5 організаційний планДата конвертації28.12.2017
Розмір100 Kb.

5 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

Привабливість будь-якого підприємства, віра в успіх його бізнесу залежить від ділових навичок і професіоналізму персоналу підприємства та команди менеджерів. Тому розглянемо кадрові питання, які займають особливе місце серед інших питань бізнес-плану.

За типом організаційно-правової форми господарювання новостворюване підприємство – це унітарне приватне підприємство, так як засновником приватного підприємства виступає одна особа. Засновник приватного підприємства є власником майна, продукції і прибутку підприємства, має право самостійно ними розпоряджатися, має право керувати своїм підприємством. Засновник приватного підприємства відповідає за результати роботи свого підприємства всім своїм майном, включаючи й особисте. Адреса розташування підприємства визначена у статуті [10].

Чисельність основних робітників визначається за трудомісткістю річної виробничої програми і планового бюджету робочого часу одного спискового виробничого робітника. Розрахунок кількості робітників-підрядників виконується окремо за видами і розрядами робіт за формулою 5.1:

де P – спискова чисельність робітників-підрядників і-того j-того виду робіт, люд.;

Тij – трудомісткість обробки виробу на j-тому виді роботи за i-тим розрядом, нормо-год;

Феф – дійсний (ефективний) річний фонд робочого часу одного робітника, год.

Дійсний (ефективний) річний фонд робочого часу одного виробничого робітника визначається на підставі складання балансу робочого часу (таблиця 5.1). При цьому прийнято, що робота здійснюється 5 днів на тиждень, а тривалість робочого дня – 8 год (формула 5.2):де Дк-число календарних днів року;

Дв-кількість вихідних та святкових днів за рік, включаючи суботи;

Тзм-тривалість зміни, годин;

fц та fв – цілодобові втрати та внутрішньо змінні втрати робочого часу відповідно.
Таблиця 5.1 – Баланс робочого часу 1-го виробничого робітника

Склад фонду робочого часу

План

У відсотках

Календарний фонд часу, днів

365

100

Число неробочих днів за рік (в тому числі святкові та вихідні дні)

110

30

Номінальний фонд часу, днів

255

100

Цілодобові втрати робочого часу, днів

26

10

Число робочих днів

229

60

Тривалість робочого дня, год

8,0

100

Внутрішньозмінні втрати робочого часу, год

0,24

3

Середня тривалість робочого дня, год.

7,76

97

Дійсний (ефективний фонд 1-го робітника, год

1777,04

100


Феф=1777,04 годПідставимо значення у формулу й розрахуємо по розрядам для кожного верстату окремо та запишемо результати, а саме чисельність основних робітників-підрядників за професіями і розрядами, у таблицю 5.2.
Таблиця 5.2 – Оборотна відомість складу основних робітників в цеху.

ПРОФЕСІЯ

Число робочих по різним розрядам, чол.

Число робочих по змінам, чол

Всього робочих

1

2

3

4

5

6

7

І

ІІ

ІІІ
Верстатники
12

10

13


12

12

11

35

Техніки22

22

2423

23

22

68

Складальники35

22

3129

30

29

88

Регулювальники


11

22

31
21

22

21

64

ВСЬОГО
12

67

68

77

31
85

87

83

255


Середній тарифний коефіцієнт основних виробничих робітників, зайнятих в цеху, визначається за формулою:

де n – число розрядів,

ki – тарифний коефіцієнт робітника і-того розряду;

Pi – кількість робітників і-того розряду.Розрахуємо значення Косн за вищезазначеною формулою 5.3:

Чисельність допоміжних робітників встановлюється за нормами обслуговування робочих місць. Загальна чисельність допоміжних робітників складає 20-40% чисельності основних. Оскільки загальна кількість робітників 255 чол., то 30% дорівнюватиме – 77 робітників.

Кваліфікація допоміжних робітників визначається за тарифно-кваліфікаційними довідниками. Розряди контролерів повинні бути на одиницю вище розряду робітників, яких вони обслуговують. Тобто 30% від кількості робітників 2-го розряду рівні 3,6, приймаємо 4 контролерів третього розряду. Решту чисельності допоміжних робітників по розрядам підрахуємо і результати розрахунків по визначенню чисельності допоміжних робітників зводимо до таблиці 5.3.
Таблиця 5.3 – Оборотна відомість складу допоміжних робітників

ПРОФЕСІЯ

Число робочих по різним розрядам, чол.

Число робочих по змінам, чол

Всього робочих

1

2

3

4

5

6

7

І

ІІ

ІІІ
Контролери4

21

21

24

10

27

27

26

80

ВСЬОГО4

21

21

24

10

27

27

26

80


Потім підраховуємо середній тарифний коефіцієнт допоміжних робітників (формула 5.4):
Планування чисельності інженерно-технічних робітників і службовців базується на типових схемах управління цехами. Орієнтовно для заготівельних цехів чисельність інженерно-технічних працівників складає 6-10% числа всіх робітників, у нашому випадку – це 23 робітника, розрахунково-конторського персоналу становить 1-2%, тобто 5. На кожні 25-30 чоловік основних робітників назначається змінний майстер. Для підприємства, що розраховується дана кількість становить 10 робітників [10].

Чисельність молодшого обслуговуючого персоналу визначається на підставі укрупнених норм обслуговування. Загальна чисельність молодшого обслуговуючого персоналу в цеху не повинна перевищувати 1-3% числа всіх робітників, що становить 5 робітників.

Розрахунок чисельності вищезазначених категорій робітників зводиться в таблицю 5.4.
Таблиця 5.4 – Штатний розклад ІТП, розрахунково-конторського і молодшого обслуговуючого персоналу

Найменування посади

Чисельність

Посадовий оклад, грн/міс

Інженерно-технічні працівники

23

3200

Розрахунково-конторський персонал

5

2900

Молодший обслуговуючий персонал

5

2400

Всього:

33

100100


Після розрахунку кількості необхідного персоналу визначимо вартість персоналу. Дані зведемо до таблиці 5.5.
Таблиця 5.5 – Потреба підприємства в персоналі (за рік) та його вартість

Категорії працівників

Необхідна кількість персоналу, чол

Вартість персоналу, грн

Верстатники

35

131250

Техніки

68

244800

Складальники

88

228800

Регулювальники

64

243200

Контролери

80

160000

Інженерно-технічні працівники

23

73600

Розрахунково-конторський персонал

5

14500

Молодший обслуговуючий персонал

5

12000

Всього:

368

1108150


Дані про провідний управлінський персонал. Коротка характеристика керівників підприємства:

1. Левченко Юрій Вікторович – директор підприємства; Козюк Костянтин Вікторовий та Кошевой Владислав Миколайович – заступники директора.

2. Провідні менеджери підприємства: керівники служби маркетингу – Паламаренко Любов Миколаївна, Гречкосій Наталя Василівна; (керівники служби фінансів – Єфімчук Роман Олегович, Тарасюк Петро Степанович; технічний директор – Янченко Микола Вікторович.

3. Експерти щодо збуту продукції – Козаченко Віта Вікторівна та Марченко Василь Петрович.

Загальна схема управління представлена на рисунку 5.1.


Рисунок 5.1 – Організаційна структура управління
Кадрова політика та стратегія. Обираємо патріархальну структуру управління підприємством, суть якої полягає у тому, що всі молодші керівники підпорядковуються і звітують безпосередньо директору. Добір персоналу для даного підприємства буде проходити шляхом проведення співбесід відповідно до напрямку, на якому бажає працювати людина. Розмір заробітної плати визначається у індивідуальному порядку, але попередньо визначено розмір, який зазначений у даному розділі. Також усім працівникам гарантується відповідно пакети пільг, премій та додаткові прибутки у разі успішного подальшого існування підприємства. Інші повноваження записані у статуті.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка