1. Про організований початок 2017/2018 н рДата конвертації14.01.2018
Розмір445 b.1. Про організований початок 2017/2018 н.р.

 • 1. Про організований початок 2017/2018 н.р.

 • Л.М. Чаюк, заступник начальника відділу освіти

 • Л.І. Біловол, завідувач РМК

 • Л.М. Шевченко, методист РМК

 • 2. Організація і проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 у Нововодолазькому районі.

 • Ю.Д. Олександренко, методист РМК

 • 3. Про підсумки набору учнів до 1-х та 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 н.р.

 • Н.М. Марюхна, методист РМК

 • 4. Про організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у 2017/2018 н.р.

 • Н.М. Марюхна, методист РМК5. Про організацію та проведення виховних заходів у 2017/2018 н.р.

 • 5. Про організацію та проведення виховних заходів у 2017/2018 н.р.

 • К.В. Грубник, методист РМК

 • 6. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2017/2018 н.р.

 • Н.М. Килипко, методист РМК

 • 7. Про стан забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів підручниками на 2017/2018 н.р.

 • Л.М. Шевченко, методист РМК

 • 8. Підведення підсумків І етапу Всеукраїнського заходу «Рейд Урок»

 • Л.М. Попазова, методист РМК

 • 9. Про функціонування сайтів навчальних закладів

 • Л.М. Чаюк, заступник начальника відділу освіти

 • 10. Оголошення.

ЗНО – 2018

 • ЗНО – 2018

 • PISA – 2018

 • Загальнодержавне моніторингове дослідження якості початкової освіти

 • Інклюзивна освіта

 • Модернізація мережі ЗНЗ

 • Новий Державний стандарт

 • початкової освіти2017

 • 2017

 • ДПА у формі ЗНО для випускників старшої школи ЗНЗ

 • Апробація нового формату завдань з розуміння мови на слух (аудіювання) для сертифікаційних робіт з іноземних мов2017

 • 2017

 • Міжнародне

 • дослідження якості освіти PISA: Пілотний етап2017

 • 2017

 • Загальнодержавне моніторингове дослідження якості початкової освіти:

 • Пілотний етапЗакон України

 • Закон України

 • "Про внесення змін до Закону України "Про освіту“ щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг"Постанови КМУ

 • Постанови КМУ

 • від 12.07.2017 № 545 “Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;

 • від 09.08.2017 № 588 “Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”

 • Розпорядження КМУ

 • від 09.08.2017 № 526-р “Про Національну стратегію  реформування системи інституційного догляду  та виховання дітей на 2017—2026 роки та  план заходів з реалізації її І етапу”Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить:

 • Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить:

 • одна — три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;

 • не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.”.Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може розроблятися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма

 • УВАГА!!! – виключено норму щодо граничної наповнюваності класів (було – 20 учнів)Новий абзац п. 11

 • Новий абзац п. 11

 • Корекційно-розвиткова робота — комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини. Корекційно-розвиткова робота проводиться як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей учня.

 • Тривалість групового корекційно-розвиткового заняття становить 35—40 хвилин, індивідуального — 20—25 хвилин. Групи наповнюваністю два — шість учнів комплектуються відповідним спеціалістом з урахуванням однорідності порушень та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.

 • Корекційно-розвиткові заняття проводяться вчителями-дефектологами (корекційними педагогами) та практичними психологами.Відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності на кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку за формою згідно з додатком, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає конкретні навчальні стратегії та підходи.

 • Відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності на кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку за формою згідно з додатком, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає конкретні навчальні стратегії та підходи.

 • В індивідуальній програмі розвитку зазначається загальна інформація про учня, наявний рівень знань і вмінь, динаміку розвитку, адаптацію навчального матеріалу, технічні пристосування, додаткові послуги (корекційно-розвиткові заняття), визначені на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

 • Індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків учня або його законних представників, затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу і підписується батьками або законними представниками та переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригуванняВ індивідуальній програмі розвитку зазначається кількість годин та напрями проведення корекційно-розвиткових занять, визначені психолого-медико-педагогічною консультацією з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учня та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема:

 • В індивідуальній програмі розвитку зазначається кількість годин та напрями проведення корекційно-розвиткових занять, визначені психолого-медико-педагогічною консультацією з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учня та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема:

 • три — п’ять годин — для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями;

 • п’ять — вісім годин — для дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку тощо).

 • Години, визначені для проведення корекційно-розвиткових занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження учнів з особливими освітніми потребами. Корекційно-розвиткові заняття проводяться з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності учня1. Затверджено Положення про інклюзивно-ресурсний центр.

 • 1. Затверджено Положення про інклюзивно-ресурсний центр.

 • 2. Рекомендовано органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади відповідно до Положення, затвердженого цією постановою, утворити протягом двох місяців:

 • інклюзивно-ресурсні центри.“Про Національну стратегію  реформування системи інституційного догляду  та виховання дітей на 2017—2026 роки та  план заходів з реалізації її І етапу”

 • “Про Національну стратегію  реформування системи інституційного догляду  та виховання дітей на 2017—2026 роки та  план заходів з реалізації її І етапу”

 • Метою Стратегії є зміна системи інституційного догляду та виховання дітей на систему, яка забезпечує догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі.Затвердженого наказом МОНУ від 12.01.2016 № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184/28314

 • Затвердженого наказом МОНУ від 12.01.2016 № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184/28314

 • Наказ МОНУ № 635 від 24.04.2017 "Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"

 • Наказ МОНУ від 06.06.2016 №624 "Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"  (набув чинності 23.08.2016)

 • Лист МОН України від 28.03.2016 № 1/9-154 "Щодо надання роз'яснення"

 • кількість навчальних годин для організації індивідуальної форми навчання учнів визначається наказом керівника навчального закладу та затверджується відповідним органом управління освітою відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану за умови виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти і становить:

 • 1 - 4-ті класи - 5 год. на тиждень на кожного учня;

 • 5 - 9-ті класи - 8 год. на тиждень на кожного учня;

 • 10 - 11-ті класи - 12 год. на тиждень на кожного учня.

Зарахування проводиться протягом навчального року

 • Зарахування проводиться протягом навчального року

 • учні подають:

 • заяву одного з батьків (законних представників) або особисту заяву (для учнів, які на дату подання заяви є повнолітніми);

 • документ про наявний рівень освіти (копію свідоцтва про базову загальну середню освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за останній рік навчання);

 • висновок ЛКК закладу охорони здоров'я за місцем спостереження дитини про переведення на індивідуальну форму навчання за станом здоров'я (для осіб, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад, а також осіб з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та тих, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я більше одного місяця);

 • копію відповідного документа, що підтверджує законність перебування в Україні (для іноземців або осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах);

 • витяг з протоколу засідання ПМПК (для осіб з особливими освітніми потребами (за наявності)).Лист Міністерства освіти і науки України від 9.08.2017 № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 9.08.2017 № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 30.09.2016 №1/9-514 «Про особливості викладання математики (рівень стандарту) в 10–11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів».

 • Лист Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 23.08.2017 №01-38/3382 «Про зміни до оцінювання навчальних досягнень учнів і ведення записів у класних журналах 5–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році».Із фронтальних видів контрольних робіт вилучено аудіювання та читання мовчки. Із цих видів мовленнєвої діяльності проводяться лише навчальні роботи під час звичайних уроків.

 • Із фронтальних видів контрольних робіт вилучено аудіювання та читання мовчки. Із цих видів мовленнєвої діяльності проводяться лише навчальні роботи під час звичайних уроків.

 • Змінено кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт.

 • Фронтально оцінюються диктант, письмовий переказ і письмовий твір (навчальні чи контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку».

 • Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремих уроків, проте визначають окремі колонки без дат на сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень».Результати оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос протягом семестру виставляють у колонки без дат й ураховують у семестрову оцінку.

 • Результати оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос протягом семестру виставляють у колонки без дат й ураховують у семестрову оцінку.

 • Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт, а семестровуна основі тематичного оцінювання та результатів оцінювання певного виду мовленнєвої діяльності: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) або читання вголос.Фронтальні види контрольних робіт у 5 – 9 класах

 • Фронтальні види контрольних робіт у 5 – 9 класахФронтальні види контрольних робіт у 10–11класах

 • Фронтальні види контрольних робіт у 10–11класах

 • (рівень стандарту, академічний рівень)Фронтальні види контрольних робіт у 10–11 класах

 • Фронтальні види контрольних робіт у 10–11 класах

 • (філологічний напрям: профіль – українська філологія)У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість.

 • У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість.

 • Під час оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови:

 • - допущені позиційні помилки (чергування у–в, і–й) визначаються як орфографічні (під час перевірки власних висловлень ЗНО це питання уніфіковано);

 • - у разі відсутності учня на одному зі спарених уроків під час написання контрольного твору, переказу йому надається індивідуальне завдання, визначене вчителем. Зазначене завдання виконується учнем під час уроку.

 • У разі відсутності учня на уроках протягом місяця в колонці за ведення зошита ставиться н/о (немає оцінки).Обов’язкова кількість видів контролю в 5–9 класах

 • Обов’язкова кількість видів контролю в 5–9 класахОбов’язкова кількість видів контролю в 10–11 класах

 • Обов’язкова кількість видів контролю в 10–11 класахПоданий вище в таблицях розподіл годин є мінімальним та обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю.

 • Поданий вище в таблицях розподіл годин є мінімальним та обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю.

 • Оцінка за письмовий вид роботи з розвитку мовлення виставляється всім учням, за усний – тільки тим школярам, які відповідали протягом уроку.

 • У разі відсутності учня на уроках протягом місяця в колонці за ведення зошита ставиться н/о (немає оцінки).Мінімальна кількість обов’язкових контрольних робіт відповідає кількості тем.

 • Мінімальна кількість обов’язкових контрольних робіт відповідає кількості тем.

 • Протягом кожної теми проводиться не менше, ніж одна контрольна робота.

 • Рішення про кількість контрольних робіт приймається вчителем і відображається в календарно-тематичному плані.

 • Доцільність проведення діагностичної контрольної роботи теж визначається вчителем.

 • Якщо учень був відсутнім під час контрольної роботи, він її не відпрацьовує.

 • Після колонки з датою цього уроку не залишають вільну колонку без дати.Тематичну оцінку не можна виставляти як середнє арифметичне всіх поточних.

 • Тематичну оцінку не можна виставляти як середнє арифметичне всіх поточних.

 • Тематична оцінка виставляється відповідно до важливості видів робіт:

  • контрольна робота (максимальний пріоритет);
  • письмові самостійні роботи;
  • поточна робота;
  • ведення зошитів (мінімальний пріоритет).


Тематичне оцінювання здійснюється в кінці кожної теми навчальної програми.

 • Тематичне оцінювання здійснюється в кінці кожної теми навчальної програми.

 • Якщо тема невелика (до 5 годин) тематичне оцінювання здійснюється за дві теми на кожному 6–10 уроці.Для учнів 5-6 класів - кількість практичних робіт з обов’язковим оцінюванням встановлюється на рівні 25% від загального обсягу навчального часу, який відводиться на вивчення предмета (наприклад, при курсі обсягом 36 годин кількість практичних робіт становить 9 (36/4)).

 • Для учнів 5-6 класів - кількість практичних робіт з обов’язковим оцінюванням встановлюється на рівні 25% від загального обсягу навчального часу, який відводиться на вивчення предмета (наприклад, при курсі обсягом 36 годин кількість практичних робіт становить 9 (36/4)).

 • Для учнів 7-11 класів - кількість обов’язкових практичних робіт визначається навчальною програмою.

 • Оцінки за обов’язкові практичні роботи мають бути занесені вчителем до класного журналу кожному присутньому на уроці учню. Практичні роботи відпрацюванню не підлягають.

Про структуру

 • Про структуру

 • 2017/2018 навчального року

 • та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладівТривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою

 • Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою

 • 30 календарних днів

 • без урахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо)Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році

 • Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному роціНавчальні програми, затверджені наказами МОН України

 • Навчальні програми, затверджені наказами МОН України

 • від 05.08.2016 № 948

 • «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» та

 • від 12.09.2011 № 1050

 • «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»Домашні завдання

 • Домашні завдання

 • У 1-му класі домашні завдання не задаються.

 • У 2-4 класах час на виконання д.з. не перевищує:

 • у 2-му класі – 45 хвилин;

 • у 3-му класі – 1 години 10 хвилин;

 • 4-му класі – 1 години 30 хвилин.

 • Домашні завдання не задаються учням на вихідні, святкові та канікулярні дні.

 • Недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у додаткових посібниках, зошитах з друкованою основоюОцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів

 • Вербально:

 • у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової.

 • у 2-4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»;

 • у 1-4 класах з усіх предметів варіативної складової.

 • Бально:

 • з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство»Тематична перевірка навчальних досягнень учнів (контрольні роботи) та підсумкове оцінювання за тему з предметів «Я у світі», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво», «Фізична культура», «Інформатика» не проводиться.

 • Тематична перевірка навчальних досягнень учнів (контрольні роботи) та підсумкове оцінювання за тему з предметів «Я у світі», «Основи здоров’я», «Трудове навчання», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Мистецтво», «Фізична культура», «Інформатика» не проводиться.

 • Окремо оцінка за ведення зошитів не ставиться, відповідно у журналі не фіксується.

 • Кожна письмова робота, виконана учнем/ученицею початкових класів в зошитах (у т. ч. в зошитах з друкованою основою, за наявності), перевіряється до наступного уроку • Підсумкова перевірка і підсумкове оцінювання

 • 1 клас - не передбачає тематичних перевірок і здійснюється в кінці навчального року:

 • вміння читати;

 • орфографічні і пунктуаційні вміння та графічні навички письма, культура оформлення письмових робіт.

 • Результати перевірки фіксують у характеристиці навчальних досягнень учня/учениці, що зберігається в його/її особовій справіРезультати навчальних досягнень учня/учениці не озвучуються в класі та на батьківських зборах.

 • Результати навчальних досягнень учня/учениці не озвучуються в класі та на батьківських зборах.

 • Ця інформація стосується тільки вчителя-учня-батьків (або осіб, які їх замінюють) і має бути описовою, з детальним поясненням досягнень дитини та доброзичливою допомогоюУчитель має право на:

 • Учитель має право на:

 • вільний вибір форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти;

 • самостійне переносення тем уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу,

 • визначення кількості годин на вивчення окремих тем.Інтегроване навчання

 • Інтегроване навчання

 • Головною метою інтегрованих уроків – формування цілісної картини світу і підвищення пізнавального інтересу учнівДату і тему інтегрованого уроку фіксують на сторінці одного (за вибором учителя) з тих навчальних предметів, зміст яких інтегрувався

 • Дату і тему інтегрованого уроку фіксують на сторінці одного (за вибором учителя) з тих навчальних предметів, зміст яких інтегрувався

 • Інструкція щодо заповнення класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України 08.04.2015 року № 412)

Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

 • Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

 • https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/56995/

Розпорядження КМУ №72-р від 04.02.2016

 • Розпорядження КМУ №72-р від 04.02.2016

 • Наказ Міністерства освіти і науки України “Про організацію та проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні” №149 від 23.02.2016

 • Наказ Департаменту науки і освіти “Про організацію та проведення міжнаодного дослідження якості освіти PISA-2018 в Харківській області” №142 від 11.04.2016Програма спрямована на оцінювання систем освіти в різних країнах світу на підставі тестування 15-річних учнів. Проводиться раз на три роки, починаючи з 2000 р., за рахунок членських внесків країн-учасниць.

 • Програма спрямована на оцінювання систем освіти в різних країнах світу на підставі тестування 15-річних учнів. Проводиться раз на три роки, починаючи з 2000 р., за рахунок членських внесків країн-учасниць.

 • Дослідження здійснюється за трьома напрямами: читацька грамотність, математична грамотність та природничо-наукова грамотність.PISA є унікальним проектом, який дає можливість оцінити передусім компетентності учнів із читання, математики та природничих дисциплін, прямо не пов’язані в оволодінням шкільними програмами.

 • PISA є унікальним проектом, який дає можливість оцінити передусім компетентності учнів із читання, математики та природничих дисциплін, прямо не пов’язані в оволодінням шкільними програмами.

 • Ідеться про здатність успішно навчатися й бути успішним в сучасному інноваційному суспільстві-генерувати нові ідеї, розвивати власну систему знань, застосовувати її для вирішення актуальних, особистісно й суспільно значущих проблем.Оцінювання того, наскільки 15-річні особи, які здобувають загальну освіту, володіють компетентностями, необхідними для повноцінної участі в житті суспільства.

 • Оцінювання того, наскільки 15-річні особи, які здобувають загальну освіту, володіють компетентностями, необхідними для повноцінної участі в житті суспільства.

 • В Україні відповідальним за організацію й проведення PISA-2018 є Український центр оцінювання якості освіти.Предметними галузями дослідження PISA є читацька, математична та природничо-наукова грамотність.

 • Предметними галузями дослідження PISA є читацька, математична та природничо-наукова грамотність.

 • Читацька грамотність визначається як здатність особи до широкого розуміння тексту, пошуку нової інформації, її відтворення та використання, інтерпретації змісту й формулювання власних висновків, осмислення й оцінювання змісту та форми тексту, а також зацікавленість читанням із метою підвищення рівня знань, досягнення особистісних цілей, розвитку власного потенціалу й активної участі в житті суспільства.Математична грамотність – це здатність особи до визначення й усвідомлення ролі математики в сучасному світі, надання добре обгрунтованих суджень, уміння використовувати математику в особистих цілях і в суспільному житті. У математичній галузі було виокремлено такі підрозділи, як простір і форма, зміни й взаємозалежності, кількість і невизначеність.

 • Математична грамотність – це здатність особи до визначення й усвідомлення ролі математики в сучасному світі, надання добре обгрунтованих суджень, уміння використовувати математику в особистих цілях і в суспільному житті. У математичній галузі було виокремлено такі підрозділи, як простір і форма, зміни й взаємозалежності, кількість і невизначеність.Природничо-наукова грамотність передбачає сформованість в особи наукових знань, а також здатність визначати певну наукову проблему, отримувати нове знання; пояснювати наукові явища, робити обгрунтовані висновки про них; розуміти основні характеристики науки як частини системи людського знання; усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ; прагнення долучитися до наукових галузей, бути активним членом суспільства.

 • Природничо-наукова грамотність передбачає сформованість в особи наукових знань, а також здатність визначати певну наукову проблему, отримувати нове знання; пояснювати наукові явища, робити обгрунтовані висновки про них; розуміти основні характеристики науки як частини системи людського знання; усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ; прагнення долучитися до наукових галузей, бути активним членом суспільства.

 • У природничих науках було виокремлено такі змістові підрозділи, як фізичні системи, живі системи, система біосфери та космічна система.Варто зазначити, що дослідження PISA зосереджується не стільки на визначенні рівня оволодіння учасниками тестування змістом навчальних програм, скільки на виявленні усвідомлення молоддю загальних принципів та ідей наукової теорії, здатності використовувати отримані в навчальному закладі знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях.

 • Варто зазначити, що дослідження PISA зосереджується не стільки на визначенні рівня оволодіння учасниками тестування змістом навчальних програм, скільки на виявленні усвідомлення молоддю загальних принципів та ідей наукової теорії, здатності використовувати отримані в навчальному закладі знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях.Участь в опитуванні беруть не тільки учні, але й адміністрації шкіл, а також батьки. Надана ними інформація використовується для аналізу результатів тестування учнів на тлі рівня та якості шкільного викладання й організації шкільної освіти, як-от: кваліфікація вчителів, ефективність навчальних планів, практика навчання, час на навчання як у школі, так і поза її межами контроль якості шкільних процесів, їхній моніторинг, питання лідерства, шкільне управління, залучення батьків до участі в шкільному житті, мікроклімат у школі, загальні цінності, очікування високих досягнень, взаємодія та взаємна підтримка, відсоток дітей, які не закінчили навчання в школі тощо.

 • Участь в опитуванні беруть не тільки учні, але й адміністрації шкіл, а також батьки. Надана ними інформація використовується для аналізу результатів тестування учнів на тлі рівня та якості шкільного викладання й організації шкільної освіти, як-от: кваліфікація вчителів, ефективність навчальних планів, практика навчання, час на навчання як у школі, так і поза її межами контроль якості шкільних процесів, їхній моніторинг, питання лідерства, шкільне управління, залучення батьків до участі в шкільному житті, мікроклімат у школі, загальні цінності, очікування високих досягнень, взаємодія та взаємна підтримка, відсоток дітей, які не закінчили навчання в школі тощо.Під час проведення основного етапу дослідження PISA-2018 буде використано дві обов’язкові анкети для кожної з країн-учасниць, а саме “Анкета для учнів”, на заповнення якої відводиться близько 35 хв., та “Анкета для адміністрації навчальних закладів”, час заповнення якої становить 45 хв.

 • Під час проведення основного етапу дослідження PISA-2018 буде використано дві обов’язкові анкети для кожної з країн-учасниць, а саме “Анкета для учнів”, на заповнення якої відводиться близько 35 хв., та “Анкета для адміністрації навчальних закладів”, час заповнення якої становить 45 хв.

 • Анкети охоплюють широке коло контекстних питань. Модель опитування є стабільною: анкета для учнів заповнюється кожним учасником тестування, а анкета для адміністрації навчальних закладів-керівниками відповідних навчальних закладів.PISA-2018 пропонує учням також додаткові анкети: “Анкета про освітній вибір” (час на заповнення-10 хв.), “Анкета про володіння інформаційно-комунікаційними технологіями” (час на заповнення-10 хв.) та “Анкета про благополуччя” (час на заповнення-15 хв.).

 • PISA-2018 пропонує учням також додаткові анкети: “Анкета про освітній вибір” (час на заповнення-10 хв.), “Анкета про володіння інформаційно-комунікаційними технологіями” (час на заповнення-10 хв.) та “Анкета про благополуччя” (час на заповнення-15 хв.).

 • Додатково PISA-2018 пропонує “Анкету для вчителів” і “Анкету для батьків”. “Анкета для учнів” і “Анкета для шкіл” будут використовуватися як за комп’ютерного, так і за паперового тестування: форма проведення опитування має збігатися з формою тестування, яку було обрано країною для участі в PISA-2018.

 • Усі додаткові анкети,окрім анкети для батьків, яка є лише в паперовому вигляді,- комп’ютерні.Паперовий формат тестування передбачає формування 12 різних зошитів для учнів, що забезпечить уникнення списувань, підказок із боку інструкторів тощо.

 • Паперовий формат тестування передбачає формування 12 різних зошитів для учнів, що забезпечить уникнення списувань, підказок із боку інструкторів тощо.

 • Кожен зошит складатиметься з кластерів завдань із читання (провідної галузі в 2018 році), математики та природничих наук.

 • У добірках завдань комп’ютерної версії два кластери із чотирьох вимірюватимуть читацьку грамотність, а інші два будуть містити завдання інших змістових доменів, а саме: математична грамотність, природничо-наукова грамотність і глобальна компетентність (фінансова грамотність).Упродовж однієї години учні проходитимуть тестування з читацької грамотності, а впродовж ще однієї - з однієї з неосновних галузей (математичної грамотності, природничо-наукової грамотності або з додаткової галузі, обраної країною).

 • Упродовж однієї години учні проходитимуть тестування з читацької грамотності, а впродовж ще однієї - з однієї з неосновних галузей (математичної грамотності, природничо-наукової грамотності або з додаткової галузі, обраної країною).

 • Тестові завдання представлені в декількох форматах: вибір одного з варіантів відповіді, надання короткої відповіді, а також надання розгорнутої відповіді.

 • У тесті пропонуються тексти або уривки з текстів, які описують реальні життєві ситуації або розкривають сутність певної проблеми, а після них дається по декілька завдань.Участь України в дослідженні PISA дасть змогу оцінити готовність наших 15-річних громадян до повноцінного життя в сучасному суспільстві відповідно до міжнародних стандартів.

 • Участь України в дослідженні PISA дасть змогу оцінити готовність наших 15-річних громадян до повноцінного життя в сучасному суспільстві відповідно до міжнародних стандартів.

 • Дослідження PISA дасть можливість проаналізувати чинники, які впливають на ефективність освіти, формувати національну освітню політику на основі реальних даних про стан вітчизняної системи освіти, сприяти інтеграції України у світовий і європейський освітні простори.ДЯКУЮ

 • ДЯКУЮ

 • ЗА

 • УВАГУ!Н.М. Марюхна, методист РМК

 • Н.М. Марюхна, методист РМК
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка