10 липня 2015 р проводить V всеукраїнську наукову конференціюСкачати 318.98 Kb.
Дата конвертації23.10.2017
Розмір318.98 Kb.

Конференції


2
**********

Дніпропетровський національний університет

імені Олеся Гончара

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин
10 липня 2015 р. проводить
V Всеукраїнську наукову конференцію
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК»
**********

Громадська організація «Правовий світ»
3 4 липня 2015 р. проводить
Міжнародну науково-практичну конференцію
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»
Напрями роботи конференції:

 • теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

 • конституційне право; муніципальне право;

 • цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

 • господарське право, господарсько-процесуальне право;

 • трудове право; право соціального забезпечення;

 • земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

 • адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

 • кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

 • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

 • судоустрій; прокуратура та адвокатура;

 • міжнародне право;

 • філософія права.

Форма участі: заочна.


Матеріали необхідно надіслати до 30 липня 2015 р.

Організаційний внесок – 100 грн.


Tелефон: (068) 344-84-82

E-mail: info@legalworld.in.uawww.legalworld.in.ua
**********

Центр правових наукових досліджень
10 – 11 липня 2015 р. проводить
Міжнародну науково-практичну конференцію
«ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН: РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ»
Напрями роботи конференції:

 • теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

 • конституційне право; муніципальне право;

 • цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

 • господарське право, господарсько-процесуальне право;


 • 3
  трудове право; право соціального забезпечення;

 • земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

 • адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

 • кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

 • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

 • судоустрій; прокуратура та адвокатура;

 • міжнародне право;

 • філософія права.

Форма проведення конференції: заочна.

Матеріали необхідно надіслати до 7 липня 2015 р.

Вартість публікації – 100 грн.


Контакти:

ГО «Центр правових наукових досліджень»

Телефон: 093 492 82 84 – Хижняк Сергій Вікторович (голова секції адміністративного права та процесу ЦПНД).

Електронна пошта: infocpnd@gmail.comwww.cpnd.org.ua
**********

Інститут наукового прогнозування

Кримський інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія)

кафедра суспільно-політичних наук Вінницького національного технічного університету

кафедра економічної теорії Львівської комерційної академії

кафедра філософських та соціальних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського

національного торговельно-економічного університету

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний університет


4


Інститут реклами

Поволзький інститут державної служби

Асоціація «Аналітикум», ЦМС «ТК Меганом»
14 – 16 липня 2015 р. проводять
ХІ Міжнародну наукову інтернет-конференцію
«ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ»
Напрями роботи конференції:

Біологічні науки

 • Систематика та географія вищих рослин

 • Структурна ботаніка та біохімія рослин

 • Мікологія та альгологія

 • Ресурсоведення та інтродукція рослин

 • Молекулярна біологія мікробіологія

 • Зоологія

 • Фізіологія людини та тварин

 • Біохімія та біофізика

 • Генетика та цитологія

 • Біоінженерія та біоінформатика

Будівництво та архітектура

 • Архітектурні рішення об’єктів будівництва та реконструкції

 • Дизайн міської та ландшафтної архітектур

 • Сучасні технології будівництва, реконструкції та реставрації

 • Сучасні будівельні матеріали

 • Теплогазопостачання і вентиляція

 • Землевпорядкування

 • Водопостачання та каналізація

Географія та геологія

 • Регіоноведенняі регіональна організація суспільства

 • Спостерігання, аналіз та прогноз метеорологічних умов

 • Гідрологія та водні ресурси


 • 5
  Біогеографія, біоресурсоведення, біорізнеоманітність

 • Картографія та геоінформатика

 • Природокористування та екологічний моніторинг

 • Техніка та технологія геологорозвідувальних робот

 • Ґрунтознавство

 • Економічна географія

Державне управління

 • Підвищення ролі державного службовця на сучасному етапі розвитку суспільства

 • Сучасні технології управління

 • Взаємодія різних гілок влади

 • Підготовка державних службовців

Екологія

 • Стан біосфери та його вплив на здоров’я людей

 • Екологічні та метеорологічні проблеми великих міст і промислових зон

 • Радіаційна безпека та соціально-екологічні проблеми

 • Промислова екологія і медицина праці

 • Проблеми екологічного виховання молоді

 • Екологічний моніторинг

Економіка

 • Банки та банківська система

 • Зовнішньоекономічна діяльність

 • Фінансові відносини

 • Інвестиційна діяльність та фондові ринки

 • Управління трудовими ресурсами

 • Маркетинг та менеджмент

 • Облік та аудит

 • Математичні методи в економіці

 • Економіка промисловості

 • Економіка підприємства

 • Логістика

 • Економіка АПК

 • Регіональна економіка


 • 6
  Економічна теорія

 • Державне регулювання економікою

 • Макроекономіка

 • Економіка праці

Історія

 • Історія України

 • Загальна історія

 • Історія науки і техніки

 • Етнографія

Математика

 • Диференціальні та інтегральні рівняння

 • Перспективи систем інформатики

 • Теорія ймовірностей та математична статистика

 • Прикладна математика

 • Математичне моделювання

Мистецтво

 • Музичне мистецтво

 • Мистецтво танцю

 • Театральне мистецтво

 • Фото і кіномистецтво

 • Мистецтво дизайну

 • Мистецтвознавство

Медицина

 • Акушерство і гінекологія

 • Хірургія

 • Теоретична організація охорони здоров’я

 • Терапія

 • Педіатрія

 • Експериментальна та клінічна фармакологія

 • Клінічна медицина

 • Морфологія

 • Гігієна та епідеміологія

 • Народна та нетрадиційна медицина

 • Історія медицини


 • 7
  Інфекторлогія

 • Підготовка фахівців у вищих медичних закладах

 • Анестезіологія та реанімація

 • Неонатологія

 • Променева діагностика

 • Фармація

Педагогіка

 • Дистанційна освіта у вищий школі

 • Проблеми підготовки фахівців

 • Методичні основи виховного процесу

 • Стратегічні напрями реформування системи освіти

 • Сучасні методи викладання

 • Соціальна педагогіка

Політологія

 • Виборчі технології

 • Проблеми інтеграції України у світове співтовариство

 • Відносини України з НАТО

 • Відносини України з країнами СНД

Право

 • Історія держави та права

 • Адміністративне і фінансове право

 • Охорона авторських прав

 • Трудове право та право соц.забеспеченя

 • Кримінальне право та кримінологія

 • Боротьба з економічними злочинами

 • Екологічне, земельне та аграрне право

 • Конституційне право

 • Цивільне право

 • Господарське право

 • Криміналістика та судова медицина

 • Підприємницьке та банківське право

 • Кримінально-процесуальне право

Психологія

 • Місце психолога на виробництві


 • 8
  Форми роботи психолога-практика

 • Сучасні тенденції в методології психологічних досліджень

 • Психологія тероризму

 • Психолого-виховні проблеми розвитку особистості в сучасних умовах

 • Клінічна психологія

 • Загальна психологія

 • Педагогічна психологія

 • Психологія розвитку

 • Психологія праці

 • Психофізіологія

 • Соціальна психологія

Сільське господарство

 • Організація с/г виробництва

 • Механізація с/г

 • Землеробство, ґрунтознавство й агрономія

 • Технології зберігання та переробки с/г продукції

 • Рослинництво, селекція та насінництво

Соціологія

 • Кадровий менеджмент

 • Сучасні технології соц. опитування

 • Соцальні комунікації

Сучасні інформаційні технології

 • Комп’ютерна інженерія

 • Обчислювальна техніка та програмування

 • Програмне забезпечення

Інформаційна безпека

Технічні науки

 • Металургія

 • Механіка

 • Галузеве машинобудування

 • Транспорт

 • Енергетика

 • Електротехніка та радіоелектроніка


 • 9
  Трубопрокатне виробництво

 • Обробка матеріалів в машинобудуванні

 • Авіація та космонавтика

 • Гірництво

 • Робототехніка

 • Автоматизовані системи управління на виробництві

 • Технологія виробів легкої промисловості

Фізика

 • Теоретична фізика

 • Фізика твердого тіла

 • Фізика плазми та плазменна техніка

 • Застосування фізичних методів в медицині

 • Геофізика

 • Радіофізика

 • Оптика

 • Молекулярна фізика

 • Астрофізика та космічні промені

 • Фізика полімерів

Фізична культура та професійний спорт

Філологічні науки

 • Методика викладання мови та літератури

 • Риторика і стилістика

 • Теоретичні та методологічні проблеми дослідження мови

 • Синтаксис: структура, семантика, функція

 • Методи та прийоми контролю рівня володіння іноземною мовою

 • Актуальні проблеми перекладу

 • Мова, мовлення, мовна комунікація

 • Українська мова та література

 • Російська мова і література

 • Етно-, соціо- та психолінгвістика

 • Літературознавство

Філософія


 • 10
  Філософія літератури та мистецтва

 • Соціальна філософія

 • Історія філософії

 • Філософія культури

 • Філософія релігії

 • Філософія науки

 • Культурологія

 • Релігієзнавство

 

Матеріали подати до 13 липня 2015 р.

Вартість публікації у збірнику – 160 грн. (за 7 стор.)
Адреса оргкомітету:

Оргкомітет МНІК «Питання сучасної науки і освіти»

ЦМС „ТК Меганом”

02192, м. Київ – 192, а/с 82.

Телефони: 044-525-62-99; 067-737-15-61

E-mail: intkonf@gmail.com


**********

Ассоциация перспективных исследований и высшего образования «Восток-Запад», г. Вена, Австрия

(«East West» Association for Advanced Studies

and Higher Education GmbH, Wien, Österreich)
22 июля 2015 г. проводят
VIII Европейскую конференцию по инновациям в технических и естественных науках, которая состоится в Австрии, г. Вена. Конференция пройдет в дистанционном формате без необходимости личного участия.
Направления работы конференции:

 • архитектура;

 • астрономия;


 • 11
  биология;

 • инновации;

 • информационные технологии;

 • математика;

 • материаловедение;

 • машиностроение;

 • медицина;

 • механика;

 • науки о Земле;

 • сельское хозяйство;

 • физика;

 • химия;

 • электротехника.

Статьи в сборник конференции принимаются до 21 июля 2015 г. включительно.

Организационный взнос – 55 евро
Контакты:

«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH

Am Gestade 1

1010 Wien, Österreich

E-mail: publish@ew-a.org

www.ew-a.org/ru - русскоязычная версия сайта
**********

Всеукраїнська спілка вчених-економістів

Академічна спілка Михайла Балудянського

Інтернет-портал «Інтелектуальна столиця» (ПП Злобін І.В.)

за організаційної підтримки:

Державного економіко-технологічного університету транспорту

Економічного факультету Донецького національного університету

(м. Вінниця)

Економічного факультету НТУ

«Харківський політехнічний університет»


12


Економічного факультету Запорізького національного університету

Херсонського національного технічного університету

Економічного факультету Приазовського державного

технічного університету

Маріупольського державного університету

Кафедри фінансової політики, грошового обігу і кредиту

Полтавського університету економіки і торгівлі

Української Асоціації Маркетингу

Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати
13 16 вересня 2015 р. проводять
Міжнародну науково-практичну конференцію

м. Кошице, Cловаччина


«ЕКОНОМІКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ:

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ»
Напрями роботи конференції:

 • сталий розвиток як ключова проблема світової економіки;

 • євроінтеграційні процеси: у пошуках оптимальної моделі сталого розвитку;

 • теорія та практика управління національним господарством: рецепти сталого розвитку;

 • сталий розвиток підприємства: методи, підходи, інструменти;

 • інтелектуальний капітал як стратегічний чинник сталого економічного розвитку;

 • правове забезпечення сталого розвитку економічних систем. 

Заявку на участь у конференції необхідно надіслати до 10 липня 2015г.

Організаційний внесок – 220 євро.

Організаційний внесок при дистанційній участі – 150 грн.


Телефон:

+380960315541, +380931692803 – Случайна Діана Костянтинівна


13
E-mail: konfslovak@ukr.net

www.vsve.ho.ua
**********

Национальная академия наук Украины

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова НАНУ

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАНУ

Институт физики НАНУ

Институт сцинтилляционных материалов НАНУ

Национальный технический университет Украины «КПИ»

Национальный технический университет «Львовская политехника»

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова
14 – 18 сентября 2015 г. проводят
VIII Международную научную конференцию
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БАЗА НАНОЭЛЕКТРОНИКИ»
Направления работы конференции:


 • физика и теория наноструктур для электроники;

 • электродинамика и наноэлектроника ТГц диапазона;

 • метаматериалы и их применение в наноэлектронике ТГц и ГГц диапазонов;

 • методы формирования, диагностики и исследования наноструктур;

 • математическое моделирование в наноэлектронике;

 • наноэлектронные сенсоры и интеллектуальные системы на их основе. Наноэлектронные сенсоры для биомединженерии;

 • магнитные наноструктуры для спиновой (и нано-) электроники ГГц и ТГц диапазонов;

 • МЭМС и НЭМС в электронике;

 • нанофотоника. Процессы, структуры и устройства;


 • 14
  элементы альтернативной энергетики, включая солнечные батареи, термо-преобразователи и накопители энергии;

 • нелинейные процессы в искусственных средах/метаматериалах и приборы на их основе (Солитоны. Многочастотные процессы).

Материалы необходимо подать до 8 августа 2015 г.

Организационный взнос – 350 грн.
Адрес оргкомитета:

61166, г. Харьков, просп. Ленина, 14, ХНУРЭ, ИМО (комн. 437) Телефон: (057)702-13-97

Факс: (057) 702-13-97

E-mail: innov@kture.kharkov.ua


**********

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

15 вересня 2015 р. проводить
І Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, магістрантів та аспірантів

«ГАЛУЗЕВІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»
Напрями роботи конференції:

 • екологічна безпека автомобільно-дорожнього комплексу;

 • екологічна безпека паливно-енергетичного комплексу;

 • екологічна безпека металургії;

 • екологічна безпека машинобудування;

 • екологічна безпека у сільському господарстві;

 • екологічна безпека промисловості будівельних матеріалів;

 • екологічна безпека рекреаційної діяльності;

 • екологічна безпека урбанізованих територій.

15
Матеріали необхідно надіслати до 15 вересня 2015 р.


Адреса оргкомітету: Україна, 61002, м. Харків, вул. Петровського, 25, ХНАДУ, кафедра екології.

Телефони для довідок: + 38 (057) 707 37 41; + 38 (067) 498 19 31;

+ 38 (050) 845 41 40.

Електронна адреса: ecol.stud.conf.khadi@gmail.comhttp://www.khadi.kharkov.ua
**********

Національна академія наук України

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка

Тернопільський національний технічний університет

ім. Івана Пулюя

Західний науковий центр НАН і МОН України

Наукова рада з проблеми “Механіка деформівного твердого тіла”

при відділенні механіки НАН України

Наукова рада з проблеми “Фізико-хімічна механіка матеріалів” при відділенні Фізико-технічних проблем матеріалознавства

Наукове товариство ім. Шевченка

Українське товариство з механіки руйнування матеріалів

Тернопільська обласна організація

українського союзу науково-технічної інтелігенції
21–25 вересня 2015 р. проводять
ІV Міжнародну науково-технічну конференцію
«ПОШКОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ, МЕТОДИ ЙОГО ДІАГНОСТУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ»
Напрями роботи конференції:

 • розсіяне і локалізоване пошкодження матеріалів;

 • діагностування пошкоджень;


 • 16
  методи описування і прогнозування пошкоджуваності матеріалів;

 • оцінювання залишкового ресурсу елементів конструкцій.

Матеріали доповідей необхідно надіслати до 1 липня 2015 р.

Організаційний внесок еквівалентний $100 США на день банківської операції (для учасників); еквівалентний $50 США (для студентів та аспірантів).
Адреса: Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, вул. Руська, 56, Тернопіль, 46001, Україна

Teлефон:+0(352) 25 35 09

Факс:+0(352) 25 49 83

E-mail: snt@tu.edu.te.ua; laboratory22b@gmail.comhttp://dmdp.tntu.edu.ua
**********

Державний вищий навчальний заклад

«Національний гірничий університет»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Інститут геотехнічної механіки

ім. М.С. Полякова НАН УКРАЇНИ

Державне підприємство «Конструкторське бюро «Південне»

ім. М.К. Янгеля»

Державне підприємство «Виробниче об’єднання

Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова»
21 – 25 вересня 2015 р. проводять
ХІV Міжнародну науково-технічну конференцію
«ВІБРАЦІЇ В ТЕХНІЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ»
Напрями роботи конференції:

 • моделювання коливальних процесів та систем;


 • 17
  динаміка та синтез вібраційних машин;

 • використання вібрацій в технологічних процесах;

 • системи керування та елементи приводів вібраційного обладнання;

 • динаміка та міцність машин.

Матеріали необхідно надіслати до 20 липня 2015 р.

Організаційний внесок – 150 грн.
Адреса редколегії:

ВНТЖ «Вібрації в техніці та технологіях»:

ВНАУ, вул. Сонячна, 3, кім. 2312, м. Вінниця, 21008,

Відповідальний секретар: Кудратова Марина Володимирівна,

Моб. тел. 050-726-79-32

E-mail: vibration_vin@mail.ru


Адреса організаційного комітету:

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», кафедра гірничих машин та інжинірингу

пр. К. Маркса, 19, Дніпропетровськ, 49005

Заступник голови:

Анциферов Олександр Володимирович

Телефон: (056) 756-09-73

Моб. тел.: 099-485-49-22, 067-563-21-77

E-mail: kafedragmi@rambIer.ru

Офіційні сайти конференції

http://gmi.nmu.org.ua/ua/nauka/vibro/index.php

http://gmi.nmu.org.ua/ru/nauka/vibro/index.php
**********

Приватний вищий навчальний заклад

«Буковинський університет» Чернівці, Україна

Університет «Union», Белград, Республіка Сербія

Вища школа економіки та менеджменту державного

управління в Братиславі, Братислава, Республіка Словаччина


18


Європейський політехнічний інститут, Куновіце,Чеська Республіка

Вища школа соціальних і технічних наук в Радомі,

Радом, Польща

Державний університет продовольства, Могильов,

Республіка Білорусь

Західний університет імені «Василя Голдіша»,

Арад,Румунія
24–25 вересня 2015 р. проводять
Міжнародну науково-практичну конференцію
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
Планується робота таких секцій:

Секція 1. «Суспільство і Право»

Підсекції • кримінально-правові аспекти регулювання суспільних відносин;

 • правові проблеми цивільно-правових відносин на сучасному етапі розвитку державності;

 • медіація – альтернативний спосіб вирішення суперечок і конфліктів;

 • розвиток національних культур на етапах становлення незалежних держав;

 • міжкультурна комунікація;

 • проблеми політичного і соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі.Секція 2. «Математичні методи, моделі та інформаційні технології»

Підсекції • прикладні методи Soft Computing та еконофізики;

 • теорія хаосу в динамічних системах;

 • моделювання кризових ситуацій;


 • 19
  системи баз даних та знань;

 • математичні і статистичні методи моделювання систем.Секція 3. «Інноваційний розвиток економіки»

Підсекції • інноваційна економіка і підприємництво;

 • бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

 • фінансовий механізм розвитку регіону.Секція 4. «Менеджмент»

Підсекції • процеси управління;

 • кризовий менеджмент;

 • менеджмент в промисловості;

 • управління ризиками;

 • реструктуризація підприємств.

Матеріали необхідно надіслати до 01 липня 2015 р.

Організаційний внесок – 100 грн.
Адреса оргкомітету: каб. 208, вул. Дарвіна, 2А, м. Чернівці, 58000.

Контактний телефон: +38 (0372) 55-38-03; +38 097 4065842 – Виклюк Ярослав Ігорович.

Електронна адреса: vyklyuk@ukr.net

www.bukuniver.edu.ua
**********

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАНУ

Національна академія наук України

Українське матеріалознавче товариство

Національний nехнічний Університет України "КПІ"
05 – 08 жовтня 2015 р. проводять

20
Міжнародну конференцію
«HighMatTech»
Напрями роботи конференції:

A. Фундаментальні основи сучасного матеріалознавства. Моделювання технологічних процесів здобуття матеріалів і їх властивостей.

B. Металеві матеріали і технології їх здобуття і обробки. Високоентропійні сплави.

C. Порошкова металургія: сучасний стан науки і виробництва; новітні матеріали, властивості, технології.

D. Наноматеріалознавство: технології і матеріали.

E. Кераміка функціонального і конструкційного призначення. Високотемпературні і жаростійкі матеріали.

F. Новітні розробки в області створення полімерних матеріалів з покращуваними характеристиками.

G. Композиційні матеріали: спеціальні властивості і перспективи практичного використання.

H. Інженерія поверхні.

I. Сучасні технології зєднання матеріалів.

J. Устаткування і методики для характеризації властивостей матеріалів.
Матеріали необхідно надіслати до 30 червня 2015 р.

Організаційний внесок – 1000 грн.


Контактна інформація:

ІПМ НАНУ (Київ, Україна), вул. Кржижанівського, 3, Київ, 03680, Україна

Телефон +380 (44) 424 20 73, моб.тел.+38-050-358-94-75 – Леонід Іванович Чернишев, Федорова Наталія Євгенівна

Факс: +380 (44) 424 20 73

Email: umrs2004@ukr.net
**********

21
Національна академія наук УкраїниІнститут проблем природокористування та екології
6 9 жовтня 2015 р. проводять
Восьму міжнародну науково-практичну конференцію
«ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ»
Напрями роботи конференції:

 • теоретичні, гуманістичні, правові, філософськи аспекти сталого розвитку;

 • природноресурсний потенціал, його збереження, раціональне природокористування і екотехнології;

 • особливості функціонування великих гео- техно- екосистем, наслідки порушення їх рівноваги;

 • біорізноманіття, екомережа, заповідні території;

 • екомоніторинг, еко- та техногенна безпека життєдіяльності;

 • геолого-геофізичні та космічні явища, прогноз їх впливу на стан навколишнього середовища;

 • сучасна геоінформатика в екомоніторингу; комп’ютерні технології і інформаційні системи;

 • екологічна освіта, спеціалізація при підготовці наукових та інженерних кадрів;

 • роль суспільства у реалізації цілей сталого розвитку.

Матеріали необхідно надіслати до 17 липня 2015 р.

Організаційний внесок – 300 грн.
Адреса оргкомітету:

Інститут проблем природокористування та екології НАН України

вул. Московська, 6, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна.

Teлефон:+38 056 7453043

Факс: +38 056 7447192


22


E-mail: ippe-main@svitonline.com

http://ippenan.com/
**********

Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя (Україна)

Могильовський державний університет продовольства

(м. Могильов, Республіка Білорусь)

Польська академія здоров’я (м. Жешув, Республіка Польща)

Природничий університет (м. Люблін, Республіка Польща )

Львівський національний університет ветеринарної

медицини та біотехнології ім. С.З. Ґжицького (Україна)
8 – 9 жовтня 2015 р. проводять
Міжнародну науково-технічну конференцію
«СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ХАРЧОВОЇ НАУКИ

ТА ПРОМИСЛОВОСТІ»
Напрями роботи конференції:

 • харчові технології;

 • харчова хімія і біотехнологія;

 • безпека і експертиза харчових продуктів;

 • стандартизація, сертифікація сировини і харчових продуктів;

 • економічні аспекти, пріоритети та інновації у виробництві харчових продуктів.

Матеріали необхідно надіслати до 28 вересня 2015 р.

Організаційний внесок – 200 грн.
Адреса: ТНТУ імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль 46001

Teлефон: (0352) 52-91-39

Факс: (0352) 254983

E-mail: galya_karpik@ukr.net


23
Реєстраційну форму та інформацію про конференцію можна завантажити за наступним посиланням:

www.tntu.edu.ua/technology2015/invitation1-ukr.pdf
**********

Регіональний навчальний центр всесвітньої митної організації

Університет митної справи та фінансів

Національна академія наук України

Інститут історії України
29–30 жовтня 2015 р. проводять
ІХ Міжнародну наукову конференцію
«ІСТОРІЯ ТОРГІВЛІ, ПОДАТКІВ ТА МИТА»
Організаційний внесок – 75 грн.
Адреса оргкомітету:

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 2/4, Університет митної справи та фінансів, оргкомітет конференції.


Реєстрація учасників перед початком конференції відбуватиметься за адресою: вул. Дзержинського, 2/4, корп. № 1 УМСФ.
Телефони:

+38 (0562) 47-18-32 – Галясовська Ольга Володимирівна (з питань прийняття заявок від учасників, проїзду до університету та поселення),

+38 (056) 370-18-54 – Дячок Олег Олександрович (з питань розгляду та друку тез).

http://umsf.dp.ua


24


НАУКОВІ ВИДАННЯ
**********

Науковий вісник Херсонського державного університету.

Серія «Юридичні науки»
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» – це юридичний науково-теоретичний фаховий журнал, заснований у 2012 р.

У журналі висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та екологічного права, кримінології, кримінального, кримінально-процесуального права та інших галузей права.

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 10 жовтня 2013 року № 1411 (додаток № 5).

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Вартість публікації становить 380 грн.

Матеріали надсилати до 3 липня 2015 р. (включно).


Контактна інформація:

Редакція Наукового вісника Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»

вул. 40 років Жовтня, 27, каб. 301, м. Херсон, Україна, 73000

Телефон: 095 0409403

Електронна адреса: editor@lj.kherson.ua

www.lj.kherson.ua

**********


25
Научно-периодический журнал«Cambridge Journal of Education and Science»
Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES) в сотрудничестве с Кембриджским университетом (Великобритания) приглашает вас к публикации в научном периодическом журнале « Cambridge Journal of Education and Science»

Кембриджский журнал в сфере образования и науки. Журнал зарегистрирован в Великобритании.

В журнале публикуются материалы по гуманитарным, общественным, техническим и естественным наукам. Журнал издается на английском, польском, русском, украинском и турецком языках. Пример выходных данных статьи – Kmit A. International collaboration in Eurasia // Cambridge Journal of Education and Science, “Cambridge University Press”, 2015, № 2(14). – P. 11-16. 

Периодичность выхода – 1 номер в полгода.

Статьи в номер 2(14)/ 2015 принимаются до 30 июня 2015.

Часть тиража издания отправляется в библиотеки крупнейших университетов мира.

Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей, молодых специалистов, преподавателей, научных работников различных стран.

Материалы издания размещаются в SCOPUS.

Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 5.275
SCImago Journal Rank (SJR): 5.347
Основные рубрики журнала:


 • Антропология

 • Авиация и космонавтика

 • Архитектура

 • Астрономия и космические технологии

 • Биология

 • Биотехнологии и пищевая промышленность

 • Микробиология

 • География


 • 26
  Геодезия

 • Геология

 • Демография и этнография

 • Журналистика

 • Информатика

 • Искусствоведение и культурология

 • История и археология

 • Математика

 • Машиностроение

 • Материаловедение

 • Медицина и ветеринария

 • Механика

 • Энергетика

 • Национальная безопасность и охрана порядка

 • Кибернетика

 • Информационные системы

 • Информатика и компьютерные технологии

 • Компьютерная инженерия

 • Нанотехнологии

 • Журналистика и издательское дело

 • Последипломное образование

 • Политология

 • Психология

 • Педагогика

 • Радиоэлектроника и связь

 • Регионоведение и социально-экономическая география

 • Религиоведение

 • Сельское хозяйство

 • Пищевые технологии

 • Социология

 • Технические науки в целом

 • Транспорт

 • Физика

 • Филология и лингвистика


 • 27
  Философия и религия

 • Химия

 • Биохимия

 • Экономика и управление

 • Бухгалтерский учет и аудит

 • Финансы и банковское дело

 • Туризм и гостиничный бизнес

 • Маркетинг и реклама

 • Юриспруденция

 • Физическая культура, здоровье и спорт

Cтатью и сведения об авторе необходимо отправить до 30 июня 2015 г. на адрес редакции: iadces.agency@gmail.com

Публикация 1 статьи в журнале объемом до 8 страниц текста – 40 евро

Контакты:

International Agency for Development of Culture, Education and Science

Level 7/ 30 Collins St, Melbourne, VIC 3000, Australia

E-mail: iadces.agency@gmail.com

www.iadces.com
**********

Науковий вісник

Інституту політичних і геополітичних досліджень
Редакційна колегія наукового вісника Інституту політичних і геополітичних досліджень оголошує про формування 2-го випуску збірника наукових праць 2015 року (Випуск №1, 2015).

Наукові статті до другого випуску Наукового вісника ІПГД (Випуск №1, 2015) приймаються до 31 липня 2015 року на електронну пошту ipgd@i.ua

Науковий вісник представляє собою збірник наукових праць, метою якого є сприяння розвитку політичної науки в Україні та за кордоном, проведення досліджень сучасних глобалізаційних процесів і геополітики.


28


Науковий вісник Інституту політичних і геополітичних досліджень є періодичним електронним виданням, яке виходить чотири рази на рік (щоквартально). Статті приймаються українською, російською та англійською мовами. Публікування є безкоштовним. Науковий вісник розміщений на офіційному сайті Інституту політичних і геополітичних досліджень http://ipgd.com.ua/

Засновником наукового вісника є громадська організація Інститут політичних і геополітичних досліджень. Головний редактор – директор Інституту політичних і геополітичних досліджень, кандидат політичних наук Сергій Бостан.У науковому віснику представлені рубрики:

- «Державне управління»;

- «Економічні науки»;

- «Історичні науки»;

- «Політичні науки»;

- «Соціологічні науки»;

- «Філософські науки»;

- «Юридичні науки».

У віснику публікуються наукові статті, які відповідають поставленим вимогам, визначеним рубрикам та відносяться до області гуманітарних наук.

Вісник являється рецензованим науковим виданням. Перед опублікуванням всі наукові статті проходять експертну оцінку. Всі матеріали наукового вісника представлені у відкритому та вільному доступі.

Редакційна колегія Наукового вісника Інституту політичних і геополітичних досліджень запрошує авторів наукових статей до публікації на сторінках видання. Можливість розмістити результати своїх наукових робіт мають як кандидати (доктори) наук, так і молоді науковці (студенти, аспіранти, здобувачі), які займаються науковими дослідженнями з визначеної тематики.
**********

29
Гранты 2015(стипендии Отто Байера) для обучения

в Германии
Фонд имени Отто Байера (Bayer Foundations) сообщает о приеме заявок на получение стипендий для обучения в Германии.

К участию в конкурсе приглашаются студенты и молодые профессионалы, получившие диплом не более двух лет назад, специализирующиеся в • Биологии и молекулярной биологии

 • Биоинженерии и биоинформатике,

 • Химии и биохимии

 • Фармацевтике, создании и исследованиях лекарственных препаратов.

Участниками программы могут стать социально активные молодые специалисты, продемонстрировавшие высокую академическую успеваемость на предыдущих уровнях обучения. В конкурсном отборе учитывается высокая степень профессиональной мотивации и наличие личных профессиональных проектов. Стипендия может быть использована для обучения на специализированных курсах, подготовки диссертации, обучения в аспирантуре, для участия в образовательных проектах, стажировках, летних школах. Стипендиальная программа учреждена для интернационализации научного знания, поэтому основной акцент делается на финансировании поездок немецких молодых специалистов за пределы Германии, и иностранных специалистов – в Германию. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются до 10 июля 2015 года. Полная информация о программе и формы заявок представлены на сайте Фонда: http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-scholarships.aspx Перевод сообщения выполнен сотрудниками ИК "НТ-ИНФОРМ" ( www.rsci.ru ).
**********


30


International Agency for the Development of Culture,

Education and Science (IADCES)
объявляет проведение конкурса на получение исследовательских грантов на 2016 календарный год. Гранты присуждаются независимой комиссией экспертов на основе предыдущего анонимного рецензирования письменных заявок ("peer-review"). Гранты предоставляются авторам тех научных проектов, которые соответствуют международным стандартам. Долгосрочным заданием программы является поддержка развития научных исследований в разных странах мира. Бюджет конкурса 35 млн. американских долларов.
Право на участие в конкурсе

Участники конкурса. Участником конкурса может быть любой работник научных и образовательных учреждений, или лицо, которое учится у них. Он должен использовать полученный грант только для научных целей, предвиденных в заявке на проект. Свободное владение английским языком для участия в конкурсе не требуется. Лица, которые раньше получали гранты от IADCES, могут подавать заявки на данный конкурс.

Сферы исследований. Любые научные дисциплины, включая математику, материаловедение, биологию, экономику, право, педагогику, психологию, физику, физическую культуру и здоровье, историю, литературу, лингвистику, философию, культурологические исследования, религиоведение, искусствоведение, гендерные исследования и тому подобное.

Проекты. На конкурс допускаются разнообразные типы проектов: научные, архивные или полевые исследования с дальнейшим написанием монографии; сборники источниковедческих материалов; работа с архивными или музейными коллекциями, результаты которой в дальнейшем могут быть использованы в конкретных исследовательских проектах. Поощряется представление заявок на общие проекты. Один из участников проекта должен подать заявку от имени группы на условиях, описанных в бланке заявки.

31
Критерии отбора
В каждом проекте должно быть четко и убедительно сформулировано:

 • какими являются цели данного проекта,

 • какие используются источники, и какая применяется методология,

 • какое значение будут иметь полученные результаты для труда других исследователей,

 • какие конечные результаты проекта должны быть получены.

Общая оценка проекта будет зависеть от опыта исследовательской и преподавательской деятельности участника конкурса, а также от рекомендации, предоставленной его коллегой. Однако важнейшим критерием отбора является качество самого проекта, в том виде, в котором он представлен в заявке самим соискателем. Не существует ни одной особенной техники или формулы, по которой должна быть составлена заявка. Очень важно, чтобы она была написана убедительно, четким языком, понятным как для специалистов в этой отрасли, так и для широко образованных коллег.Подробная информация на сайте: http://www.iadces.com

Заявка может посылаться только электронной почтой (файл Word) по адресу: iadces.grants@gmail.com

Заявки на конкурс принимаются до 01 июля 2015  г.
**********

32
КОНКУРС
Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Інститут екологічної безпеки, кафедра екології

Український науково-дослідний та навчальний центр хіммотології та сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин Спілка хіммотологів.
запрошують до участі у
І Всеукраїнському конкурсі
«МОЛОДЬ І ПРОГРЕС

У РАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ-2015»
Конкурс проводиться за такими номінаціями:


 • Антропогенна діяльність та вплив зміни клімату на довкілля.

 • Оцінка стану довкілля, екологічні бази даних та прогнозування розвитку природно-техногенних процесів.

 • Дистанційне зондування Землі та геоінформаційні технології в невиснажному природокористуванні, екоуправління.

 • Глобальний інвайронменталізм, екологічна освіта та культура.

 • Оцінка екологічних ризиків забруднення водних об'єктів.

 • Ідентифікація та оцінка точкових джерел забруднення водних об'єктів.

 • Водопостачання, водовідведення, технології очистки забруднених вод.

 • Збереження біотичного різноманіття та формування екомережі.

 • Енергоефективність, енергоощадність, екологічно чисті технології та збалансований розвиток суспільства.

 • Відновлювані джерела енергії та альтернативні палива.


 • 33
  Біоенергетика, біомаса та екобіотехнології.

 • Хіммотологія, альтернативні та перспективні моторні палива.

 • Екологічна безпека у транспортній галузі.

 • Паливна ефективність та екотехнологічні інновації в транспортній галузі.

 • Екобезпека урбоекосистем, екологічні рішення для комунального господарства, енергоефективні житлові будівлі.

 • Поводження з відходами, полігони твердих побутових відходів.

 • Проблеми поводження з радіоактивними відходами.

 • Рециклінг і утилізація літаків і спецавтотранспорту.

Вимоги до учасників конкурсу та конкурсних робіт. До участі в конкурсі допускаються представники екологічних організацій, інститутів та науково-дослідних установ у сфері охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження, Національної академії наук, технікумів, вищих навчальних закладів України (віком до 35 років).

Конкурсні роботи (наукова розробка, технічний реферат, патентна розробка, монографія, стаття та ін.), виконані українською, російською або англійською мовами, приймаються в паперовому вигляді (один екземпляр обсягом 20-40 сторінок).

Усі витрати, пов’язані з участю у Конкурсі, бере на себе вищий навчальний заклад або організація, представником якої є учасник конкурсу.
Конкурсні роботи та анкету учасника надсилати за адресою:

03680, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1,

Національний авіаційний університет,

Інституту екологічної безпеки

Кафедра екології

з поміткою «Конкурс - «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні-2015».

Контактна особа: Радомська Маргарита Мирославівна (тел.: 0674983873 або e-mail: youth_for_nature@ukr.net)


34


Порядок проведення конкурсу. Усі роботи, що надійдуть на адресу оргкомітету у встановлений термін (25 жовтня 2015 р.), на першому етапі будуть розглянуті спеціально створеною комісією, до складу якої увійдуть представники кафедри екології Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету та незалежні експерти зі сфери охорони навколишнього середовища, у термін до 20 листопада 2015 р. За результатами оцінки конкурсною комісією автори найкращих робіт будуть запрошені на кафедру екології Національного авіаційного університету для участі у спільному семінарі, що відбудеться у грудні 2015 р. (другому турі конкурсу), де зможуть виступити з доповідями про результати проведеного наукового дослідження за темою конкурсної роботи.

Нагородження учасників конкурсу. Переможці І-го етапу конкурсу в кожній номінації будуть нагороджені грамотами, а переможці ІІ-го туру отримують почесні дипломи та подарунки.

Адреса:


Кафедра екології

03680, м. Київ, проспек Космонавта Комарова, 1,

E-mail: youth_for_nature@ukr.net
**********

КОНКУРС ІМЕНІ ЄЖИ ҐЄДРОЙЦЯ
У 2006 році з нагоди Року Єжи Ґєдройця Посольство Республіки Польща в Україні оголосило перший конкурс на найкращі дипломні, маґістерські та кандидатські роботи, присвячені історії та сучасності Польщі, а також польсько-українським взаєминам.

Умови ІX Конкурсу 2014/2015 залишаються такими ж, як і в попередні роки: потрібно надіслати роботу, присвячену історії та сучасності Польщі або польсько-українським взаєминам (в електронному та роздрукованому вигляді), короткий зміст цієї роботи (резюме або автореферат) та CV автора на адресу Посольства Польщі у Києві до 17 липня 2015 р.

Прийматимуться лише ті праці, захист яких відбувся протягом 2014-2015 рр. Їх оцінюватиме міжнародне, польсько-українське жюрі. Передбачено по три премії у двох категоріях: для дипломних або маґістерських робіт та для кандидатських робіт.


35


Перша премія за кандидатську роботу становитиме 900 євро, друга – 500, третя – 300. Перша премія за маґістерську або дипломну роботу становитиме 350 євро, друга – 200, третя – 150. Найкращі праці будуть надруковані у престижних наукових виданнях.

У Конкурсі можуть брати участь лише громадяни України.

Контактна особа: Анна Кузьма, радник Посольства Республіки Польща в Україні, керівник сектору науки та освіти.

Телефон: (044) 230-07-08;

E-mail: anna.kuzma@msz.gov.pl

Адреса Посольства РП: вул. Ярославів вал, 12, 01901 Київ.


Інформація знаходиться на сайті

http://www.science-community.org/ru/node/156289


За детальною інформацією звертатися у відділ науково-технічної інформації (Наукова бібліотека ДНУ, кімната Б-17)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка