14. Войтко В. В. Сутність «сім'ї групи ризику» та її вплив на розвиток дітей АнотаціяСкачати 122.06 Kb.
Дата конвертації30.12.2017
Розмір122.06 Kb.

УДК 378.032 – 014.6

Войтко В. В .

Сутність «сім'ї групи ризику» та її вплив на розвиток дітей
Анотація. В статті аналізуються проблем и сучасної сім’ї, особивості розвитку дітей вумовах нестандартних відносин, даеться аналіз та характеристика «сімей групи ризику».

Annotation. In the article analysed problems of и of modern family, особивості development of children of вумовах of non-standard relations, даеться analysis and description of "families of risk group".

Постановка проблеми. Сім'я дуже швидко і чутливо реагує на всі позитивні та негативні зміни, що відбуваються в суспільстві, відгукується на гуманний та антигуманний зміст усіх процесів, що відбуваються в суспільстві. В даний час більшість населення за своїми доходами знаходиться, практично, на рівні прожиткового мінімуму. Знижується народжуваність, зі зниженням народжуваності збільшується кількість дітей, народжених поза шлюбом, небажаних. Зростає кількість малозабезпечених, а також безпритульних дітей. Всі соціальні проблеми, з якими пов'язана сім'я, посилюють сімейні проблеми, а соціальна поведінка дорослих членів сім'ї веде до підліткової злочинності, раннього материнства, дитячої, підліткової наркоманії, алкоголізму. Все це веде до необхідності психолого- педагогічного супроводу дітей.

Мета статті. Два десятиліття тому робота з сім'ями « групи ризику» полягала в тому, що батьків або лікували, найчастіше від алкоголізму, або їх позбавляли батьківських прав, дітей відправляли до дитячих будинків та інтернатів, де акцент робили на забезпечення життєво важливих потреб та навчання. Мало уваги приділяється таким сім’ям і зараз,тому діти з сімей групи ризику через несприятливі умови виховання чи відсутність такого, входять в доросле життя абсолютно не підготовленими, не можуть адаптуватися до групи однолітків і зазнають труднощів у спілкуванні.

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Сімейні стосунки досліджували В.І.Гарбузов, О.І. Захаров, Б.Д. Карвасарський, В.І. Леві, А.С. Макаренко, А.М. Свядощ, В.О. Сухомлинський та ін. і визначали, що порушені сімейні стосунки і відхилення у вихованні сприяють виникненню відхилень у розвитку дитини. Так, занадто сурове виховання розвиває у дітей такі риси характеру, як неврівноваженість, сором’язливість, залежність і рідше – збудливість і агресивність. Надмірна увага і задоволення всіх бажань дитини призводить до розвитку істеричних рис характеру з егоцентризмом і відсутністю самоконтролю. Недостатність виховання призводить до збудливості, нестабільності, асоціального типу поведінки.

В усіх випадках неправильного сімейного виховання порушуються адаптаційні процеси. Висунення непосильних вимог до дітей і надмірний контроль вважаються також чинниками виникнення нейротизму.Виклад основного матеріалу. Сім'я - базисна основа первинної соціалізації особистості. Саме з сім'ї починається процес засвоєння дитиною суспільних норм і культурних цінностей. Дослідженнями В.І. Гарбузова, О.І.Захарова , Т.А.Куликова, В.О.Сухомлинського та ін. установлено, що вплив сім'ї на дитину сильніший, ніж вплив школи, вулиці, засобів масової інформації, отже, від соціального клімату в сім'ї, духовного і фізичного становлення в ній дітей найбільшою мірою залежить успішність процесів розвитку і соціалізації дитини.

В даний час поняття «сім'я групи ризику» вживається досить часто в педагогіці і психології. «Сім'я групи ризику»- це та категорія родин, що в силу певних обставин схильна до негативних зовнішніх впливів з боку суспільства та його кримінальних елементів, що є причиною дезадаптації дітей і дорослих.

Основними чинниками виникнення «сімей групи ризику» є наступні обставини: пияцтво одного або обох батьків; їх асоціальна поведінка (дармоїдство, жебрацтво, злодійство, проституція та ін.); виникнення на квартирі притонів для кримінальних і асоціальних елементів; сексуальне розбещення батьками власних дітей, торгівля ними; вбивство одного з батьків на очах дітей товаришами по чарці або іншим батьком; відбування одним з батьків терміну тюремного ув'язнення; психічні захворювання батькв; жорстоке поводження з дітьми та ін.

Аналіз умов життя таких родин показує, що неможливо виділити одну головну причину, що послужила чинником ризику. Так, наприклад, соціальна невлаштованість батьків призводить до психологічного напруження, що в свою чергу породжує сімейні конфлікти, загострення не тільки подружніх, але й дитячо-батьківських відносин. Обмеженість або відсутність необхідних матеріальних засобів не дозволяє задовольняти багато нагальні потреби, негативно позначається на фізичному і психічному здоров'ї дорослих і дітей, а часом штовхає членів сім'ї на аморальні та асоціальні дії та вчинки. Педагогічна некомпетентність дорослих веде до порушень психічного і особистісного розвитку дітей.

Подібні проблеми можна перераховувати до безкінечності, до того ж в кожній сім'ї вони набувають свій особливий характер. Тим не менш, не всяка сім'я, що стикається з труднощами, стає неблагополучною. Більшість сімей досить успішно долає негаразди, що в кінцевому підсумку об'єднує, згуртовує її членів. Але буває й так, що, втративши упевненість в собі, дорослі впадають в апатію, знижується їхня соціальна активність, з'являється байдужість не лише до своєї долі, але і до долі дітей, що негативно позначається як на сім'ю в цілому, так і на дітей, що виховуються в ній .

Вплив несприятливих, а часто нелюдських умов життя дітей в сім'ях досить тривалий час викликають негативні психічні, фізичні та інші зміни в організмі дитини, що призводять до важких наслідків.

Зацепін В.І наголошує, що у дітей з таких родин виникають значні відхилення як в поведінці, так і в особистісному розвитку: відсутність навичок гігієни, невміння вести себе в громадських місцях; нездатність адаптуватися до незнайомого середовища, до нових обставин; гіперсексуальність, порушення статевої орієнтації; злодійство, брехливість, втрата цінності людського життя, жорстокість, агресивність, втрата інтересу до праці, лінь; відсутність ціннісних орієнтацій, відсутність норм моралі і моральності, прийнятих у суспільстві, бездуховність; втрата інтересу до знань; погані звички (вживання алкоголю, наркотиків, куріння, токсикоманія, нецензурна лайка та ін.).

Душевний стан і поведінка дитини є своєрідним індикатором сімейного благополуччя або неблагополуччя. Під неблагополучної ми схильні розуміти таку родину, в якій порушена структура, знецінюються або ігноруються основні сімейні функції, є явні або приховані дефекти виховання, в результаті чого з'являються « діти групи ризику».

Також існують такі форми сімейного неблагополуччя, які з одного боку, є досить поширеними в сучасному суспільстві, а з іншого - не завжди відкрито виявляються на соціальному рівні, і тому не викликають особливої ​​стурбованості, хоча їх деструктивний вплив на формування особистості дитини не менш небезпечний, ніж в сім'ях, де прямо культивуються антигромадські орієнтації і демонструються зразки асоціальної поведінки. Характеристика неблагополучних сімей дуже різноманітна. Це можуть бути сім'ї, де батьки жорстоко поводяться з дітьми, не займаються їх вихованням, де батьки ведуть аморальний спосіб життя, займаються експлуатацією дітей, кидають дітей, залякують їх «для їхнього ж блага», не створюють умов для нормального розвитку і т.д . Сімейне неблагополуччя породжує масу проблем у поведінці дітей, їх розвитку, способі життя і призводить до порушення ціннісних орієнтації.

З урахуванням домінуючих чинників сім'ї «групи ризику» можна умовно розділити на дві великі групи, кожна з яких включає декілька різновидів.Першу групу складають так звані конфліктні, проблемні сім'ї, асоціальні, аморально-кримінальні і сім'ї з недоліком виховних ресурсів (зокрема, неповні).

Другу групу представляють зовні респектабельні сім'ї, спосіб життя яких не викликає занепокоєння і нарікань з боку громадськості, проте ціннісні установки і поведінка батьків у них різко розходяться із загальнолюдськими моральними цінностями, що не може не позначитися на моральному вигляді виховуються в таких сім'ях дітей. Відмінною особливістю цих сімей є те, що взаємини їх членів на зовнішньому, соціальному рівні виробляють сприятливе враження, а наслідки неправильного виховання на перший погляд непомітні, що іноді вводить навколишніх в оману. Тим не менш, вони надають деструктивний вплив на особистісне формування дітей. Ці сім'ї віднесені нами до категорії внутрішньо неблагополучних (з прихованою формою неблагополуччя). У цьому трагічному процесі важливу роль грають дисфункціональні сім'ї, де один або обидва батьки схильні або схильні до алкоголізації.

Зазвичай в родині з явною формою неблагополуччя дитина відчуває фізичну та емоційну відторгнутість з боку батьків (недостатня турбота, неправильний догляд і харчування, фізичне і сексуальне насильство, ігнорування душевного миру і переживань), в результаті чого у нього з'являються відчуття неадекватності, сором за себе і батьків перед оточуючими, страх і біль за своє сьогодення і майбутнє.

Немає більш глибоких душевних ран, ніж ті, що людина отримує в дитинстві від батьків. Ці рани не гояться все життя, втілюючись в неврозах, депресіях, різноманітних психосоматичних хворобах, поведінка, що відхиляється, втрати цінності себе, невмінні будувати своє життя. Важкі наслідки викликають покарання, які використовують батьки із застосуванням сили.

У труднощах поведінки дітей та підлітків дуже часто відгукуються проблеми самих батьків. Психологами давно доведено, що більшість батьків, у кого важкі, проблемні діти, самі в дитинстві страждали від конфліктів із власними батьками. На підставі багатьох фактів психологи прийшли до висновку, що стиль батьківської поведінки мимоволі «записується», «закарбовується» у психіці дитини. Це відбувається дуже рано, ще в дошкільному віці, і, як правило, несвідомо. Ставши дорослою, людина відтворює цей стиль як цілком «природний». Він не знає інших відносин у родині. З покоління в покоління відбувається соціальне наслідування стилю відносин у сім'ї; більшість батьків виховують своїх дітей так, як їх самих виховували в дитинстві.

На думку медиків, психологів, психіатрів, психотерапевтів, діти, що перенесли стресові ситуації, відрізняються своєю поведінкою від звичайних дітей. Шульга Т.І., Матвєєва О. А. та ін. схильні називати таку поведінку патологією. Під патологією поведінки розуміється не прийнятий у даній культурі тип поведінки, що викликає страждання, страх, біль, горе в інших людей.

Стресові ситуації, з яких дитині важко виплутатися, як правило, негативно впливають на нормальне функціонування всього організму. Вони викликаються багатьма причинами: втратою улюбленої, близької людини, розлучення і повторні шлюби батьків, хронічні захворюваннями, тривала психічна загроза, сексуальне насильство і його наслідки, бійки, скандали, , війни, стихійні лиха і катастрофи та ін.

Сила переживання людиною стресових ситуацій залежить від того, як ці події і обставини ним сприймаються і інтерпретуються. Діти не можуть регулювати силу переживань. Переживання стресових ситуацій залишають значимий слід в психіці дитини, і чим він менший, тим сильніше можуть бути наслідки переживань. Причиною стресу може бути і ситуація, при якій негативний вплив не обов'язково сильний, але переживається також сильно, як і загрозливе, небезпечне для життя. Накопичення стресових ситуацій з часом або призводить до багатьох проблем, або допомагає знайти гнучкість, що залежить від віку людини та її вміння протистояти. Чим менша дитина, тим важче складається ситуація розвитку в неблагополучній родині, де постійні сварки між батьками, незгода з іншими членами сім'ї, фізичні агресія, тому що це сприяє появі почуття незахищеності, беззахисності.

У сім'ях, де переважає напружена, гнітюча і тривожна обстановка, порушується нормальний розвиток почуттів дітей, вони не відчувають почуття любові до себе, а отже, й самі не мають змоги його проявляти. Найбільш сильний вплив робить на дитину ситуація, коли сім'я перебуває на межі розпаду, діти чуйно вловлюють навіть приховану ворожість, взаємну байдужість батьків, взаємні образи. Зазвичай діти мають прихильність до обох батьків і переживають страх через можливість втратити їх, а разом з ними і відчуття власної безпеки

Дуже складно складається психологічна обстановка для розвитку дитини, позбавленої батьківської любові, відторгнутого власними батьками, що переносить образи, знущання, насильство, побої, голод і холод, відсутність одягу, теплого житла та ін. Дитина в таких ситуаціях намагається сама змінити свій душевний стан (вириває волосся, гризе нігті, метушиться, «ефект заліковування ран», боїться темряви, їй можуть: снитися кошмари, дитина ненавидить людей, які його оточують, веде себе агресивно).

Важко позначається на психічному розвитку дітей життя в неблагополучній родині, але ще важче переживається ними відрив від сім'ї, навіть самої поганої. Діти, що виховуються без піклування батьків, відрізняються від ровесників, які виховуються у сім'ї. Протягом усіх періодів дитинства - від дитинства до дорослості - психічний розвиток і здоров'я таких дітей має ряд негативних особливостей.

Як показує науковий аналіз та досвід роботи з дітьми категорії «групи ризику», дитину будь-якого віку (раннього, дошкільного, підліткового) неможливо підготувати до перенесення відриву від сім'ї. У разі позбавлення батьківських прав дітей вилучають із сім'ї, позбавляють зв'язків з рідними, близькими, прирікають на болісні процедури. Можна говорити про те, що вилучення дитини з неблагополучної родини є травмою, а порушення, що розвивається після пережитої психологічної травми, зачіпають всі рівні людського функціонування (особистісний, міжособистісний, соціальний, фізіологічний, психологічний, соматичний та ін.) призводять до стійких особистісних змін.

Переживання травматичних ситуацій або подій повторюються і впроваджуються у свідомість, постійно згадуються дітьми. Це можуть бути образи, думки, повторювані кошмарні сни, почуття, які відповідають переживанням під час травми, негативні переживання при зіткненні з чимось нагадує подія, фізіологічна реактивність, що виявляється в спазмах шлунка, головних болях, проблеми зі сном, дратівливості, спалахи гніву , порушеннях пам'яті і концентрації уваги, сверхбдительность, перебільшеному реагування. Психіка «зживається» з переживаннями травми, пристосовується до неї.

Симптоми травматичних переживань у вигляді психічних відхилень є способом виживання.

Життя дитини поза сім'єю призводить до появи особливого психічного стану - психічної депривації, підкреслює Й. Лангеймер. Цей стан виникає в особливих життєвих ситуаціях, коли людині не надається можливості задовольняти деякі основні психічні потреби протягом тривалого часу. У дітей, які виховуються поза родиною, відбуваються зміни в особистості, тобто виникає особистісна депривація, яка сприяє формуванню негативних особистісних якостей і утворень.

Дитині властиво копіювати вчинки, способи вираження думок і почуттів, які вона спостерігає в батьків в першу чергу. Дитина вчиться жити, наслідуючи батькам, членам сім'ї, з раннього дитинства прагне завоювати схвалення батьків тим, що вона веде себе і думає так, як цього хочуть батьки, або ж, навпаки, вона відкидає їх цінності. Спосіб життя батьків чинить на дітей таке сильний вплив, що протягом всього життя вони знову і знову повертаються до його повторення.

Велика частина засвоєного дітьми в сім'ї досвіду життя переходить у підсвідомість. Підсвідома програма «спадщини предків», закладена в людині сім'єю, діє протягом усього життя і формує життєві цілі визначає засади, переконання, цінності, вміння висловлювати почуття. Потрапляючи у важкі ситуації, дитина завжди використовує досвід отриманий в сім'ї.

Потрапляючи в нові умови, дитина з особливою силою прагне повернутися до колишнього життя, в якій у нього є або була, як йому здається, батьківська любов.

Тривале проживання в «сім'ях групи ризику», де панує насильство і відчуження, призводить до зниження у дітей емпатії, здатності розуміти інших і співчувати їм, а в деяких випадках і до емоційної «глухоти». Все це ускладнює надалі вплив педагогів та інших фахівців на дитину, приводить до активного опору з його боку.

Якщо дитина обтяжена обставинами життя, відносинами батьків, то вона зауважує ворожість життя, навіть якщо про це не говорить. Сильні враження отримує дитина, батьки якої займають низьке соціальне становище, не працюють, жебракують, крадуть, п'ють, живуть у підвалах, в антисанітарних умовах. Такі діти виростають в страху перед життям, вони відрізняються від інших, перш за все ворожістю, агресивністю, невпевненістю в собі. Нерідко у дітей, які виросли в таких умовах, на все життя зберігається низька самооцінка, вони не вірять у себе, у свої можливості.

Отже, в сім’ї «групи ризику» не може виховатися дитина поза ризиком. Для можливої нормалізації розвитку Дітей, які виховуються в сім’ях «групи ризику», потребують психолого-педагогічної підтримки та психолого-педагогічного супроводу.Висновки.

Отже, «сім'я групи ризику»- це та категорія родин, що в силу певних обставин схильна до негативних зовнішніх впливів з боку суспільства та його кримінальних елементів, що є причиною дезадаптації дітей і дорослих.

Основними чинниками виникнення «сімей групи ризику» є: пияцтво одного або обох батьків; їх асоціальна поведінка; психічні захворювання батькв; жорстоке поводження з дітьми та ін.

У дітей з таких родин виникають значні відхилення як в поведінці, так і в особистісному розвитку: відсутність навичок гігієни, невміння вести себе в громадських місцях; нездатність адаптуватися до незнайомого середовища, до нових обставин; гіперсексуальність, порушення статевої орієнтації; злодійство, брехливість, втрата цінності людського життя, жорстокість, агресивність, втрата інтересу до праці, лінь; відсутність ціннісних орієнтацій, відсутність норм моралі і моральності, прийнятих у суспільстві, бездуховність; втрата інтересу до знань; погані звички (вживання алкоголю, наркотиків, куріння, токсикоманія, нецензурна лайка та ін.).Отже, в сім’ї «групи ризику» не може виховатися дитина поза ризиком. Для можливої нормалізації розвитку Дітей, які виховуються в сім’ях «групи ризику», потребують психолого-педагогічної підтримки та психолого-педагогічного супроводу.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.  1. Алексеева Л.С. Зависимость отклоняющегося поведения несовершеннолетних от типа неблагополучной семьи// Предупреждение педагогической запущенности и правонарушений школьников. - М.: Просвещение, 1980. -С.28-31.

  2. Альбицкий В.Ю., Волкова Г.М. Дети из многодетных семей: образ жизни, состояние здоровья, оптимизация медико-социальной помощи// Российский педиатрический журнал. – 1999.-№4. – С. 16-18.

  3. Баерюнас 3.В. Типичные ошибки семейного воспитания подростков// Проблемы быта, брака и семьи.-Вильнюс, 1970

  4. Буянов М.И. Ребёнок из неблагополучной семьи // 3аписки детского психиатра. - М., Просвещение, 1988. - 208 с.

  5. Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения. Дис. канд.психол.наук. -М.,1986. - 187 с.

  6. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание и его значение. Избранные педагогические сочинения. Т.1. - М., 1951. - 336 с.

  7. Усанова О.Н/, Шаховская С.Н. Роль семьи в коррекционном воздействии на детей// Психокоррекция: теория- -и практика. - М., 1995. - С. 50-66.

  8. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. - Л.: Медицина, 1990.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка