівень


( За виконане правильно завдання 2.1 – 6 балів; за 2.2. – 6 балів).

2.1. Дати коротку відповідь на одне із запитань.

  Чому Ілля Муромець відмовився бути воєводою у Чернігові?

  Які художні ознаки фольклорної балади наявні у творі “Смерть матері Юговичів”?

  Чому “лісові брати” обрали своїм ватажком саме Робіна Гуда?

  Які риси характеризують ліричного героя “Балади прикмет”?

  У чому полягає символічність таємниці верескового меду у баладі “Вересковий мед”?

  Сформулюйте основні настанови кодексу лицаря. Чи можна вважати героя балади “Рукавичка” Делоржа справжнім лицарем, який дотримується цих настанов?

  Чому сакс Айвенго підтримує короля-нормана Річарда Левове Серце?

  У чому виявляється внутрішня краса і сила характеру Ребеки, героїні роману “Айвенго”?

2.2. Виконати одне із завдань ( на вибір).

  Заповніть таблицю “Билина та народна казка”:


Билина

Народна казка

Спільне

Відмінне  Заповніть таблицю “Сербські епічні пісні та українські козацькі думи”


Сербські епічні пісні

Українські козацькі думи

Спільне

Відмінне
  Визначте риси історичного роману у творі В. Скотта “Айвенго”.

  Із запропонованого ряду словосполучень випишіть ознаки балади: емоційна розповідь про незвичайні події, переживання героїв; поєднання епосу та лірики; обов’язкове повчання; напружений сюжет; віршована форма; велика кількість персонажів; використання діалогів, повторів, недомовленості; зосередження уваги на моральних проблемах; драматична, часто несподівана розв’язка; урочисто-піднесений тон; великий за обсягом, складний за будовою твір; трагізм долі персонажів.


ІІІ рівень


(При оцінюванні творчої роботи враховуються відповідність твору заданій темі та формі, повноту розкриття її, чіткість структури та висновків роботи, оригінальність і самостійність думки, логічність, послідовність, аргументованість написаного, грамотність тощо.).

Написати творчу роботу на одну із тем:

1) “Ідуть до нас сказання

прадавні з давнини.

Про витязів діяння,

Як билися вони…”

(Розкажіть, яким постає в героїчних піснях та баладах ідеальний народний герой).

2) Опишіть, яким, на вашу думку, міг би бути герб одного із персонажів героїчних пісень та балад (Іллі Муромця, Робіна Гуда, лицаря Делоржа та ін. – за власним вибором). Прокоментуйте обраний девіз, символіку, кольорову гаму герба.

3) Твір-роздум: “Він доблесно і чесно жив, він кривди серцем не любив…” Чи можна вважати балади про Робіна Гуда зразком народного епосу?

4) Напишіть листа літературному героєві (героїні), чия історія вас найбільше вразила. (За творами, вивченими у 7 класі).

5) Чи можна вважати лицарство “джерелом найчистіших і найшляхетніших прихильностей, підпорою пригноблених, захистом скривджених”? (Твір-доказ за романом В. Скотта “Айвенго”).

8 клас

І рівень


(1-6 завдання оцінюються – 1 бал за кожну правильну відповідь; 7-8 завдання – 2 бали за кожну правильну відповідь).

Тестові завдання


1. Антична література – це література:

А) Давньої Греції та Давнього Риму;

Б) Давньої Греції;

В) Давньої Індії.

2. Бог, з яким пов’язують виникнення театру у Давній Греції:

А) Зевс ;

Б) Діоніс;

В) Аполлон.

3. Установіть відповідності між героєм та постійним епітетом, що його характеризує:

1) Агамемнон А. “Велемудрий”

2) Гектор Б. “Державець”

3) Ахілл В. “Срібнолукий”

4) Одіссей Г. “Міднозбройний”

5) Аполлон Д. “Богорівний”

6) Арес Е. “Шоломосяйний”

4. Послідовно розташуйте події епічної поеми “Одіссея”:А. Афіна, прийнявши вигляд Ментора, з’являється перед Телемахом і радить йому побувати в Пілосі і Спарті, щоб дізнатися про долю батька.

Б. На Олімпі боги, зібравшись на раду, вирішують, що Одіссеєві час повертатися на Ітаку.

В. Телемах звертається до женихів із рішучими словами і вирушає на пошуки Одіссея.

Г. Одіссей з товаришами припливає до країни кіклопів.

Д.Одіссей на гостині у царя Алкіноя вражений піснею аеда Демодока.
Е. Кіклоп Поліфем затримує чужинців у себе в печері.

Є. Одіссей називає кіклопу своє ім’я – Ніхто.

Ж Мандрівники рятуються від Поліфема.

З. Одіссей з товаришами осліплюють Поліфема.

5. Установіть відповідність між назвою твору та його провідною темою:1) “Добре вмирати тому…” А. Звеличення стійкості у змінах долі.

2) “Жереб випав мені такий” Б. Оспівування патріотизму і мужності.

3) “Серце, серце…” В. Поетизація краси і почуття кохання.

4) “Золотоволосий Ерот…” Г. Оспівування життєвих насолод.

6. Установіть відповідність між цитатою, назвою твору, з якого вона взята, та автором цього твору:1) “Мимо дозорного пагорба й смоков, овіяних вітром,

Бігли вздовж муру міського обидва шляхом вони битим.


До струменистих джерел вже добігли вони. Дві криниці

Витоки звідти дають течії вирового Скамандру”.

2) “Вони спиняють порух віт вгорі

І подорожніх, що ідуть у лісі,

І корабель, що при скелястім мисі

Навік в заливі кинув якорі”.3) “Він осоромить свій рід і безчестям лице своє вкриє

Горе й зневага за ним підуть усюди слідом.

Тож як справді не знайде втікач поміж людом ніколи

Ані пошани собі, ні співчуття, ні жалю  

Будемо батьківщину і дітей боронити відважно.

В битві поляжемо ми, не пожалієм життя.”4) “…Інші майстерніш, ніж ти, відливатимуть статуї з міді,

З мармуру теж, я гадаю, різьбитимуть лиця живії,

Краще в судах промовлятимуть, краще далеко від тебе

Викреслять сферу небесну і зір кругове обертання,  

Ти ж пам’ятай, громадянине римський, як правити світом.”

А. Гомер І.”Добре вмирати тому…”
Б. Тіртей ІІ. “Енеїда”

В. Вергілій ІІІ. “До Прекрасного”

Г. В. Вордсворт ІV. “Іліада”.

7. Поясніть значення афоризмів: ахілессова п’ята, яблуко розбрату, дари данайців, каїнова печать, сіль землі, блудний син, книга за сімома печатями, камінь спотикання.8. Літературний диктант.

  Веди складаються з...

  Біблію називають…

  Десять заповідей вміщено у…

  Священна книга ісламу, збірник пророчих одкровень, молитов, обрядових і юридичних настанов   це …

  Сура складається з віршів -…; залежно від тематики та розміру сури поділяють на....

  Трагедія   це …

  Прометеїзм   це …

  Давні греки називали мелікою...

ІІ рівень


(За виконане правильно завдання 2.1 – 6 балів; за 2.2. – 6 балів).

2.1. Дати коротку відповідь на одне із запитань.

  Символом чого, на вашу думку, виступає золоте руно в міфах про подорож аргонавтів?

  Що є міфологічною та історичною основою гомерівського епосу?

  Чому епічні поеми Гомера називають “енциклопедією життя давніх греків”?

  Що допомогло Одіссеєві, пройшовши через тяжкі випробування, повернутися додому?

  Чому авторів трагедій у давньогрецькому театрі називали “вождями мудрості”?

  Чому образ Прометея із трагедії Есхіла “Прометей закутий” називають монументальним ?

  У чому полягає новаторство драматурга Софокла?

  Чому Софокл називає людину “найдивнішим із усіх див”?

  Чому Вергілія вважають ідеологом “золотої доби “ Августа?

_ У чому полягає трагедія ліричного героя “Сумних елегій” Овідія?

2.2. Виконати одне із завдань (на вибір).

  Укладіть літературознавчий словничок до теми “Гомерівський епос”, даючи визначення термінів та наводячи відповідні приклади: епічна поема, аеди, рапсоди, ретардація, гекзаметр, епічний (гомерівський) спокій, постійні епітети, “гомерівське питання” .

   Складіть опорний конспект “ Основні риси античної літератури”.

-  Упорядкуйте таблицю “Гомерівський епос та поема Вергілія “Енеїда”:Аспекти

порівнянняГомерівський епос

Вергілій “Енеїда”

Час створенняОснова сюжетуІдеї, що утверджуютьсяКомпозиціяХудожній час у творіГоловні героїПоетичний розмірХудожні засоби  Складіть опорну схему “Давньогрецька лірика”.

ІІІ рівень


(При оцінюванні творчої роботи враховуються відповідність твору заданій темі та формі, повноту розкриття її, чіткість структури та висновків роботи, оригінальність і самостійність думки, логічність, послідовність, аргументованість написаного, грамотність тощо.)

Написати творчу роботу на одну із тем:

1) Напишіть есе-враження від зустрічі з поезією Сапфо, взявши за епіграф слова: “Сапфо – диво…Дарма шукати у всьому плині історії жінку, яка у поезії могла б витримати хоча б приблизне порівняння із Сапфо”. (Страбон).

2) Твір-доведення: “Гомер виховав усю Еладу”. (Платон).

3) Твір-роздум: “Есхіл   це прадавня таємниця у людському вигляді…Якби його твори дійшли до нас, вони були б грецькою біблією.” (В. Гюго). Чи згодні ви з таким твердженням митця?

4) Ліричне есе: “Мистецтво – це мудрість у вигляді краси…” (Х. Ліврага).

5) Напишіть лист до майбутніх поколінь від імені Енея, розпочавши його словами із поеми Вергілія “Енеїда”: “Нещасть не лякайся, ставай проти них сміливіше”.

9 клас

І рівень


(1-6 завдання оцінюються – 1 бал за кожну правильну відповідь; 7-8 – 2 бали за кожну правильну відповідь).

Тестові завдання


1. Характерними ознаками бароко є:

А) метафоричність, динамічність, універсальність;

Б) культ людини як гармонійної та розумної істоти; оптимістичне світосприйняття;

В) жанрова ієрархія, стрункість композиції, чіткий поділ персонажів.

2. Характери героїв у творах класицизму:

А) схематичні, статичні, універсальні;

Б) суперечливі;

В) даються у постійному розвитку.

3. Основні ідеї Просвітництва полягають у:

А) ствердженні культу розуму і науки, цінності особистості незалежно від її соціального стану, великої виховної ролі мистецтва;

Б) ствердженні трагічності, песимізму, сумнівів, залежності людини від Бога;

В) утвердженні краси як об’єктивної реальності, узагальнення, ідеалізації, логічності.

4. Установіть відповідність між назвою і цитатами з творів:

1) “…Кінець-кінцем, від такого шуму терпець йому увірвався й він сказав досить спокійно: “Панове, в моїй країні розмовляють один по одному. Як я можу відповідати вам, коли ви не даєте змоги вас вислухати?” Розум завжди на кілька хвилин отямлює людей: настала велика тиша.”

2) “…Я у розпачі безумній

клекочу немов Везувій,

серце вирвав би з грудей!

Де тут правда? Розум де?…”3) “Понад сорок років розмовляю я прозою, а мені це й на думку ніколи не спадало… ”

4) “На всі високі духу поривання

Матерія лягає тягарем,

І, благ земних досягши обладання,

Найвище з благ оманою ми звем…”.А . “Життя – це сон”

Б . ” “Фауст”

В. “Простак”

Г. “Міщанин-шляхтич”

5. Установіть відповідність між персонажем та його автором:

1) Астольфо А. Мольєр

2) Ков’єль Б. Й.В. Гете

3) Сент-Ів В. П. Кальдерон

4) Гретхен Г. Вольтер

6. Установіть послідовність подій у повісті Вольтера “Простак”:

А. Простак знайомиться з Новим Заповітом та сповідається.

Б. Пріор та його сестра зустрічають гуронця.

В. Герой дізнається про своє походження.

Г. Простак та панна Сент-Ів закохуються одне в одного.

Д. Простак приймає християнську віру.

Е. Герой переможно виступає проти англійської ескадри.

Є. Простак їде до Версалю.

7. Вкажіть ознаки філософської повісті у творі Вольтера “Простак” .8. Продовжіть логічні ряди та мотивуйте свій вибір:

А) динамізм, багатозначність, суперечливість людської душі…

Б) культ розуму, “людина природна”, “вольтер’янство”…

ІІ рівень


( За виконане правильно завдання 2.1 – 6 балів; за 2.2. – 6 балів).

2.1. Дати коротку відповідь на одне із запитань.

  Що символізує собою вежа, в якій ув’язнено героя драми П. Кальдерона “Життя   це сон” Сехісмундо?

  У чому полягають особливості зображення жіночих образів у літературних творах бароко та Ренесансу? Розгляньте ці особливості на прикладі образів Росаури (“Життя   це сон”) та Офелії (“Гамлет”).- У чому полягають основні конфлікти комедії Ж.-Б. Мольєра “Міщанин-шляхтич”?

  Які художні засоби використовує Ж.-Б. Мольєр у комедії “Міщанин-шляхтич” для викриття людських недоліків?

  Які засоби комічного із якою метою використовує Вольтер у повісті “Простак”?

  У чому полягає різниця в поглядах Простака і французького суспільства на світ?

  У чому полягає символічне значення випробувань Фауста?

2.2. Виконати одне із завдань ( на вибір).

  Скласти літературознавчий словничок до теми “Бароко”, даючи визначення запропонованих термінів: течії та школи бароко, ауто, хорнада, емблематичність, символічність, декоративність стилю.

  Заповнити таблицю:Традиції класицизму

Художні відкриття Мольєра


  Скласти опорний конспект “Розмаїття виявів літературного життя Просвітництва”.

  Скласти опорну схему “Естетичні погляди Мольєра”.


  Скласти опорну схему “Класицистичний образ”.

ІІІ рівень


(При оцінюванні творчої роботи враховуються відповідність твору заданій темі та формі, повноту розкриття її, чіткість структури та висновків роботи, оригінальність і самостійність думки, логічність, послідовність, аргументованість написаного, грамотність тощо.)

Написати творчу роботу на одну із тем:1) “Нелегким шляхом до пізнання себе і вищих істин…” (Твір-есе від імені літературного героя одного із творів, вивчених в 9 класі).

2) Твір-доведення: “Найбільша перемога – це перемога над самим собою”. (П. Кальдерон).

3) Твір-роздум: Чи можна вважати комедію Ж.-Б. Мольєра “Міщанин-шляхтич” моральним уроком нашим сучасникам?

4) Напишіть есе від імені літературного критика: “Трагедія Й.В. Гете “Фауст”   “художній щоденник доби Просвітництва”. (Є. Волощук).

5) Ліричне есе: “Цінуйте час, він не стоїть на місці, зумійте з нього взяти якомога більш користі”. (Й.В. Гете).

10 клас

І рівень


(1-6 завдання оцінюються – 1 бал за кожну правильну відповідь; 7-8 – 2 бали за кожну правильну відповідь).

Тестові завдання


1. Кому із митців-реалістів належить вислів

Я провинен буду розкрити причини або одну загальну причину описуваних явищ, збагнути, який прихований закон керує величезним скупченням людей, пристрастей і подій…” :А) Ф. Достоєвському;

Б) Ф. Стендалю;

В) О. де Бальзаку.

2. На початковому етапі в європейських літературах реалізм взаємодіяв із:

А) класицизмом;

Б) романтизмом;

В) бароко.

3. Психологічним двійником Раскольнікова є:

А) Мармеладов;

Б) Разуміхін;

В) Свидригайлов.

4. Установіть відповідності між авторами, назвами і цитатами творів:

1) “ …Тіштеся ілюзіями, якщо можете, а я зараз підведу вам підсумок людського життя. Чи мандруєте ви світом, чи ніколи не розлучаєтесь з дружиною, з роками життя для вас неминуче перетворюється на звичку до певних умов існування. І тоді щастя знаходить той, хто вміє застосовувати свої здібності за будь-яких обставин. Крім цих двох правил, усе інше омана. Мої погляди змінювалися,...мені доводилося їх міняти залежно від географічної широти…”

2)“І хоч би доля дарувала йому каяття – пекуче каяття, що крає серце, відгонить сон, таке каяття, від тяжких мук якого ввижається зашморг і прірва! О, він був би радий йому! Муки й сльози – адже це теж життя! Але ж він не каявся в тому, що вчинив.”

3) “Майже тої ж миті він побачив молоду особу, надзвичайно світлу блондинку, дуже струнку. Вона підійшла до столу і сіла проти нього. Вона зовсім не сподобалась йому: проте, уважно придивившись до неї, він подумав, що ніколи ще не бачив таких гарних очей, але вони відбивали велику душевну холодність.”

А. Ф. Стендаль

Б. О. де Бальзак
В. Ф. Достоєвський.

І. “Червоне і чорне”

ІІ. “Злочин і кара”

ІІІ. “Гобсек”.

5. Установіть відповідність між персонажем та його автором:1) Максим де Трай А. Ф. Достоєвський

2) Абат Пірар Б. О. де Бальзак

3) Порфирій Петрович В. Ф. Стендаль

6. Установіть відповідність між митцем та його висловлюванням (письменницьким кредо):1) “…Я реаліст у вищому сенсі, тобто зображаю всі глибини душі людської”.

2) “Застосувати прийоми математики до людського серця й покласти у підгрунтя творчого методу та мови почуттів”.

3) “...Істориком буде саме французьке Суспільство, мені ж лишиться найнятися до нього в секретарі”.
А. Ф. Стендаль

Б. Ф. Достоєвський
В. О. де Бальзак.

7. Продовжіть логічний ряд, мотивуйте свій вибір:

психологізм, самоствердження особистості, “гонитва за щастям” як рушійна сила життя особистості, “Пармський монастир”…

8.Соціально-психологічний роман – це …

ІІ рівень


( За виконане правильно завдання 2.1 – 6 балів; за 2.2. – 6 балів).

2.1. Дати коротку відповідь на одне із запитань.

  Як в образі Ж. Сорелі поєдналися реалістичні та романтичні риси?

  Чи можна Ж. Сореля вважати типовим представником молодого покоління доби Реставрації у Франції?

  У чому полягає особливість композиції “Людської комедії” О. де Бальзака?

  Чи відповідає, на вашу думку, прізвище головного героя повісті О. де Бальзака “Гобсек” його життєвим принципам?

  Як у романі Ф. Достоєвського “Злочин і кара” змальовано трагічність долі “маленької людини”?

  Які ознаки соціально-психологічної прози присутні у романі Ф. Достоєвського “Злочин і кара”?

  Які моральні проблеми відобразилися у романі Ч. Діккенса “Пригоди Олівера Твіста”?

2.2. Виконати одне із завдань ( на вибір).

  Упорядкуйте в опорній схемі основні засоби психологізму та напишіть до неї пояснення (на прикладі вивчених творів Ф.Стендаля, Ф. Достоєвського та ін. – за власним вибором).

  Упорядкуйте таблицю “Художній світ Ф. Достоєвського”:Проблематика творів

Герой

Наскрізні мотиви творчості

Жанри творів

Ключові художні принципи та прийоми

Найвідоміші твори  Складіть “візитку” реалізму як літературного напряму ХІХ століття:

Походження назви…………..

Історичні передумови виникнення…

Хронологічні межі…………..

Естетична домінанта………..

Провідні теми і мотиви…….

Система жанрів……………………….

Концепція героя…………..


Поетика……

Найяскравіші представники та їх твори….

ІІІ рівень


(При оцінюванні творчої роботи враховуються відповідність твору заданій темі та формі, повноту розкриття її, чіткість структури та висновків роботи, оригінальність і самостійність думки, логічність, послідовність, аргументованість написаного, грамотність тощо.)

Написати творчу роботу на одну із тем:

1) “Скнара і філософ, створіння нице і створіння шляхетне…” (О. де Бальзак). Чи погоджуєтесь ви з такою характеристикою Гобсека? (Твір-доведення).

2) Напишіть передмову до нового видання повісті О. де Бальзака “Гобсек”, взявши за епіграф слова: “Хіба не цікаво зазирнути в найпотаємніші куточки людського серця?” (О. де Бальзак).

3) “Ідеал Жульєна – це не вірність у коханні, а вірність власній гордині…” (А. Моруа). Чи погоджуєтесь ви з таким твердженням? (Твір-роздум).

4) Напишіть ліричне есе, взявши за епіграф слова: “Співчуття є найголовніший і, може, єдиний закон буття людського.” (Ф. Достоєвський). (За творами, вивченими у 10 класі).5) “У письменника тільки і є один учитель: самі читачі.” (М. Гоголь). (Лист у майбутнє від імені митця-реаліста).

11 клас

І рівень


(1-6 завдання оцінюються – 1 бал за кожну правильну відповідь; 7-8 – 2 бали за кожну правильну відповідь).

Тестові завдання

1.Вкажіть, хто з філософів був засновником “філософії життя”, що вплинула на формування модернізму:


А) Ф. Ніцше;

Б) А. Бергсон;

В) З. Фройд.

2. Митці-модерністи розуміли призначення літератури як:


А) засіб раціонального пізнання дійсності;

Б) спосіб наслідування природи та осягнення її вічних законів;

В) найвище знання, що здатне проникнути в глибини існування й одухотворити світ.

3. Роль авангардизму полягає у:

А) запереченні традиції і пошуку нової естетики;

Б) відродження традицій минулого і перенесення їх на новий грунт;

В) забезпеченні взаємодії між різними видами мистецтва й філософськими напрямками.

4. Установіть відповідності між модерністськими напрямами, течіями та їх ознаками:1) символізм

А. “автоматичне письмо”, звернення до інтуїції, асоціативність, раптова

зміна поетичного ритму;2) сюрреалізм

Б. загострена емоційність, гротескність образів, фрагментарність письма, тяжіння до абстракції, підкреслений песимізм, показ дегуманізації суспільства;

3) футуризм

В. звукопис, сугестія, складний метафоризм, абстрактність образів,

метамова, намагання висловити невимовне;4) експресіонізм

Г. графічна чіткість образів, ясне і пряме значення слова, його самодостатність, звернення до образів і мотивів світової культури;

5) акмеїзм

Д. герой-бунтівник, епатаж, розрив із традицією, нові принципи поетичної мови.

5. Установіть відповідності між авторами, назвами і цитатами творів:

1) “Боги, боги мої! Яка сумна вечірня земля! Які таємничі тумани над болотами. Хто блукав у цих туманах, хто багато страждав перед смертю, хто летів над цією землею, несучи на собі непосильний тягар, той це знає. Це знає втомлений…”

2) “Ось, розвіявши в вітрі шаленім

Коси-змії, ти мчиш, ніби птах,

З нерозгаданим Божим іменням,

На затиснутих зимних устах”.3) “Такі думки, зовсім непотрібні в теперішньому його стані, опосідали, …коли він, приліпившись до дверей, слухав, про що мовиться у вітальні. Часом він так стомлювався, що нічого вже не чув і мляво опускав голову, стукаючи нею об двері, але миттю підіймав знову, тому що батьки вловлювали найменший шерех у його кімнаті і відразу ж припиняли розмову.”

4) “Рука в руці постіймо очі в очі

Під мостом рук

Вода тече хлюпоче

Од вічних поглядів спочити хоче”.5) “Мої слова в її мозку: холодне шліфоване каміння, що кане в трясовину.

Ті тихі холодні пальчики торкались сторінок, потворних і прекрасних, на яких мій сором палатиме вічно. Тихі, холодні та чисті пальчики. Чи вони ніколи не помилялися?”


А. Д. Джойс

Б. М. Булгаков
В. О. Блок

Г. Г. Аполлінер

Д. Ф. Кафка.

І. “Перевтілення”

ІІ. “Джакомо Джойс”

ІІІ. “Весна, весна без меж і краю…”

ІV. “Майстер і Маргарита”

V. “Міст Мірабо”.

6. Установіть відповідність між персонажем та його автором:1) Джакомо А. Ф. Кафка

2) Грета Б. М. Булгаков

3) Гелла В. Р. М. Рільке

4) Гермес Г. Д. Джойс

7. Виконайте ідейно-художній аналіз вірша, визначте ознаки модернізму, вкажіть його автора та назву.

Ось дерево звелось. О виростання!

О спів Орфея! Співу повен слух.

І змовкло все, та плине крізь мовчання

Новий початок, знак новий і рух.


Виходять звірі з лісової тиші,

Покинувши кубельце чи барліг;

Вони, либонь, зробилися тихіші

Не з остраху, не з хитрощів своїх


а з прислухання. Рев, скавчання, гам

змаліли в їх серцях. Їм за пристанок

недавно ще була маленька хижа,
де крилася жадливість їхня хижа

і де при вході аж хитався ганок,

там ти воздвиг в їх прислуханні храм.

8. Дати визначення таким поняттям: “елітарна та масова культура” ; “гротеск та його особливості”.

ІІ рівень

( за виконане правильно завдання 2.1 – 6 балів; за 2.2. – 6 балів).

2.1. Дати коротку відповідь на одне із запитань.

  Які ознаки соціально-психологічного твору наявні у драмі “Ляльковий дім”?

  Яку роль у розвитку драматичної дії та внутрішнього конфлікту відіграє остання розмова Нори і Хельмера?

- У чому полягає роль ремарок у п’єсі Б. Шоу “Пігмаліон”?

  У чому багатозначність симолічного змісту образу чайки у творі А. Чехова “Чайка”?

   У чому виявляється символічний смисл перевтілення Грегора Замзи?

  Як композиція есе Д. Джойса “Джакомо Джойс” пов’язана із зображенням внутрішнього стану героя?

  Яке значення для реалізації творчого задуму автора має епіграф до роману М. Булгакова “Майстер і Маргарита”?

  У чому виявляється новаторство поезії Г. Аполлінера “Лорелея”?

  Які образи ранньої лірики О. Блока стали уособленням символізму?

  Як у поемі А. Ахматової “Реквієм” втілюється тема історичної пам’яті ?

2.2. Виконати одне із завдань ( на вибір).

  Складіть опорно-смисловий конспект “Новаторство Г. Ібсена-драматурга”.

  Напишіть до літературознавчого словника статтю про “потік свідомості”.

  Складіть опорно-смисловий конспект “Риси модерністського роману”.

  Складіть опорну схему “ Срібна доба” російської поезії”.

  Упорядкуйте таблицю:


Аспекти порівняння

Традиційна драма

“Нова драма”

Проблематика

Конфлікт

Композиція

Розвиток драматичної дії

Герої

Поетика

Вплив на глядача

  Закінчіть роботу над схемою:

Джерела


роману М. Булгакова “Майстер і Маргарита”

ІІІ рівень


(При оцінюванні творчої роботи враховуються відповідність твору заданій темі та формі, повноту розкриття її, чіткість структури та висновків роботи, оригінальність і самостійність думки, логічність, послідовність, аргументованість написаного, грамотність тощо.)

Написати творчу роботу на одну із тем:

1) “З Ібсена розпочалася нова ера театру” (Б. Шоу). (Твір-доведення).

2) “Мистецтво – це дзеркало, воно “забігає наперед”, як годинник”. (Ф. Кафка). (Есе від імені літературного критика про художні передбачення Ф. Кафки).

3) Чому Пілата прощає не Ієшуа, а Майстер? (Твір-роздум за романом М. Булгакова “Майстер і Маргарита”).

4) Ліричне есе “Поет – всесвіт у малому віддзеркаленні”. (Новаліс). (Напишіть про духовні та естетичні пошуки поетів-модерністів).5) Напишіть сторінку щоденника від імені літературного героя (героїні), розпочавши її словами: “Все справжнє і вічне створюється у цьому світі з любові…”(За творами, прочитаними у 11 класі).

6)“Один день із мого життя” . Від імені літературного героя (за власним вибором) розкажіть про один день із його життя, намагаючись дотримуватися особливостей авторського стилю. (За творами, прочитаними у 11 класі).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка