3. Класичне і геометричне означення ймовірностіСторінка5/8
Дата конвертації23.10.2018
Розмір0.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

34.Незалежні в.в.Числові характеристики міри зв’язку в.в.:коваріація, коефіцієнт кореляції

 • 35.Закон великих чисел. Нерівність Чебишева. Теорема Бернуллі, Чебишева, Ляпунова та їх практичне значення


  Теорема Ляпунова. Якщо для незалежних випадкових величин, які утворюють послідовність (1), існують моменти третього порядку і виконується умова

  то для виконується співвідношен-
  ня (2).

  Наслідком розглянутих теорем є інтегральна теорема Лапласа.

  У схемі незалежних повторних випробувань

  де Це випливає з того, що частоту події можна подати як суму n випадкових величин — частот настання події в окремих випробуваннях. При достатньо великих значеннях n закон розподілу цієї суми близький до нормального.

  Аналогічними міркуваннями для цієї схеми легко дістати формулу:

  де mчастота події А у n випробуваннях.
  Нерівності Чебишова та її значення . Перша форма: якщо випадкова величина Х невід’ємна і , то

  Зауваження : існує друга форм, якщо для випадкової величини існують моменти першого та другого порядку, то

  Нехай задано послідовність випадкових величин:

  (1)

  Послідовність (1) задовольняє закон великих чисел, якщо  Окремі форми закону великих чисел різняться обмеженнями, які накладаються на випадкові величини, що входять у послідовність(1).


  Теорема Чебишова

  Нехай послідовність незалежних випадкових величин ,які задовольняють умовам:

  1.M(Xі)>= aі

  2.D(Xі )<= с Для всіх і=1,2,3…..n

  Якщо випадкові величини у послідовності незалежні, мають скінченні математичні сподівання і рівномірно обмежені дисперсії , то до послідовності (1) можна застосувати закон великих чисел. Це означає що середне арифметичне достатньо великої кількості незалежних випадкових величин дуже мало відрізняється від середнього арифметичного їхніх математичних сподівань ,взятого за абсолютним значенням .

  Ця теорема є законом великих чисел ,так само як і центральна гранична теорема


  Теорема Бернулі

  Нехай проводиться n незалежних повторних випробувань, у кожному з яких імовірність настання події А дорівнює р.Якщо ймовірність появи випадкової події А в кожному з незалежних випробувань n є величиною сталою і дорівнює P,то при необмеженому збільшенні числа експериментів n→∞

  Імовірність відхилення відносної частоти появи випадкової події W(A) від імовірності p ,взятої за абсолютною величиною на ε(ε>0) прямуватиме до одиниці зі зростанням n ,що можна записати так:

  де — частота події А у даних випробуваннях. Таким чином при необмеженому збільшенні числа незалежних випробувань за схемою Бернулі відносна частота дуже мало відрізняється від ймовірності .  Наведена теорема є законом великих чисел ,так само як і центральна гранична теорема
  1. 36.Предметі задачі мат.стата. Генеральна і вибіркова сукупність. Варіанти і варіаційний ряд вибірки


  Генеральною сукупністю в математичній статистиці називається множина однотипних об’єктів, кількісна чи якісна ознака яких підлягає вивченню. Підмножина об’єктів, дібраних у відповідний спосіб із генеральної сукупності, називається вибірковою сукупністю. Вважаємо, що ознака, яка вивчається, є випадковою величиною Х із функцією розподілу Результати вибірки розглядатимемо як послідовність незалежних однаково розподілених випадкових величин Закон розподілу для всіх визначається функцією Результати вибірки — реалізації випадкових величин — позначатимемо відповідно через Розмістивши ці числа в порядку зростання і записавши частоти з якими зустрічаються ці значення, дістанемо варіаційний, або статистичний, ряд:


  Частоти
  На підставі такого ряду можна побудувати статистичну функцію розподілу Якщо , то статистична функція розподілу збігається д теоретичної функції розподілу.


  1. Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8


  База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка