10 клас українська мова І. Доведіть або спростуйте тезу (у формі твору-роздуму) «Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру»Скачати 74.19 Kb.
Дата конвертації23.01.2018
Розмір74.19 Kb.

Харківська академія неперервної освіти

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіадиз української мови та літератури

(грудень 2017 р.)10 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

І. Доведіть або спростуйте тезу (у формі твору-роздуму) «Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру» (Г.Сковорода), використавши як аргументи:

а) спостереження; б) власний досвід; в) приклади з художньої літератури або кінофільмів, преси.Обсяг: 2 – 2,5 стор. 12 б.

ІІ. Запишіть слова, знявши риску:

На/сторожі, ані/чичирк, до/ладу, чим/раз, на/гора, на/розхват, по/правді, один/ в/ один, коли/ не/ коли, на/гамуз, без/угаву, до/останку, на/весну, на/льоту.             

7 б. (кожне слово – 0,5 б.)

ІІІ. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на запитання й виконайте завдання.

1. Як називаються слова, що мають схоже звучання, але відмінне значення? Уведіть у речення подані слова: особа, особистість.

2. Хто автор чотиритомного словника, який побачив світ у 1909 році? Скільки слів входить до його реєстру?

3. Випишіть лише архаїзми, додавши до них сучасні відповідники:бульба, легінь, перст, рамено, колиба, десниця, ґазда.

4. Випишіть лише помилкові сполуки слів і відредагуйте їх:

прийшло в голову, впадати в очі, захворіти грипом, у порядку виключення, попри перешкоди, утамувати спрагу.

5. Визначте іменник, який належить до іншого роду:Поні, шимпанзе, какаду, конферансьє, торнадо, Тбілісі.

9 б. (1, 2 завдання – по 2 б., 3 – 1,5 б., 4 – 3 б., 5 – 0,5 б.)

ІV. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всій конструкції та компонентам як простим реченням, побудуйте схему).

Він був бруднувато-сірим попелястим і тільки тепер викупавшись у річці знову став сліпучо-білим красенем схожим на древніх предків що царювали по циркових аренах. (В. Дрозд) 8 б. (розділові знаки – 1 б.,члени речення – 2 б., частини мови – 2 б.,

характеристика – 2,5 б., схема – 0,5 б.)

V. І.Виконайте тестові завдання. Оберіть одну правильну відповідь:

1. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

А походжає, щирість, їстоньки; Б дзвонити, п’ятниць, український;

В йодистий, з’єднування, сьогодення; Г підйомний, щебечуть, джміль;

Д висаджують, зозулястий, перемивають.2. У всіх словах відбувається спрощення в групах приголосних, що позначається на письмі:
А турис..ський, виїз..ний, зліс..ний, особистіс..ний;
Б фашис..ський, тиж..невий, пристрас..ний, ус..ний;
В заздріс..ний, ціліс..ний, швидкіс..ний, піз..но;
Г пропагандис..ський, щас..ливий, проїз..ний, перехрес..ний;

Д шіс..сот, ях..смен, капос..ний, форпос..ний.

3. Правильно наголошені всі слова в рядку:

А псевдόнім, наόпашки, зáсічка, горíлиць, дешевéнький;

Б здичáвілий, одинáдцять, арáхіс, дворазόвий, донесхόчу;

В невизнáння, нéнависть, позáторік, ветеринáрія, листопáд;

Г кропивá, жалюзí, обіця´нка, дόлішній, стеногрáфія;

Д надрядкόвий, феномéн, цéнтнер, пізнáння, прощéння.

4. Позначте словосполучення, яке потребує редагування:

А доброчинний вечір; Б окраса сезону; В воєнне звання; Г глуха ніч; Д вітальний адрес.4 б. (кожна правильна відповідь – 1 б.)

V. ІІУстановіть відповідність:

  1. Доберіть приклад до кожного виду речення.

Вид речення Приклад

1 називне А Шкода даремно згаяного часу.

2 означено-особове Б Гостей зустрічали щиро, з хлібом-сіллю.

3 неозначено-особове В Кришталевий промінь сміливого сонця.

4 безособове Г Допоки горіти буде долоні твоєї дотик.

5 узагальнено-особове Д Поверни золоті її очі, сині хвилі і вітер весни.

Е Більше роби, та менше говори.
2. З’ясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів (цифра позначає наступне слово).

Українській класичній (1)прозі (2)завжди була (3)властива яскрава (4)поетичність.

А підмет Б присудок В означення Г додаток Д обставина


  1. Доберіть приклад до кожного виду підрядного речення.

Вид підрядного речення

Приклад

1 обставинне умови


А. Не ударить в поршень пара, як не буде кочегара (П.Воронько).

2 обставинне причини

Б. У гущині заростей, де повітря стояло непорушно, було жарко (В.Нестайко)


3 обставинне часу


В. Поки батько хворів, Жайсак, син Шакірів, пас байський табун (З.Тулуб).


4 означальне


Г. А що тепер були дні гарячі, то вона ходила лише в сорочці підперезана (О.Кобилянська).


5 обставинне допустове


Д. Дивлячись під ноги, щоб не наступити на міну, бійці підходили до траншей (О.Гончар).
Е. Розумні й хитруваті були в цього діда очі, дарма що старий-престарий він був (О.Довженко)
7 б. (кожна правильно встановлена відповідність – 0,5 б.)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І. Напишіть твір за однією з тем:

1. Епічні твори І.Нечуя-Левицького та Панаса Мирного: спільне й відмінне в художній манері (за творами «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика та «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького).

2. Прагнення людини вивищуватися над оточенням через розрив родових традицій, нехтування народною мораллю варте осуду чи схвалення? (за твором «Мартин Боруля» І.Карпенка-Карого).

3. Визначна особистість як провідник нації (за поемою І.Франка «Мойсей»).12 б.

ІІ. Дайте чіткі й лаконічні відповіді на запитання й виконайте завдання.

  1. Який роман мав декілька редакцій і починався з нарису? Назвіть автора, запишіть назву кожної редакції цього роману, зазначте рік і місце видання.

  2. Назвіть літописи, що стали сюжетною основою роману «Чорна рада» Пантелеймона Куліша.

  3. Про який твір Євген Сверстюк сказав:«Зі своїм запорозьким бурлацтвом він самовільно влетів у метушливий світ олімпійських маскарадів, його сміх розітнувся голосною луною і наче задихнувся без повітря»? (Укажіть назву й автора твору).

4. Назвіть автора й твір, про яких М.Коцюбинський написав: «Зараз уявляю собі Вас, як, сидячи за столом, плетете сітку-мотузянку на рибу й словесно – на людські душі. Коли б та сітка плелася довше, може, ми мали б не одну ще таку гарну річ, як «…».

5. Хто назвав «Кайдашеву сім’ю» І. Нечуя-Левицького «найкращою оздобою українського письменства»?

6. Григорій Сковорода називає «фабулою»:

А свої афоризми Б епіграфи до творів В оповідну частину байки Г мораль байки Д байку як жанр

7. Прочитайте рядки («Мартин Боруля»І.Карпенка-Карого):

«Виграв чи програв, а грошики дай! Живи – не тужи! Все одно, що лікар: чи вилічив, чи залічив – плати!»

Ця репліка належить:А Націєвському Б Степанові В Трандалєву Г Гервасію Гуляницькому Д Мартину Борулі

8. Кого з героїв описано в рядку: «…чоловік гордий та жорстокий, з нього буде добрий сіпака»: А Яким Сомко «Чорна рада»П. Куліша

Б Карпо Кайдаш «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

В Чіпка Варениченко «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика

Г Омелько Кайдаш «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Д Грицько Чупруненко «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика

9. Установіть відповідність між жанром твору і героєм із нього:


Жанр

Герой

1.

Соціально-побутова драма

А Баба Палажка

2.

Соціально-психологічний роман

Б Василь Порох

3.

Історичний роман

В Макогоненко

4.

Соціально-побутова повість

Г Сотник ЮскоД Антон Корецький

10. Установіть відповідність між назвами Шевченкових творів та уривками з них:

Назва твору

Уривок

1. «Сон (У всякого своя доля)»

А Отам то милостивії ми

Ненагодовану і голу

Застукали сердешну волю….

2. «Гайдамаки»

Б Подивіться на рай тихий,

На свою країну,

Полюбіте щирим серцем

Велику руїну…

3. «Кавказ»

В Ти нас ріжеш – заріж і їх:

Вони католики.

Чого ж ти став? Чом не ріжеш?

4. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»

Г Дивлюся: хати над шляхами

Та городі: з стома церквами,

А в городах, мов журавлі,

Замуштрували москалі…
Д Малого сліду не покину

На нашій славній Україні,

На нашій – не своїй землі.


10 б. (кожне завдання – 1 бал (якщо наявні 4 позиції, то вони оцінюються по 0,25 б.; якщо 3 позиції – по 0,33 б., 2 – по 0,5 б.)).
ІІІ. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка заповніть «паспорт» твору.

Мій поклик: праця, щастя і свобода,
Я є мужик, пролог, не епілог.

Я з п'ющими за пліт не виливаю,


З їдцями їм, для бійки маю бук,
На празнику життя не позіваю,
Та в бідності не опускаю рук.

1. Назва. 2. Автор. 3. Рік написання. 4. Збірка, рік її видання. 5. Літературний рід. 6. Жанр. 7. Тема. 8. Ідея. 9. Віршовий розмір. 10. Особливості римування.

11. Характеристика ліричного героя. 12. Художні засоби й прийоми. 13. Кому присвячено твір і чому?13 б. (1 – 3, 5 – 7 – по 0,5 б.;

4, 8, 9, 13 – по 1 б.; 10 – 12 – по 2 б.)
Максимальна кількість балів – 82

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка