2. Інтерактивний формат взаємодії з учасниками



Дата конвертації16.01.2018
Розмір445 b.





це особливий жанр узагальнення та поширення педагогічного досвіду, який являє со­бою фундаментально розроблений оригінальний ме­тод або авторську методику, яка ґрунтується на своїх принципах та має певну структуру (Педагогічний словник)

 • це особливий жанр узагальнення та поширення педагогічного досвіду, який являє со­бою фундаментально розроблений оригінальний ме­тод або авторську методику, яка ґрунтується на своїх принципах та має певну структуру (Педагогічний словник)

 • яскра­во виражена форма навчання у майстра (М.Поташник)

 • суть педаго­гічної майстерності виявляється в знаннях і вміннях (А.Макаренко)



1. Презентація досвіду педагога. Демонстрація оригінальних методів і прийомів роботи.

 • 1. Презентація досвіду педагога. Демонстрація оригінальних методів і прийомів роботи.

 • 2. Інтерактивний формат взаємодії з учасниками.

 • 3. Забезпечення діалогу.



кваліфікований робітник у будь-якій виробничій сфері;

 • кваліфікований робітник у будь-якій виробничій сфері;

 • людина, яка вміє добре, вправно щось робити;

 • фахівець, який посяг високого мистецтва у своїй справі.

 • Тлумачний словник С.І.Ожегова



майстерність організатора колективної та інди­відуальної діяльності учасників;

 • майстерність організатора колективної та інди­відуальної діяльності учасників;

 • майстерність риторики і переконання;

 • майстерність передавання знань та формування досвіду діяльності;

 • майстерність володіння педагогічною технікою;

 • майстерність бути гнучким і мобільним.



1. Самопредставлення педагога.

 • 1. Самопредставлення педагога.

 • 2. Варіанти: вправи на знайомство з учасниками; вправи «криголам» (психологічні, релаксаційні, комунікативні тощо)

 • 3. Оголошення теми майстер-класу. Цілевизначення модератора і учасників (вправа-очікування).

 • 4. Організація інтерактивного навчання.

 • 5. Рефлексія (зворотній зв’язок)



Електронна презентація узагальнення досвіду педагога з певної проблеми.

 • Електронна презентація узагальнення досвіду педагога з певної проблеми.

 • Наочний та дидактичний матеріал для учасників майстер-класу.

 • Можливе використання комп’ютерів для кожної команди (учасника)

 • Пам’ятки для учасників.



забезпечується формування у учасників мотивації і пізна­вальної потреби у конкретній діяльності;

 • забезпечується формування у учасників мотивації і пізна­вальної потреби у конкретній діяльності;

 • стимулюється пізнавальний інтерес, відпра­цьовуються умови планування, самоорганізації та самоконтролю педагогічної діяльності;

 • впроваджується індивідуальний підхід до кож­ного учасника майстер-класу, відстежуються пози­тивні результати навчально-пізнавальної діяльності кожного вчителя.



Перетворення майстер-класу на суцільну презентацію досвіду.

 • Перетворення майстер-класу на суцільну презентацію досвіду.

 • Використання тільки фронтальної форми роботи з учасниками (нехтування індивідуальними, парними, груповими, командними формами).

 • Наявність монологу, відсутність зворотнього зв’язку від учасників.

 • Відсутність ситуації успіху для учасників (слова заохочення, похвали)

 • Використання словосполучень «Я хочу…», «Скажіть мені…», «Я дозволяю вам…» (порівн.: «Пропоную вам…», «Скажіть, будь ласка…» тощо)



Часовий термін проведення – 25-30 хвилин.

 • Часовий термін проведення – 25-30 хвилин.

 • Уміння швидко і цікаво установити контакт із незнайомими людьми.

 • Майстерність трансформувати свої професійні навики в уміння учасників.

 • Ставка на оригінальність, нетрадиційність, неповторність.

 • Демонстрація особистісних якостей: комунікативність, загальнокультур­ний розвиток, інтелігентність, погляди, переконання, світогляд, характер,





Ми повинні формувати наші уми, читаючи в глибину, а не в ширину.

 • Ми повинні формувати наші уми, читаючи в глибину, а не в ширину.

 • М. Квінтіліан

 • Вчитися читати книгу, думати над прочитаним - велика і благородна мета.

 • Й.Гете

 • Книга... залишається німою не тільки для того, хто не вміє читати, а й для того, хто... не уміє витягти з мертвої букви живої думки.

 • К. Ушинський



Характеристика – вправа, яка розвиває спостережливість, логіку мислення, креативність, спонукає до читання твору (перевірити: вгадав-не гадав).

 • Характеристика – вправа, яка розвиває спостережливість, логіку мислення, креативність, спонукає до читання твору (перевірити: вгадав-не гадав).

 • Зміст – пропонується за заголовком передбачити зміст твору. Після прочитання тексту, перевіряються правильність суджень.



Характеристика – метод, що розвиває інтерес до твору, логіку мислення, креативність

 • Характеристика – метод, що розвиває інтерес до твору, логіку мислення, креативність

 • Зміст – пропонується за частинами твору аналізувати текст, передбачати наступні колізії сюжету.



Характеристика – метод системної роботи з текстом, що передбачає читання або вивчення тексту абзацами.

 • Характеристика – метод системної роботи з текстом, що передбачає читання або вивчення тексту абзацами.

 • Зміст: учасники крок за кроком виконують завдання:

 • Знайти у тексті нова і словосполучення. Пояснити їх значення своїми словами. Скласти речення з новими словами.

 • Знайти ключове слово або словосполучення абзацу. Усно пояснити, свій вибір. Скласти речення.

 • Скласти запитання для товариша.

 • Пов’язати засвоєну інформацію з раніше вивченим чи прочитаним матеріалом.



Характеристика – метод побудови логічних структурованих зв’язків між явищами і подіями.

 • Характеристика – метод побудови логічних структурованих зв’язків між явищами і подіями.

 • Зміст: веббінг починається з ключового слова, навколо якого «народжуються» інші терміни» що пов’язані з ним асоціативно або логічно.



Характеристика – вправа, яка розвиває спостережливість, увагу, уміння визначати ключові аспекти у тексті.

 • Характеристика – вправа, яка розвиває спостережливість, увагу, уміння визначати ключові аспекти у тексті.

 • Зміст: у парі – учасники складають по 3 запитання до тексту (репродуктивні, рефлексивні, творчі тощо), задають їх партнерові, слухають відповіді.

 • Для озвучення групі обирається одне із кращих запитань.



Характеристика – метод, який уможливлює незвичне сприйняття образів твору.

 • Характеристика – метод, який уможливлює незвичне сприйняття образів твору.

 • Зміст – пропонується подивитися на образи твору ніби зверху (збоку), розповісти, що побачили; деталізувати образи твору через власне сприйняття.



Характеристика – етап роботи над текстом, що задіює канали емоції і відчуттів.

 • Характеристика – етап роботи над текстом, що задіює канали емоції і відчуттів.

 • Зміст – пропонується після прочитання твору продовжити:

 • …я відчуваю…

 • …я розумію…

 • …я думаю…



Дякую за увагу!

 • Дякую за увагу!

 • Успіхів!




Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка