1 характеристика приміської дільниціСкачати 464.44 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації27.10.2017
Розмір464.44 Kb.
  1   2   3   4

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

ВСТУП

Одним з основних видів діяльності залізничного транспорту є пасажирські перевезення. Залізничний транспорт був і залишається в України найбільш ефективним перевізником вантажів та пасажирів. На долю пасажирських перевезень приходиться біля 40 % пасажирообороту, від пасажиробороту виконує мого транспортом загального користування. Основною задачею управління пасажирськими перевезеннями є досягнення максимальної ефективності функціонування пасажирського транспорту, забезпечення повного та якісного задовольняння попиту населення.

В умовах ринкової економіки посилюється конкурентна боротьба між різними видами транспорту за залучення пасажиропотоків. При цьому визначним фактором при виборі засобу пересування стає рівень якості транспортного обслуговування пасажирів. Важливу роль в підвищення якості пасажирських перевезень та рівня культури обслуговування пасажирів відводить роботі вокзалів.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМІСЬКОЇ ДІЛЬНИЦІ

Приміські поїзди обертаються по двоколійній дільниці В-Г, загальною довжиною 120 км, яка обладнана автоблокуванням (див. рис. 1.1). Станція «А» є головною. На дільниці розташовано 6 проміжних станцій.

Крім проміжних станцій на дільниці через 3 км розташовані зупинкові платформи. Кількість зупинкових платформ можна розрахувати наступним чином:де  , – відстань, відповідно між проміжними станціями та між зупинковими платформами, згідно завдання;– операція здобуття цілої частини числа Х.

Розрахунки зручніші виконувати у вигляді таблиці (див. табл. 1.1).

Визначення кількості зупинкових платформ Таблиця 1.1


Дільниця

Відстань, км

Кількість зупинкових платформ

В-а

12

3

а-б

25

7

б-в

15

4

в-г

18

5

г-д

20

5

д-е

21

6

е-Г

16

4

Всього

127

34

Загальна кількість пунктів зупинки на приміській дільниці складає  .

Середньодобовий пасажиропотік складає 35500 пас. Розміри приміського добового пасажиропотоку по проміжним станціям наведено в табл. 1.2.

Розміри добових пасажиропотоків по призначеннях, пас. Таблиця 1.2


Станція

відправлення

Середньо- добовий

пасажиропотік

Розподіл пасажиропотоку по проміжних станціях

а

б

в

г

д

е

Г

В

35500

9940

7810

5680

4615

2485

2840

2130

Ходова швидкість поїздів на дільниці складає 75 км/год.

Для приміських пасажирських перевезень використовується електропоїзд ЕР2, який має наступні основні характеристики:

– склад – 5М + 2Г + 3П;

– загальне число місць в поїзді для сидіння – 1056, стояння – 1548;

– загальна довжина поїзда – 200,5 м;

– маса тари поїзда – 450 т;

– маса поїзда брутто – 561 т;

– конструктивна швидкість – 130 км/год.2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

2.1 Побудова діаграми приміських пасажиропотоків

Особливості приміських перевезень в тому, що при розрахунках з достатньою ступінню точності можна прийняти ідентичними пасажиропотоки парного та непарного напрямків та можна не враховувати кореспонденцією всередині зони.

Кореспонденцію приміських пасажиропотоків визначаються послідовною обробкою звітних даних о проданих разових та абонементних квитків в приміському сполученні на дільниці. Обліку перевезених пасажирів в приміському сполученні здійснюється на підставі звіту про продаж квитків приміського сполучення (форма ФО-1), який складається за звітний місяць.

Для зручності при розрахунках, на основані кореспонденцій пасажиропотоків (табл. 1.2), планові приміські пасажиропотоки представляються у вигляді діаграми, яка відображає густоту перевезення пасажирів на кожному перегоні приміської дільниці (рис. 2.1).

Пасажиропотоки до станцій та зупинкових пунктів приміської дільниці складають:2.2 Визначення кількості та розташування зонних станцій на приміській дільниці

Необхідність розділення приміських дільниць на зони викликається значним спадом пасажиропотоку по мірі віддалення від головної станції (рис. 2.1). При виділенні зонних станцій скорочується кількість поїздів дальніх зон, оскільки деякі поїзди прямують тільки до зонних станцій, тому збільшується час очікування поїздки для пасажирів, які прямують на станції, віддалені від головної. Але при зонному русі час на поїздку може бути скорочений за рахунок використання непаралельного графіка руху.

Оптимальне число зон на приміській дільниці може бути розраховано по формулі (з округленням до цілого в більший бік):де  – пассажиропотік, який відправляється з головної станції, пас. (з завдання  ); – довжина приміської дільниці, км (з завдання);

, – відповідно дільнична та ходова швидкість руху приміських поїздів, км/год.

 – період руху приміських поїздів, складає з 400 до 100 –  =21 год;

 – розрахункова місткість приміського поїзда, пас.

Дільнична швидкість може бути визначена:де  – час ходу приміського поїзда по дільниці без врахування час на розгін та сповільнення; – загальний тривалість відповідно зупинок поїзда та часу на розгін та сповільнення. У відповідності з завдання, тривалість однієї зупинки приміських поїздів на роздільних пунктах – 1 хв, час на розгін та уповільнення приміських поїздів – 1 хв.

Число зонних станцій обороту приміських поїздів, за винятком останньої станції дільниці, складає:Приймається 3 зони.

Кількість зонних станцій становить:

На кожній приміській дільниці є ряд пунктів, де зароджується та погашаються незначні пасажиропотоків, тому, відкривати зонні станції на таких пунктах недоцільно. Місце знаходження зонних станцій може бути визначено:

– по затратам сумарних пасажиро-години проїзду та очікування поїзда:

– в залежності від використання рухомого складу та пробігу поїздів;

Вибір зонних станцій на приміський дільниці в курсовій роботи виконується за критерієм найменшого пробігу поїздів 

Витрати поїздокілометрів на дільниці складає:де  – пасажирокілометри на дільниці;

 – коефіцієнт допустимої перенаселеності поїзда (з урахуванням місць для проїзду стоячи).

де  – відсоток перенаселеності поїзда.

Суттєве урівноваження розмірів руху в години інтенсивного руху достягається за рахунок використання площі вагону для стоячих пасажирів. Проїздка частини пасажирів стоячи допускається, як правило, лише в межах першої зони. Допускається проїзд 50% пасажирів стоячі (від кількості сидячих місць), якщо тривалості поїздки не більш 25…30 хв. Пасажири, що їдуть на другу та більш дальні зони, повинні бути забезпечені місцями для сидіння.

Перенаселеність вагонів, за рахунок використання місць для стояння, може бути врахована для пасажирів, які слідують в таких вагонах, на відстань до:де  – тривалість знаходження пасажирів на шляху слідування в перенаселених вагонах, хв;Перенаселеність составів для варіанта який розглядається може бути врахована лише на дільниці між станціями «В» та «а». Приймаємо відсоток перенаселеності поїзда = 50 %, тоді коефіцієнт допустимої перенаселеності:.

В курсовій роботі необхідно розглянути всі можливі варіанти розташування зонної станції.

– І варіант: зонна станція «а». Відстань між станціями «В» та «а» складає 12 км, що менш ніж відстань км, тому необхідно враховувати перенаселеність составу приміського поїзда.– ІІ варіант: зонна станція «б». Відстань між станціями «А» та «б» складає  (12+25) = 37 км, що більш ніж відстань км, тому, починаючи з цього варіанту, перенаселеність составу не враховується.

– ІІІ варіант: зонна станція «в»

– ІV варіант: зонна станція «г»

– V варіант: зонна станція «д»

– V варіант: зонна станція «е»

Мінімальний пробіг поїздів отримано для ІІ та ІІІ варіантів, він складає відповідно 2581 та 2531,3 п-км, зонними станціями будуть станції «б», «в» та станція «Г». І зона від станції «В» до станції «б», ІІ зона – від станції «б» до станції «в», ІІІ зона – від станції «в» до станції «Г».2.3 Визначення розмірів руху приміських поїздів.

Для забезпечення освоєння приміського пасажиропотоку необхідно встановити потрібну кількість поїздів. Розміри руху приміських поїздів залежать від пасажиропотоку та місткості рухомого складу. В розрахунках розмірів руху приміських поїздів враховується особливості приміських перевезень, їх маса, нерівномірність розподілу по зонам, по періодам року, дням тижня та добова нерівномірність. Визначення розмірів руху приміських поїздів виконується для паралельного графіка, оскільки цей тип графіку використовується для вільної частини доби.

Потрібна кількість пар приміських поїздів за розрахункову добу при паралельного графіку для кожної зони визначається за формулою:

, (2.7)

де – пассажиропотік -ої зони.

– для І зони:

,приймаємо 10 пар поїздів.

– для ІІ зони:

, приймаємо 6 пари поїздів.

– для ІІІ зони:

, приймаємо 12 пари поїздів.

Загальні розміри руху приміських поїздів на дільниці С-Т складає:пар поїздів.

2.4 Розподіл приміського руху по зонам та годинам доби

При побудові графіку руху приміських поїздів загальні розміри приміського руху повинні бути розподілені по годинам добу, що є найбільш важким. Для цього на кожну годину встановлюється відсоток прибуття і відправлення пасажирів від добового пасажиропотоку. Найбільший відсоток добового пасажиропотоку приходиться на години «пік» як по прибуттю так і по відправленню.

Розміри пасажиропотоку по годинам доби буде складати:, (2.8)

де – добовий пассажиропотік -ої зони.частка пасажирів, які прибувають або відправляються по годинам доби. Для згущеного розміру руху в години «пік», ця частка задана в завданні, на інші години розподіляється рівномірно.

Розміри руху приміських поїздів по годинам доби кожної зони може бути визначено з умови, (2.9)

де – загальна кількість поїздів -ої зони.

Визначення необхідної кількості поїздів за кожну годину роботи приміської лінії по відправленню з головної станції та прибуттю на головну станцію зручно виконувати у вигляді таблиць (табл. 2,1 2,2). Під час розподілу поїздів по годинам доби необхідно враховувати перерву в русі приміських поїздів з до , в цей період состави повинні знаходитись на коліях відстою головної або зонних станцій дільниці. Більшість пасажири повинні прибути на станцію призначення до , тому відправлення-прибуття пасажирів здійснюється на протязі 20 годин на добу з до , з яких чотири години «пік» з до – по відправленню з головної станції та три години «пік» з до – по прибуттю на головну станцію.

При виконанні розподілу з початку визначається частка пасажиропотоку яка відправляється(прибуває) з(на) головної станції в час згущеного руху приміських поїздів, з до – 45 % (0,45). В інші години виконується рівномірний розподіл пасажиропотоку: .

Таблиця 2.1

Розподіл поїздів по годинам доби й по зонам


при відправленні з головної станції

Години
доби


Частка пасажиропотоку

Розрахунковий
пасажиропотік


Розрахункова кількість поїздів

Прийнята кількість поїздів

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

400…500

0,034

603

194

410

0.34

0,20

0,37

1

500…600

0,034

604

193

410

0.34

0,20

0,37
1
600…700

0,034

603

193

410

0.34

0,20

0,37
1

700…800

0,034

604

193

411

0.34

0,20

0,37
1

800…900

0,034

603

193

411

0.34

0,20

0,37

1

1

900…1000

0,034

604

193

410

0.34

0,20

0,37
1000…1100

0,034

603

193

410

0.34

0,20

0,37

1

1100…1200

0,034

604

194

410

0.34

0,20

0,37

1

1200…1300

0,034

603

193

411

0.34

0,20

0,37

1

1300…1400

0,034

604

193

411

0.34

0,20

0,37

1

1400…1500

0,034

603

193

410

0.34

0,20

0,37

1

1500…1600

0,034

604

193

410

0.34

0,20

0,37

1600…1700

0,45

7987

4556

5431

4.5

2,70

4,95

4

3

5

1700…1800

1800…1900

1900…2000

2000…2100

0,04

888

227

483

0.4

0,24

0,44

1

1

2100…2200

0,034

603

193

410

0.34

0,20

0,37

1

2200…2300

0,034

604

193

411

0.34

0,20

0,37

1

2300…2400

0,034

603

193

411

0.34

0,20

0,37

Всього

1

17750

5680

12070

10

6

12

9

7

11

28

28

Таблиця 2.2

Розподіл поїздів по годинам доби й по зонам


по прибуттю на головну станцію

Години
доби


Частка пасажиропотоку

Розрахунковий
пасажиропотік


Розрахункова кількість поїздів

Прийнята кількість поїздів

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

400…500

0,038

674

216

459

0.38

0,23

0,41

1

1

1

500…600

0,038

675

215

458

0.38

0,23

0,41

600…700

0,35

6212

1988

4224

3.5

2,10

0.42

3

2

4

700…800

800…900

900…1000

0,042

746

239

507

0.42

0,25

0,41

1

1

1

1000…1100

0,038

674

216

459

0.38

0,23

0,41

1100…1200

0,038

675

216

459

0.38

0,23

0,41

1

1200…1300

0,038

674

216

458

0.38

0,23

0,41

1

1300…1400

0,038

675

216

459

0.38

0,23

0,40

1

1400…1500

0,038

674

215

459

0.38

0,23

0,41

1

1500…1600

0,038

675

216

458

0.38

0,23

0,41

1

1600…1700

0,038

674

216

459

0.38

0,23

5.40

1

1700…1800

0,038

675

216

459

0.38

0,23
1

1800…1900

0,038

674

216

458

0.38

0,23
1

1

1900…2000

0,038

675

215

459

0.38

0,23

0.48

2000…2100

0,038

674

216

459

0.38

0,23
2100…2200

0,038

675

216

458

0.38

0,23

0,41

1

1

1

2200…2300

0,038

674

216

459

0.38

0,23

0,41

2300…2400

0,038

675

216

459

0.38

0,23

0,41

Всього

1

17750

5680

12070

10

6

12

8

7

11

28

28

Для попереднього визначення необхідної кількості поїздів, потрібно перемножити загальну кількість поїздів по кожні зоні на відповідний відсоток від добового пасажиропотоку: поїзда. Якщо кількість поїздів є не цілі, тоді необхідно відкоригувати розміри руху з урахуванням призначення цілого числа поїздів для одночасного обслуговування декількох зон і кращого при цьому використання місткості поїзда. Повинна бути витримана визначена частота руху по обслуговуванню більш далекої зони.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка